Ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh học và làm theo Bác

Ngày 05/5/2023, Đảng ủy Viện KSND tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Chu Nguyệt Ánh, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng, cùng các đồng chí lãnh đạo Viện và hơn 60 cán bộ, đảng viên, CCLĐ Viện KSND tỉnh Bắc Ninh.

Trong 2 năm 2021-2023, Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc quán triệt chuyên đề toàn khóa, theo năm đảm bảo việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW đúng quy định. Đưa việc thực hiện Kết luận số  01 vào Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch của cấp ủy gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 -2025, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII). Đảng ủy đã chỉ đạo, tổ chức Hội nghị sơ kết, tổng kết, Hội nghị tọa đàm học tập và làm theo Bác; tiến hành biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng ủy đã tích cực chỉ đạo, rà soát, bổ sung và hướng dẫn thực hiện  chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm, tình hình thực tế của Ngành kiểm sát nhân dân để triển khai thực hiện trong Đảng bộ, đưa việc học tập và làm theo Bác sát với việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của ngành, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị cũng như nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 01 của cấp ủy và cán bộ đảng viên. Qua 02 năm thực hiện Kết luận số 01 ở Đảng ủy Viện KSND tỉnh Bắc Ninh đã đạt được những kết quả tích cực, được Đảng ủy cấp trên đánh giá cao và ghi nhận, hầu hết cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đã nêu cao ý thức gương mẫu bằng hành động thiết thực, nghiêm túc tự phê bình và phê bình,...

Hội nghị tiến hành thảo luận, các ý kiến tham luận đã làm rõ kết quả đạt được, đánh giá những ưu điểm, tồn tại và giải pháp khắc phục; chia sẻ những mô hình hay, bài học kinh nghiệm trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân và vị trí, vai trò, trách nhiệm của người cán bộ Kiểm sát.

Nhân dịp này, Đảng ủy Viện KSND tỉnh Bắc Ninh đã tặng Giấy khen 01 tập thể và 02 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

anh tin bai

Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Chu Nguyệt Ánh trao giấy khen cho tập thể Chi bộ 2

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Chu Nguyệt Ánh - Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bắc Ninh biểu dương các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời yêu cầu Cấp ủy, Chi ủy các Chi bộ xây dựng kế hoạch thực hiện và thường xuyên tuyên truyền, quán triệt trong các kỳ sinh hoạt Chi bộ, Đảng bộ về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là công tác đấu tranh, phòng chống tiêu cực gắn với nhiệm vụ công tác của ngành Kiểm sát nhân dân trong giai đoạn hiện nay. Kịp thời nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, từng bước đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, quan trọng, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị. Coi trọng tổ chức sinh hoạt Đảng, chính quyền và đoàn thể, thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ và đề cao vai trò của người đứng đầu, nêu cao công tác phê bình và tự phê bình, qua đó đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ. Thường xuyên quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát, xử lý kịp thời, nghiêm minh những trường hợp vi phạm. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Đảng bộ Viện KSND tỉnh đã  góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị./.

- Thành Hưng -

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập