Nêu gương sáng theo lời Bác dạy

Khắc ghi lời dạy của Bác: “Cán bộ nào, phong trào ấy”, trong những năm qua, trên cương vị là Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh, đồng chí Hồ Minh Thế luôn thể hiện được trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong học tập và làm theo Bác.

Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài và mang tính tự giác trong mọi hoạt động của mỗi chi bộ, đảng viên và toàn thể công chức, viên chức. Đồng chí Hồ Minh Thế, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh đã triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh trong thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ. 

 

anh tin bai

Đảng ủy Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024

Để triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách cụ thể, thường xuyên và có hiệu quả; dưới sự chỉ đạo của đồng chí Hồ Minh Thế, Đảng ủy Bảo hiểm xã hội tỉnh đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các chi bộ xây dựng kế hoạch toàn khóa và hàng năm về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; chỉ đạo mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đăng ký và xây dựng kế hoạch học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với rèn luyện đảng viên. Đảng ủy chú trọng xây dựng chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp gắn với thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán Bảo hiểm xã hội tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Bên cạnh đó, đồng chí Hồ Minh Thế, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh đã ký ban hành, niêm yết chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc xây dựng, ký cam kết thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ đến từng cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng; lấy kết quả thực hiện cam kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, đánh giá viên chức hàng năm.

 

anh tin bai

Đồng chí Hồ Minh Thế được Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh khen thưởng cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác (năm 2023 - 2024) gắn với đợt chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh Bắc Ninh (10/6/1954 - 10/6/2024)

Để chuyển trọng tâm từ học tập sang làm theo, trở thành nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Hồ Minh Thế luôn là người gương mẫu đi đầu trong việc tuyên truyền và bảo vệ chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trong đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; luôn khiêm tốn, giản dị; tác phong sâu sát thực tế, gần gũi để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên và đối tượng thụ hưởng BHXH; giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề nổi cộm, phức tạp, tồn tại, hạn chế của cơ quan BHXH tỉnh Bắc Ninh.

Noi gương Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Hồ Minh Thế, đội ngũ cán bộ, đảng viên ở Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh luôn nêu cao ý thức phục vụ Nhân dân; làm việc với thái độ khách quan, công tâm, tập trung sức giải quyết những lợi ích chính đáng của Nhân dân; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, chủ động đối thoại với Nhân dân; khi giải quyết chính sách, đã luôn đặt ra mục tiêu hàng đầu là đúng quy định và linh hoạt với phương châm lấy người dân thụ hưởng chế độ BHXH, BHYT làm trung tâm phục vụ, đảm bảo tối đa quyền lợi cho nhân dân. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào tất cả các lĩnh vực nghiệp vụ đồng thời minh bạch, công khai các quy trình nghiệp vụ, quy định rõ trách nhiệm của cán bộ thực thi nhiệm vụ. Do đó, thời gian qua, các lĩnh vực công tác của cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh luôn được thực hiện nhanh chóng, kịp thời, tác phong làm việc chuyên nghiệp, mang tính phục vụ cao, trong giải quyết công việc luôn thể hiện vai trò công bộc của dân, đặt lợi ích của Nhân dân lên trên hết, bảo đảm tối đa quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân. Qua đó đã giúp cho cơ quan BHXH luôn giải quyết công việc mang tính nhân văn và mang tính thiết thực của ngành an sinh xã hội.

Tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Bảo hiểm xã hội tỉnh luôn được thực hiện một cách chuyên nghiệp, hồ sơ luôn trả đúng hạn, thậm chí nhiều hồ sơ còn nhanh hơn thời hạn quy định, cán bộ BHXH tận tình, chuyên nghiệp, văn minh lịch sự trong giao tiếp với nhân dân, hướng dẫn hồ sơ không quá 01 lần, tuyệt đối không gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân. Riêng trong năm 2023: Tiếp nhận và giải quyết 931 hồ sơ BHXH, trợ cấp BHXH hàng tháng, bằng 121% so với năm 2022, trong đó: 639 hồ sơ hưởng chế độ hưu trí, 20 hồ sơ hưởng trợ cấp tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp hàng tháng, 272 hồ sơ hưởng trợ cấp tuất hàng tháng, 02 hồ sơ hưởng trợ cấp theo quyết định số 613. Tiếp nhận và giải quyết 13.711 hồ sơ hưởng trợ cấp một lần, bằng 133,84% năm 2022. Trong đó 64 hồ sơ hưởng trợ cấp tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp một lần, 735 hồ sơ hưởng trợ cấp tiền tuất 01 lần, 12.912 hồ sơ hưởng BHXH một lần, 05 hồ sơ hưởng mai táng phí qua dịch vụ công trực tuyến. Số lượt người được giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe là 206.280 lượt người, bằng 54% so với năm 2022; trong đó 133.524 lượt người hưởng chế độ ốm đau, 59.700 lượt người hưởng chế độ thai sản, 13.056 lượt người hưởng chế độ dưỡng sức. Số lượt người được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp 13.784 lượt người, bằng 108% so với năm 2022; không có tình trạng hồ sơ tồn đọng, trễ hẹn và cũng không có phản ánh của người dân, doanh nghiệp về tác phong, thái độ làm việc của cán bộ, viên chức cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh.

Đối với cán bộ, viên chức các phòng chuyên môn trong các buổi sinh hoạt định kỳ, các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh luôn triển khai các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nên đã đạt được những kết quả thiết thực, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức trong ngành. Đặc biệt là tinh thần gương mẫu thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ của ngành; ý thức, trách nhiệm, trình độ, kỹ năng giao tiếp, làm việc và phục vụ đối tượng, phục vụ nhân dân từng bước được nâng cao.

Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh là một trong những đơn vị cơ sở thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, thường xuyên chỉ đạo cán bộ, đảng viên nghiêm túc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Qua đó, từng bước nâng cao ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân, người lao động, nhất là các đối tượng tham gia thụ hưởng chế độ BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Thực tiễn cho thấy, việc Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh thể hiện trách nhiệm nêu gương thực chất, hiệu quả, đã lan tỏa việc làm theo gương Bác, trở thành nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh đã có những chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức trong đơn vị luôn đổi mới tác phong, lề lối làm việc; từ tác phong hành chính sang tác phong phục vụ, thực hiện tốt quy tắc ứng xử và quy định chuẩn mực đạo đức của người cán bộ, đảng viên ngành BHXH; phát huy vai trò làm chủ, tính chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Tập thể cán bộ đơn vị phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tính trung thực, nâng cao tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân, thực hiện đúng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về BHXH, BHYT đảm bảo chế độ quyền lợi cho các đối tượng tham gia và thụ hưởng.

Với những kết quả như trên, đồng chí Hồ Minh Thế, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh được Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh khen thưởng cá nhân có thành tích tiêu biểu, điển hình, tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 gắn với đợt chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh (10/6/1954 – 10/6/2024).

 

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image




Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập