Công đoàn Viên chức tỉnh tập huấn công tác tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở, Công đoàn cơ sở thành viên, Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2023 - 2028.
                                           

    Ngày 10/11/2022, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở, Công đoàn cơ sở thành viên, Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2023- 2028 cho hơn 200 đại biểu là các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Uỷ viên Ban Chấp hành, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn cơ sở, đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở làm công tác kiểm tra (đối với các CĐCS có dưới 30 đoàn viên không có Ủy Ban kiểm tra); Các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở thành viên, Công đoàn bộ phận của các CĐCS trực thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh.

anh tin bai

Toàn cảnh Hội nghị

         Về dự và là báo cáo viên cho Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Ngân- Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Bắc Ninh.

         Tại Hội nghị, đồng chí báo cáo viên đã truyền đạt đến các đại biểu về kế hoạch tổ chức Đại hội công đoàn các cấp; hướng dẫn công tác nhân sự Đại hội; hướng dẫn xây dựng văn kiện Đại hội; hồ sơ duyệt Đại hội Công đoàn cơ sở; các văn bản chỉ đạo sau Đại hội; hướng dẫn chế độ chi Đại hội công đoàn; giải đáp thắc mắc, hướng dẫn xử lý các tình huống thường gặp trong quá trình tổ chức Đại hội ......

 Thông qua Hội nghị, đã giúp cán bộ công đoàn nắm bắt thêm các nội dung về công tác tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp. Qua đó, các Công đoàn  cơ sở có sự chuẩn bị tốt hơn trong việc tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ qua, xây dựng phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ mới; Quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị “về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, các Nghị quyết, Chỉ thị của cấp ủy Đảng cùng cấp vào Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp.

  

                                                       Nguyễn Nhung- Công đoàn Viên chức tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công đoàn Viên chức tỉnh tập huấn công tác tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở, Công đoàn cơ sở thành viên, Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2023 - 2028.                                                 

Ngày 10/11/2022, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở, Công đoàn cơ sở thành viên, Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2023- 2028 cho hơn 200 đại biểu là các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Uỷ viên Ban Chấp hành, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn cơ sở, đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở làm công tác kiểm tra (đối với các CĐCS có dưới 30 đoàn viên không có Ủy Ban kiểm tra); Các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở thành viên, Công đoàn bộ phận của các CĐCS trực thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị

         Về dự và là báo cáo viên cho Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Ngân- Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Bắc Ninh.

         Tại Hội nghị, đồng chí báo cáo viên đã truyền đạt đến các đại biểu về kế hoạch tổ chức Đại hội công đoàn các cấp; hướng dẫn công tác nhân sự Đại hội; hướng dẫn xây dựng văn kiện Đại hội; hồ sơ duyệt Đại hội Công đoàn cơ sở; các văn bản chỉ đạo sau Đại hội; hướng dẫn chế độ chi Đại hội công đoàn; giải đáp thắc mắc, hướng dẫn xử lý các tình huống thường gặp trong quá trình tổ chức Đại hội ......

 Thông qua Hội nghị, đã giúp cán bộ công đoàn nắm bắt thêm các nội dung về công tác tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp. Qua đó, các Công đoàn  cơ sở có sự chuẩn bị tốt hơn trong việc tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ qua, xây dựng phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ mới; Quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị “về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, các Nghị quyết, Chỉ thị của cấp ủy Đảng cùng cấp vào Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp.

  

                                             Nguyễn Nhung- Công đoàn Viên chức tỉnh

 

                                             

    Ngày 10/11/2022, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở, Công đoàn cơ sở thành viên, Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2023- 2028 cho hơn 200 đại biểu là các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Uỷ viên Ban Chấp hành, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn cơ sở, đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở làm công tác kiểm tra (đối với các CĐCS có dưới 30 đoàn viên không có Ủy Ban kiểm tra); Các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở thành viên, Công đoàn bộ phận của các CĐCS trực thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị

         Về dự và là báo cáo viên cho Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Ngân- Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Bắc Ninh.

         Tại Hội nghị, đồng chí báo cáo viên đã truyền đạt đến các đại biểu về kế hoạch tổ chức Đại hội công đoàn các cấp; hướng dẫn công tác nhân sự Đại hội; hướng dẫn xây dựng văn kiện Đại hội; hồ sơ duyệt Đại hội Công đoàn cơ sở; các văn bản chỉ đạo sau Đại hội; hướng dẫn chế độ chi Đại hội công đoàn; giải đáp thắc mắc, hướng dẫn xử lý các tình huống thường gặp trong quá trình tổ chức Đại hội ......

 Thông qua Hội nghị, đã giúp cán bộ công đoàn nắm bắt thêm các nội dung về công tác tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp. Qua đó, các Công đoàn  cơ sở có sự chuẩn bị tốt hơn trong việc tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ qua, xây dựng phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ mới; Quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị “về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, các Nghị quyết, Chỉ thị của cấp ủy Đảng cùng cấp vào Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp.

  

                                                                                                                Nguyễn Nhung- Công đoàn Viên chức tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập