Nói chuyện giáo dục truyên thống năm 2023 “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và truyền thống văn hóa cho đoàn viên thanh niên. Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực số cho thanh niên

Ngày 24 tháng 04 năm 2023, tại trường cao đẳng công nghiệp Bắc Ninh,  BTV Đoàn Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực số cho đoàn viên, thanh niên và phối hợp với Hội cựu chiến binh Khối tổ chức chương trình nói chuyện giáo dục truyền thống “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và truyền thống văn hóa cho đoàn viên thanh niên nhân kỷ 48 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2023. Về dự chương trình có đồng chí Đồng chí Đào Anh Dũng ,Ủy viên BCH Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh; Đồng chí Bùi Hoàng Mai – Phó bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Đồng chí Trần Văn Đăng – Ủy viên BCH Tw Hội Sinh viên Việt Nam, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên tỉnh; Đồng chí Trần Văn Thực, Phó hiệu trưởng trường cao đẳng công nghiệp Bắc Ninh cùng các đồng chí trong Thường trực Hội cựu chiến binh Khối, các đồng là ủy viên BTV, ủy viên BCH Đoàn Khối và đông đảo ĐVTN trong khối tham gia chương trình.

anh tin bai

Các đại biểu tham dự

Ngày 30/4/1975, đại thắng mùa xuân đã làm thất bại hoàn toàn cuộc chiến tranh xâm lược và ách thống trị thực dân của đế quốc Mỹ ở miền Nam, giải phóng hoàn toàn miền Nam, kết thúc vẻ vang cuộc chiến tranh cứu nước lâu dài nhất, khó khăn nhất và vĩ đại nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của nhân dân ta.

anh tin bai

Toàn cảnh Hội nghị

Đại thắng mùa xuân năm 1975 là thành quả vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội do Đảng ta và chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo; là trang sử hào hùng, chói lọi trên con đường dựng nước và giữ nước hàng ngàn năm lịch sử của dân tộc. Quân và dân ta đã đánh thắng kẻ thù lớn mạnh và hung hãn nhất của loài người tiến bộ; kết thúc oanh liệt cuộc chiến đấu 30 năm giành độc lập tự do, thống nhất cho Tổ quốc;  Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (tháng 12/1976) Đảng ta đã đánh giá: “Năm tháng sẽ trôi qua nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc”

Thông qua chương trình nói chuyện giáo dục truyền thống để ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng Sản Việt Nam, những chiến thắng hào hùng của dân tộc qua đó để giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, trách nhiệm của tuổi trẻ trong giai đoạn hiện nay. Phát huy truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ người trồng cây", “Đền ơn đáp nghĩa” của tuổi trẻ đối với thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cùng ngày, Ban Thường vụ Đoàn Khối tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực số cho đoàn viên, thanh niên với 03 chuyên đề được triển khai: (1) Nhận diện các mối nguy hại trên không gian mạng; (2) Hướng dẫn cài đặt và sử dụng hệ thống Phản ánh kiến nghị tỉnh Bắc Ninh; (3) Hướng dẫn sử dụng Cổng dịch vụ công tỉnh Bắc Ninh. Năm 2023 với chủ để công tác năm là năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn. Thông qua hội nghị tập huấn góp phần tăng cường chuyển đổi số đồng bộ trên tất cả các mặt công tác của Đoàn; phát huy vai trò của thanh niên trong việc tham gia tích cực công cuộc chuyển đổi số, vận dụng, ứng dụng công nghệ số trong thực tiễn cuộc sống và nâng cao năng lực số cho thanh niên. Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, khả năng sáng tạo của thanh niên trong việc tham gia thực hiện các công trình, phần việc góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn và tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại cơ quan, đơn vị.

 ĐOÀN THANH NIÊN KHỐI.

 

 

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập