Tiếp tục đổi mới công tác tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết, văn kiện của Đảng

Thời gian qua, ngành Tuyên giáo cả nước đã tham mưu triển khai linh hoạt, sáng tạo công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết, văn kiện của Đảng, đặc biệt đã ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tuyên truyền, quán triệt, tổ chức các cuộc thi trực tuyến tìm hiểu các nghị quyết của Trung ương và cấp ủy các cấp…

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

1. Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết, văn kiện của Đảng là khâu đầu tiên và rất quan trọng nhằm đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và Nhân dân; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, thời gian qua, ngành Tuyên giáo đã tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương và cấp ủy. Phương thức triển khai linh hoạt, sáng tạo, đặc biệt đã ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tuyên truyền, quán triệt nghị quyết.

Tiêu biểu có thể kể đến, tỉnh Bình Dương tổ chức Cuộc thi Thiết kế sản phẩm tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh. Tỉnh Bình Phước triển khai thử nghiệm đánh giá kết quả học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử. Tỉnh Bắc Ninh xây dựng clip phóng sự tóm tắt những nội dung cơ bản, cốt lõi nhất của các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương khóa XIII phát trên sóng PT-TH tỉnh và cung cấp đến các chi, đảng bộ trong toàn tỉnh. Tỉnh Trà Vinh đổi mới công tác tuyên truyền bằng cách xây dựng infographic hoặc clip hình ảnh hay file âm thanh, để tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội…

Ban Tuyên giáo Trung ương đã tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy tổ chức kịp thời, hiệu quả các hội nghị quán triệt, triển khai các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương, kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến, sử dụng có hiệu quả Internet, mạng xã hội góp phần tối ưu hóa việc tổ chức thực hiện nghị quyết. Qua đó đã góp phần quán triệt và triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ trong cấp ủy, tổ chức đảng và hệ thống chính trị; nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

2. Phát huy những kết quả đạt được, đồng thời trên cơ sở khắc phục một số mặt còn hạn chế, năm 2024, Ban Tuyên giáo Trung ương và ngành Tuyên giáo cả nước sẽ tiếp tục chủ động tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đổi mới việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng thiết thực, hiệu quả; đa dạng hóa hình thức học tập, quán triệt, tuyên truyền. Với tinh thần đó, ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên (baocaovien.vn) từ ngày 26/2/2024 đến ngày 17/3/2024.

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên.

Thời gian gần đây, hình thức thi trực tuyến đã trở thành 1 xu hướng chung, không chỉ tại Việt Nam mà còn trên thế giới. Hình thức này có những lợi thế như linh hoạt và tự do về thời gian, địa điểm, chỉ cần có thiết bị điện tử thông minh được kết nối Internet, tạo không gian thi thoải mái cho tất cả người thi…; qua đó góp phần thu hút số lượng người dự thi một cách đông đảo. Trước Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII, 2 cuộc thi trực tuyến khác được tổ chức trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên về “Tìm hiểu về truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng” và "Tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực" đã thu hút sự tham gia hưởng ứng của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân với nhiều kết quả khả quan, tích cực.

Đây cũng là cơ sở để Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên tiếp tục lan tỏa sâu rộng. Qua đó góp phần đưa những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII được phổ biến, tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo sự thống nhất trong Đảng và toàn xã hội, cổ vũ các phong trào cách mạng nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng./.

 

- Theo: baocaovien.vn -

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập