Khắc phục tình trạng làm việc “thiếu hào hứng, cầm chừng”
Đổi mới phương thức lãnh đạo gắn với nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, khắc phục tình trạng làm việc “thiếu hào hứng, cầm chừng”, sợ trách nhiệm, không dám làm, “ngại” tham mưu... Đây là tinh thần được Thường trực Tỉnh ủy quán triệt triển khai thực hiện trong năm 2024.

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thời gian qua, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy và chính quyền các cấp tiếp tục có nhiều đổi mới. Các cấp ủy đảng đã bám sát chủ trương của Trung ương, các kết luận, nghị quyết của Tỉnh ủy và chủ đề của năm để ban hành chương trình, kế hoạch, phân công từng cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ cấp ủy và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan chịu trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

 

Đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng có đóng góp quan trọng vào sự phát triển của tỉnh.

Để bảo đảm thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời sửa đổi và ban hành Quy chế làm việc của Tỉnh ủy (lần 3), Đảng đoàn HĐND, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh; tăng cường làm việc theo hội nghị chuyên đề, bàn sâu về một số lĩnh vực cụ thể nhằm định hướng phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; tổ chức nhiều buổi làm việc chuyên đề với Ban Thường vụ cấp ủy trực thuộc, các đơn vị để chỉ đạo giải quyết kịp thời nhiều khó khăn, bất cập trong thực hiện nghị quyết của cấp ủy và những vấn đề thực tiễn đặt ra; ban hành và thực hiện hiệu quả các đề án, quy định về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; phát triển đảng viên, nhất là phát triển đảng trong học sinh, sinh viên và thanh niên chuẩn bị nhập ngũ...
Đặc biệt, dấu ấn nổi bật trong năm qua là việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 29-11-2023 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ và văn hóa công sở trong cơ quan của Đảng và hệ thống chính trị toàn tỉnh. Chỉ thị nhằm khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức có biểu hiện lơ là, chưa nghiêm túc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ và văn hóa công sở; sợ trách nhiệm, đùn đẩy, né tránh, không chịu làm, không dám tham mưu, đề xuất xử lý công việc trong một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức.
Kỷ cương, kỷ luật đã có, nay nhờ Chỉ thị số 30-CT/TU càng được củng cố vững chắc; có kỷ cương, kỷ luật là có trách nhiệm, có trách nhiệm mới mạnh dạn hành động, dám nghĩ, dám làm, đổi mới, sáng tạo từ đó vượt qua khó khăn, tạo ra sản phẩm, sản phẩm chính là sự phát triển, là các con số “biết nói”. Tinh thần dám nghĩ, dám làm, ý chí quyết tâm được các cấp ủy Đảng mà đứng đầu là Tỉnh ủy thể hiện rõ trong chỉ đạo triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô qua địa bàn tỉnh ngay từ những ngày đầu năm 2024.
Thực hiện Phong trào thi đua “30 ngày, đêm hoàn thành di chuyển nghĩa trang, mộ chí dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô qua địa bàn tỉnh” do UBND tỉnh phát động, chỉ trong 25 ngày (từ 6-1 đến ngày 6-2), các địa phương trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành việc di dời hơn 2.000 ngôi mộ để phục vụ dự án đường Vành đai 4. Đây là việc rất khó, cũng chính là kết quả nổi bật, rõ nhất trong đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, của các cấp ủy Đảng, nhờ đó mà có sự đồng thuận, nhất trí cao trong các tầng lớp nhân dân. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Anh Tuấn khẳng định, tinh thần đổi mới, sáng tạo đã mang lại kết quả đáng kể. Những vấn đề khó, những điểm nghẽn đã được khơi thông, cụ thể như các dự án kéo dài nhiều năm chưa giải phóng mặt bằng được thì trong năm 2023 đã giải quyết thành công, có những dự án đạt 100% kế hoạch về giải phóng mặt bằng.
Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, các cấp ủy đảng trong tỉnh đã có nhiều đổi mới trong phương thức lãnh đạo. Song, vẫn còn có cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy chưa thực sự coi trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, chưa quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền. Phân công, phân cấp giải quyết công việc chưa rõ ràng; thiếu kiểm tra, đôn đốc, giám sát cấp dưới trong thực hiện nhiệm vụ được giao; trong lãnh đạo, chỉ đạo còn tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, không kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Một số ít cấp ủy, tổ chức Đảng chưa quan tâm đúng mức đến công tác kiểm tra, giám sát, chưa chú ý công tác tự kiểm tra dẫn đến xảy ra sai phạm kéo dài; công tác cải cách thủ tục hành chính chưa tốt. Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy cơ sở một số nơi chưa kịp thời, chưa theo kịp yêu cầu. Chất lượng hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể ở cơ sở có mặt còn hạn chế, một số nơi chưa đi vào thực chất.
Năm 2024, khó khăn, thách thức được dự báo có thể còn lớn hơn năm 2023. Nhưng xác định đây là năm “tăng tốc” cho thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025, Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy tổ chức Đảng tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ đề công tác năm: “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, triển khai các Quy hoạch, đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng, khơi thông nguồn lực, phục hồi tăng trưởng kinh tế; xây dựng văn hóa và con người Bắc Ninh - Kinh Bắc, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững” và 3 quyết tâm chính trị gắn với thực hiện chuyên đề năm 2024: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên góp phần xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững”. Đặc biệt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Anh Tuấn yêu cầu, năm 2024, phải khắc phục bằng được tình trạng làm việc “thiếu hào hứng, cầm chừng”, sợ trách nhiệm, không dám làm, “ngại” tham mưu...

 

- Theo: baobacninh.com.vn -

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập