Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
 

Ngày 06/7/2023, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh ban hành Chương trình hành động số 57-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. (Thông tin SHCB trích đăng một số nội dung chính của Chương trình).

* QUAN ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU

1. Mục tiêu đến năm 2030

Duy trì tốc độ tăng trưởng sản xuất công nghiệp nhanh, bền vững; sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên đi đôi với bảo vệ môi trường sinh thái; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng của sản phẩm công nghiệp, phát triển các sản phẩm có thế mạnh, đủ sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế và là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững. Phát triển nền nông nghiệp theo hướng sinh thái, hữu cơ, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến. Cơ cấu lại các ngành dịch vụ dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại, công nghệ số, mang lại giá trị gia tăng cao. Phát triển hệ thống hạ tầng giao thông, đô thị, hạ tầng lưới điện, thông tin liên lạc, khu cụm công nghiệp, logistics, hạ tầng số... đồng bộ, hiện đại, liên thông thông suốt.

2. Tầm nhìn đến năm 2045

Phát triển các thế hệ mới trong nhóm ngành công nghiệp trọng điểm của tỉnh như: Công nghiệp điện tử, bán dẫn, cơ khí chế tạo, chế biến thực phẩm, công nghiệp công nghệ cao và từng bước tiến sát mục tiêu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và nghiên cứu, thiết kế (R&D) trong khu vực Đông Nam Á. Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng cao như dịch vụ đổi mới sáng tạo, nghiên cứu & thiết kế (R&D); Bắc Ninh là thành phố công nghiệp công nghệ cao, thông minh, nằm trong nhóm các tỉnh đứng đầu cả nước về quy mô kinh tế, thu nhập bình quân đầu người và có nền văn hóa bảo đảm hài hòa giữa giá trị truyền thống với giá trị hiện đại.

Tiếp tục quan tâm hỗ trợ hiệu quả doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước đáp ứng đủ năng lực sản xuất sản phẩm công nghiệp thượng nguồn và tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

3. Một số chỉ tiêu đến năm 2030

 • Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021-2030 đạt khoảng 8- 9%/năm; trong đó, giai đoạn 2021-2025 khoảng 7-8%; giai đoạn 2026-2030 khoảng 8-9%. Cơ cấu kinh tế: Công nghiệp - xây dựng chiếm khoảng 72,7%; dịch vụ chiếm khoảng 21,7%; thuế sản phẩm chiếm khoảng 4%; nông, lâm nghiệp và thuỷ sản chiếm khoảng 1,6%; GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 346,6 triệu đồng/người;
 • Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội dưới 10%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 90% (trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ đạt 55%); tỷ lệ người dân trong độ tuổi lao động có kỹ năng số đạt trên 90%; tốc độ tăng năng suất lao động bình quân đạt 8,3-9,5%;
 • Tỷ trọng công nghiệp chế biến - chế tạo đạt khoảng 68% trên toàn ngành công nghiệp; tỷ trọng giá trị sản phẩm công nghiệp công nghệ cao trong các ngành chế biến, chế tạo đạt trên 50%; giá trị gia tăng của công nghiệp chế biến, chế tạo bình quân đầu người đạt khoảng 8.200 USD.

   - Kinh tế số chiếm tối thiểu 35% trong GRDP; duy trì trong nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước trên bảng xếp hạng đánh giá chỉ số Chuyển đổi số hàng năm.

 • 100% các khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường; 100% đô thị và các chung cư toà nhà cao tầng, 50% cụm công nghiệp, 100% các làng nghề ô nhiễm môi trường nghiêm trọng có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt chuẩn.
 • Tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 75%; có khoảng 65% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trên 30% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; chỉ số phát triển con người HDI duy trì trong nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước.
 • Hỗ trợ hình thành các doanh nghiệp có quy mô lớn, tập đoàn kinh tế thuộc lĩnh vực sản xuất công nghiệp, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, dịch vụ logistics, tổ chức dịch vụ tư vấn phát triển công nghiệp, các ngành công nghiệp ưu tiên phát triển; xây dựng và phát triển được một số
 • cụm liên kết ngành công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ.
 • Nguồn:Cuốn Thông tin sinh hoạt chi bộ số 8 năm 2023

 


 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Thống kê truy cập
 • Đang online: 0
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 0
 • Tất cả: 0
Đăng nhập