Bắc Ninh chú trọng công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo
Năm 2021 và 2022, do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19, công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Cục Kỹ thuật Hải quân và Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy với các đơn vị trực thuộc Cục Kỹ thuật Hải quân gặp nhiều khó khăn, nhất là công tác tuyên truyền miệng. Song, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả của Cục Kỹ thuật Hải quân, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các huyện ủy, thành ủy, công tác tuyên truyền biển, đảo vẫn đảm bảo nội dung, kế hoạch đề ra.

Hàng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Cục Kỹ thuật Hải quân, các đơn vị trực thuộc Cục kỹ thuật Hải quân và Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy tổ chức ký kết kế hoạch phối hợp tuyên truyền biển, đảo; chủ động triển khai xây dựng và ban hành các văn bản, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn tuyên truyền biển, đảo; thường xuyên phối hợp, trao đổi thống nhất các nội dung, biện pháp thực hiện sát với tình hình, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của từng địa phương, đơn vị.

Tác nghiệp trên đảo Phan Vinh. Ảnh V.T

 

Trên cơ sở thông tin, tài liệu của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Quốc phòng, Ủy ban biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao và Quân chủng Hải quân, Cục Kỹ thuật Hải quân và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã kịp thời truyền tải, cung cấp thông tin về tình hình biển, đảo, tập trung vào các nội dung cụ thể như: Quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta trong giải quyết các vấn đề liên quan đến biển, đảo; cơ sở pháp lý và lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; hoạt động của các nước lớn, nhất là của Trung Quốc và Mỹ với biển Đông; những diễn biến mới về tình hình biển, đảo gần đây; truyền thống lịch sử, kết quả xây dựng và đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Hải quân nhân dân Việt Nam; việc vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ủng hộ xây dựng, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2021)... kịp thời phản bác các thông tin sai trái, xuyên tạc, định hướng dư luận.

Thông qua hội nghị giao ban tư tưởng, báo chí và hội nghị thông tin công tác tư tưởng- văn hóa, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ bám sát sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Đảng ủy Quân chủng Hải quân, Tỉnh ủy thường xuyên chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền về biển, đảo, nhất là những vấn đề mới, nhạy cảm liên quan đến công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc để các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đội ngũ báo cáo viên các cấp tập trung tuyên truyền. Năm 2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức 01 hội nghị chuyên đề tuyên truyền về biển, đảo bằng hình thức trực tuyến kết nối với điểm cầu trung ương, với 150 người tham dự; năm 2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mời Đại tá Ngô Văn Thành, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục Kỹ thuật Hải quân trực tiếp truyền đạt nội dung chuyên đề “Tình hình biển đảo thời gian gần đây”, với 150 người tham dự. Các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã tổ chức 11 hội nghị chuyên đề tuyên truyền về biển, đảo, với 1.997 người tham dự, trong đó có 4 hội nghị do báo cáo viên của các đơn vị trực thuộc Cục kỹ thuật Hải quân trực tiếp truyền đạt, với 933 người tham dự. Các ngành của tỉnh và huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy còn tổ chức 846 hội nghị lồng ghép có nội dung tuyên truyền về biển, đảo, với 52.052 người tham dự.

Bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Bắc Ninh, Đài PT-TH tỉnh, Tạp chí Người Kinh Bắc, Cổng Thông tin điện tử tỉnh duy trì và phát triển nhiều chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về biển, đảo như “Biển, đảo là quê hương”, “Truyền hình Hải quân Việt Nam”, “Tuyên truyền biển, đảo”, “Bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam”; đăng tải hàng nghìn tin, bài, ảnh về chủ đề biển, đảo. Cuốn “Thông tin sinh hoạt chi bộ” do Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ biên soạn, phát hành duy trì chuyên mục “Biên giới, biển đảo và an ninh quốc phòng”, có từ 1-2 tin, bài viết/số, với số lượng phát hành 3.450 cuốn/số. Đài Phát thanh cấp huyện xây dựng 141 chuyên mục, phát sóng 1.167 tin, bài tuyên truyền về biển, đảo. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ biên tập hơn 10.000 bộ tài liệu có nội dung liên quan đến tình hình biển, đảo, phát hành tới các đồng chí lãnh đạo tỉnh, báo cáo viên tỉnh và Ban Tuyên giáo cấp huyện để làm tài liệu tuyên truyền.

Thực hiện kế hoạch ký kết, Cục Kỹ thuật Hải quân và các đơn vị trực thuộc đã phối hợp với Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy tổ chức tuyên truyền, phát bộ tài liệu và tờ rơi tới đoàn viên, thanh niên, nhất là học sinh khối THPT trên địa bàn tỉnh để tuyên truyền về biển, đảo và thu hút nguồn nhân lực cho Quân chủng Hải quân; thăm, tặng quà cho các đối tượng chính sách tại 8/8 huyện, thành phố trong tỉnh, với số tiền 83 triệu đồng. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo các đơn vị hàng năm tổ chức thăm, tặng quà gia đình có con em nhập ngũ tại quần đảo Trường Sa với số tiền hơn 70 triệu đồng.

Năm 2022, Cục Kỹ thuật Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cử 3 đồng chí đi tác nghiệp cùng đoàn chuyển quà Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đến các đảo, nhà giàn thuộc quần đảo Trường Sa.

Ghi nhận thành tích đạt được trong công tác phối hợp tuyên truyền về biển, đảo năm 2021 và 2022, Quân chủng Hải quân đã tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân của tỉnh Bắc Ninh.

Thực hiện kế hoạch ký kết giữa Cục Kỹ thuật Hải quân và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, công tác tuyên truyền về biển, đảo năm 2023, Bắc Ninh tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045”, Nghị quyết 33-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Chiến lược Bảo vệ biên giới quốc gia”; các đề án của Chính phủ, bộ, ngành có liên quan đến biển, đảo… góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bám sát sự chỉ đạo, định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng cục chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đảng ủy Quân chủng Hải quân, Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đẩy mạnh tuyên truyền về biển, đảo; chủ động nắm bắt, dự báo tình hình, nhất là những diễn biến mới trên biển, đảo, bảo đảm các nội dung tuyên truyền sâu sắc, đúng định hướng.

Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về biển, đảo bằng nhiều hình thức sinh động, bám sát thực tiễn; tăng cường hình thức tuyên truyền trực tuyến, tích cực khai thác, ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ hiện đại; kết hợp tuyên truyền miệng, tuyên truyền qua báo chí, trên internet và mạng xã hội.

Thường xuyên quan tâm, chăm lo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức về biển, đảo cho đội ngũ cán bộ, báo cáo viên các cấp; phối hợp tổ chức các nội dung tập huấn về thông tin đối ngoại và tuyên truyền biển, đảo; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc, sai sự thật, luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị đối với các vấn đề liên quan đến chủ quyền quốc gia, biên giới, biển, đảo.

Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy chủ động phối hợp với các đơn vị trực thuộc Cục Kỹ thuật Hải quân tổ chức ký kết kế hoạch công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2023; triển khai đồng bộ, chặt chẽ các hoạt động tuyên truyền theo kế hoạch đã ký kết.

Lê Đức Dương
(Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập