Xây dựng Đoàn Thanh niên Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh xứng đáng là lực lượng tiên phong, đội dự bị tin cậy của Đảng

Nhìn lại lịch sử vẻ vang 70 năm “Xây dựng – Kết nối – Phát triển” của Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh, tuổi trẻ Khối CCQ&DN tỉnh luôn khẳng định tinh thần xung kích, tình nguyện và không ngừng cống hiến, xứng đáng là “cánh tay phải của Đảng”.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Đoàn Thanh niên Khối CCQ&DN tỉnh luôn gương mẫu, đi đầu trong các phong trào cách mạng, đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

Trong những năm đất nước bị chia cắt làm hai miền, với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên” và ý chí “Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”; tuổi trẻ Khối CCQ&DN tỉnh đã tích cực hưởng ứng các phong trào “Mỗi người làm việc bằng hai vì đồng bào miền Nam ruột thịt”, phong trào “Ba sẵn sàng” trong thanh niên; “Ba đảm đang” trong phụ nữ; phong trào “Tiếng hát át tiếng bom” đã đến trận địa tên lửa biểu diễn phục vụ chiến sỹ; mậu dịch viên mang hàng hóa đến các trận địa pháo phòng không, phục vụ dân công tại công trường san lấp hố bom, thông xe, vận tải hàng hóa phục vụ chiến trường...

anh tin bai

Sau khi giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tuổi trẻ trong Khối chuyển nhiệm vụ của thanh niên “Vừa sản xuất, vừa chiến đấu” sang phục vụ nhiệm vụ “Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; tích cực tham gia, hưởng ứng công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức; phong trào thi đua cần kiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội; xung phong tăng cường cho các tỉnh biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc và sang Campuchia làm nhiệm vụ.

Sau Đại hội VI của Đảng, tuổi trẻ toàn Khối đã xung phong đi đầu trong thực hiện đường lối đổi mới, chuyển hoạt động thương nghiệp từ tự cung tự cấp, sang kinh tế thị trường, tích cực tham gia triển khai thực hiện ba chương trình kinh tế lớn: Sản xuất lương thực, thực phẩm; hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu; từng bước đưa nước ta thoát khỏi tình trạng khủng hoảng và tiếp tục đi lên theo hướng xã hội chủ nghĩa.

Khi tỉnh Bắc Ninh được tái lập năm 1997, Đoàn Thanh niên Khối CCQ&DN tỉnh đã tích cực đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, đạt nhiều kết quả; thực hiện tốt nhiệm vụ vận động, tuyên truyền, giáo dục, bồi đắp lý tưởng cho đoàn viên thanh thiếu nhi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tích cực học tập, lao động sản xuất; chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và thanh thiếu nhi. Các cấp Đoàn có nhiều chương trình, hoạt động thiết thực, ý nghĩa sâu sắc như: “Thanh niên Khởi nghiệp”, “Mái ấm Thanh niên”, “Hành trình xanh”, “Tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”

anh tin bai

Để tiếp nối truyền thống vẻ vang đó, trong những năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối CCQ&DN tỉnh tiếp tục phát huy những truyền thống quý báu của dân tộc, của các thế hệ thanh niên Việt Nam, cùng với phong trào thanh niên của tỉnh, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Khối luôn bám sát nhiệm vụ chính trị chung của Đảng bộ Khối. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, sự quan tâm, chỉ đạo của Đoàn cấp trên, Công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Khối đã có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên thanh niên được từng bước đổi mới về nội dung và hình thức theo hướng ngày càng thiết thực và hiệu quả. Các phong trào hành động cách mạng “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” đã thu hút được động đảo đoàn viên thanh niên tham gia, ủng hộ được Nhân dân và xã hội ghi nhận, đánh giá cao, như phong trào “Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”,“Thắp sáng đường quê”, “Hành trình xanh”, “Mái ấm Thanh niên”,…; các chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập và nghiên cứu khoa học, trong rèn luyện và phát triển kỹ năng, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần được phát động và triển khai sâu rộng tới các khối, đối tượng thanh niên với nhiều nội dung phong phú, đa dạng. Công tác xây dựng Đoàn và Đoàn tham gia xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực, Cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam” tiếp tục được triển khai hiệu quả trong toàn đoàn; Chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn và đoàn viên được củng cố và nâng cao tạo nguồn quy hoạch cán bộ đảng viên trẻ cho các cấp ủy từ cấp cơ sở đến Đảng ủy Khối. Thông qua các chương trình, các phong trào của Đoàn, các thế hệ cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên hôm nay được học tập, rèn luyện, khẳng định và trưởng thành.

anh tin bai

Trước những cơ hội, khó khăn và thách thức đan xen trong giai đoạn hiện nay, cùng với yêu cầu về nguồn nhân lực trẻ thời kỳ hội nhập sâu rộng của đất nước nói chung, của tỉnh Bắc Ninh nói riêng; Các cấp bộ Đoàn và tuổi trẻ toàn Khối CCQ&DN tỉnh hôm nay phải luôn nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình đối với sự phát triển của quê hương, đất nước. Nguyện tuyệt đối trung thành với Đảng, với Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, xứng đáng là lực lượng tiên phong, đội dự bị tin cậy của Đảng: Không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với tính chất tổ chức đoàn đặc thù của Khối CCQ&DN tỉnh, tăng cường tập hợp, mở rộng phát triển các tổ chức Đoàn, đặc biệt là tổ chức Đoàn trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, tạo nguồn phát triển Đảng viên theo tinh thần Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 20/8/2013 của BCH Đảng bộ tỉnh.

 

anh tin bai

Tuổi trẻ toàn Khối sẽ tiếp tục phát huy truyền thống văn hiến, yêu nước, cách mạng của các thế hệ cha anh đi trước, luôn không ngừng tu dưỡng, rèn luyện để trở thành những cán bộ đoàn viên, thanh niên vừa “hồng”, vừa “chuyên”, không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ra sức thi đua rèn đức, luyện tài, hăng hái, tích cực học tập, lao động, sản xuất, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của các cấp ủy Đảng, chính quyền giao phó.

Phát huy tinh thần 70 năm xây dựng và phát triển, tuổi trẻ Khối CCQ&DN tỉnh hôm nay nguyện vững bước dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, với “Tâm trong – Trí sáng – Hoài bão lớn”, với ngọn lửa cách mạng rực cháy trong tim đang ngày đêm phấn đấu, quyết đem sức trẻ, lòng nhiệt huyết ra sức cống hiến cho sự  nghiệp xây dựng và bảo về tổ quốc, góp phần xây dựng quê hương Bắc Ninh ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Mẫn Thị Liên

Phó Bí thư phụ trách Đoàn Khối CCQ&DN tỉnh

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập