Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh 70 năm xây dựng và trưởng thành

                                                                             Nguyễn Thế Uyên

                                   Nguyên Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh

 

Hôm nay, tôi rất vui được cùng các đồng chí nguyên Lãnh đạo Đảng ủy Khối qua các thời kỳ; cán bộ hưu trí tại Cơ quan Đảng ủy Khối về dự buổi Lễ trọng thể Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh (10/6/1954 - 10/6/2024).

Là thế hệ cán bộ được trực tiếp tham gia và chứng kiến nhiều sự đổi thay của mô hình tổ chức Đảng bộ Khối, từ: Đảng bộ Khối cơ quan Dân - Chính - Đảng tỉnh; Đảng bộ Kinh tế Tổng hợp; Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh; Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh, và bây giờ là Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Từ khi Đảng ủy Dân, Chính, Đảng tỉnh mới thành lập theo Nghị quyết 10-NQ/TU, ngày 10/6/1954 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, với 03 đồng chí cán bộ chuyên trách, đến nay Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh có hàng chục cán bộ; hình thành các Ban chuyên môn (như Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức, UBKT, Văn phòng) và các tổ chức đoàn thể trực thuộc Đảng bộ Khối.

anh tin bai

Các đồng chí nguyên Bí thư Đảng ủy Khối các thời kỳ chúc mừng 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh

Chức năng, nhiệm vụ, quy mô, vị thế chính trị của Đảng bộ Khối ngày càng lớn mạnh. Khi mới thành lập, Đảng ủy chỉ làm những công việc đảng vụ đơn thuần, đến nay Đảng bộ Khối đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của một Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy mang tính đặc thù riêng; nhưng có đặc điểm chung là Đảng bộ không có chính quyền cùng cấp, nhiệm vụ chủ yếu, tập trung và xuyên suốt của Đảng bộ là tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, để nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, là hạt nhân chính trị lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, hoạt động sản xuất - kinh doanh của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Đảng bộ Khối bao gồm các đảng bộ, chi bộ cơ sở giữ vai trò là các cơ quan tham mưu, tổ chức thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của các tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên có ý nghĩa quan trọng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ Khối. So với những thời điểm trước, hiện nay Đảng bộ Khối có vị trí, vai trò và quy mô ngày càng lớn mạnh, với 118 chi bộ, đảng bộ cơ sở; hơn 7000 đảng viên (gấp gần 2,5 lần so với ngày đầu thành lập).

Ngược dòng thời gian, một chặng đường 70 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành; đặc biệt kể từ năm 1997 (mốc thời gian kể từ khi tỉnh Bắc Ninh được tái lập) - Đảng bộ và cả hệ thống chính trị của tỉnh Bắc Ninh đã phải trải qua nhiều khó khăn thử thách; khi mới tái lập, Bắc Ninh là một tỉnh thuần nông với điểm xuất phát kinh tế thấp, kết cấu hạ tầng vừa thiếu, vừa yếu.

 

anh tin bai

Các đồng chí nguyên Lãnh đạo Đảng ủy Khối các thời kỳ dự Lễ Kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ Khối

Để vượt qua hoàn cảnh đó, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối, đặc biệt là trong các nhiệm kỳ đầu, đã xác định đúng đắn và phát huy cao độ yếu tố nội sinh; tập trung lãnh đạo các cấp ủy cơ sở, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối nâng cao tinh thần trách nhiệm trong tham mưu giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh bám sát đường lối đổi mới của Đảng, nghiêm túc quán triệt đầy đủ, sâu sắc, nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lựa chọn mục tiêu và những giải pháp đột phá; xác định những bước đi cần ưu tiên,… Không ngừng củng cố đoàn kết nội bộ; hoàn thiện tổ chức bộ máy; thực thi quyết liệt mục tiêu nhiệm vụ đã được xác định để nhanh chóng hiện thực hóa tiềm năng lợi thế, tạo dựng cơ sở vật chất kỹ thuật mới, nguồn lực mới; đáp ứng cho phát triển nhiều mặt của đời sống xã hội.

Chính vì vậy, về chính trị, tư tưởng, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thường xuyên tập trung chỉ đạo các cấp ủy cơ sở nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Về tổ chức Đảng, thực hiện nhất quán chủ trương Thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị là Bí thư cấp ủy cơ sở, để tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng, làm nòng cốt thúc đẩy phong trào xây dựng chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh. Đồng thời, tìm những biện pháp để khắc phục những yếu kém, thúc đẩy những nơi còn chưa thực sự chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên. Chăm lo bồi dưỡng, đào tạo để xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên “Có Tâm, có Tầm”, có trình độ và kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thường xuyên quan tâm chỉ đạo các đoàn thể phối hợp tổ chức các hoạt động, phát động các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Qua đó, đã tạo được sự đồng thuận, hỗ trợ và ủng hộ từ các chi bộ, đảng bộ cơ sở cho đến Đảng bộ Khối.

Sau 70 năm Đảng bộ Khối được thành lập; đặc biệt là sau gần 30 năm tái lập tỉnh, từ tỉnh thuần nông, cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, đến nay Bắc Ninh đã vươn lên cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại với nhiều chỉ tiêu đứng trong tốp dẫn đầu cả nước; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp và dịch vụ… Quy mô công nghiệp tăng nhanh, đưa Bắc Ninh trở thành trung tâm công nghiệp điện tử, công nghiệp công nghệ cao của cả nước.

Tại buổi Lễ kỷ niệm trang trọng này, chúng ta có quyền tự hào rằng, hình ảnh một Bắc Ninh phát triển nhanh và toàn diện trên các lĩnh vực, trở thành cực tăng trưởng của Vùng Thủ đô và vùng trọng điểm kinh tế Bắc Bộ có sự đóng góp xứng đáng, rất quan trọng của đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh qua các thời kỳ.

Trải qua thời gian, bằng những bài học kinh nghiệm qua thực tiễn của các thế hệ lãnh đạo Đảng ủy Khối, đã góp phần quan trọng nhân lên khát vọng cống hiến xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng Đảng bộ Khối ngày càng phát triển.

Sự kiện Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh là dịp để các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối qua các thời kỳ ôn lại truyền thống đoàn kết, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của quê hương, đất nước; đồng thời nhìn lại những thành tựu và kết quả đạt được trong quá trình 70 năm “Xây dựng - Kết nối - Phát triển” của Đảng bộ Khối.

Chúng tôi mong muốn rằng, đội ngũ cán bộ lãnh đạo và cán bộ đảng viên của Đảng ủy Khối hôm nay sẽ tiếp tục phát huy vị thế của Đảng bộ, giữ vững truyền thống đoàn kết, sáng tạo và đổi mới, quyết tâm lãnh chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập