Phát huy truyền thống, xây dựng Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trở thành hình mẫu trong công tác xây dựng Đảng*

Tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh (10/6/1954 - 10/6/2024), đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã có bài phát biểu quan trọng, trong đó khẳng định truyền thống và quá trình xây dựng, phát triển của Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp (CCQ&DN) tỉnh. Ban Biên tập Cổng TTĐT Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Anh Tuấn:

 

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ,

Kính thưa quý vị đại biểu; cùng toàn thể các đồng chí!

Hôm nay, tôi và các đại biểu rất phấn khởi về dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh (10/6/1654 - 10/6/2024).

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, tôi xin gửi đến các quý vị đại biểu, khách quý; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Đảng ủy Khối qua các thời kỳ cùng toàn thể cán bộ, đảng viên của Đảng bộ lời chào trân trọng và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

 

anh tin bai

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối.

 

Kính thưa toàn thể các đồng chí!

Cách đây 70 năm vào năm 1954, trước yêu cầu đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan, đơn vị tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thành lập Đảng bộ Dân - Chính - Đảng trực thuộc Tỉnh ủy nay là Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Diễn văn Lễ kỷ niệm đã khẳng định truyền thống và quá trình xây dựng, phát triển của Đảng bộ Khối. Trước yêu cầu nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng của từng thời kỳ cách mạng, Đảng bộ Khối đã nhiều lần thay đổi mô hình tổ chức, qui mô hoạt động với nhiều tên gọi khác nhau (Đảng ủy Dân, Chính, Đảng tỉnh Bắc Ninh - 10/6/1954; Đảng bộ Khối Cơ quan Dân, Chính, Đảng tỉnh Hà Bắc - 01/3/1963; Đảng bộ Khối cơ quan Dân, Chính, Đảng tỉnh Hà Bắc và Đảng bộ Khối Kinh tế, Tổng hợp tỉnh Hà Bắc - 29/5/1989; Đảng bộ Các cơ quan tỉnh Hà Bắc - 01/2/1992; Đảng bộ Các cơ quan tỉnh Bắc Ninh - 03/1/1997; Đảng bộ Khối cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh Bắc Ninh -13/3/2003; Đảng bộ Khối cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh Bắc Ninh và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh - 26/2/2009; Đảng bộ Khối các Cơ quan tỉnh Bắc Ninh và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh - 05/7/2010; Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh - 27/12/2018 đến nay), nhưng dù trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, xây dựng và phát triển các tổ chức cơ sở đảng ngày càng vững mạnh, từ 48 tổ chức cơ sở đảng trong những ngày đầu thành lập, đến nay Đảng bộ có 118 tổ chức cơ sở đảng, với hơn 7.000 đảng viên. Các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Khối luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, phát huy tinh thần trách nhiệm, nhiều thế hệ cán bộ Đảng ủy Khối đã trải qua quá trình vừa công tác, vừa tham gia chiến đấu; hy sinh xương máu cống hiến, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào thắng lợi vẻ vang của Đảng, dân tộc, nhân dân ta và tỉnh Bắc Ninh trong các cuộc kháng chiến vĩ đại, trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tiếp nối truyền thống của Đảng bộ, trong các nhiệm kỳ gần đây, Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đoàn kết một lòng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh và đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các mặt công tác xây dựng Đảng, vị thế chính trị của Đảng bộ Khối được khẳng định, nâng lên.

 

anh tin bai

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ

 

Đảng ủy Khối đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, các Nghị quyết của Đảng và tình hình thực tiễn để cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá và ban hành chương trình công tác, các nghị quyết chuyên đề để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả. Vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy bước đầu được phát huy, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng được nâng cao; dân chủ, đoàn kết trong Đảng bộ Khối được đề cao.

Phương thức lãnh đạo của cấp ủy các cấp từng bước được đổi mới, tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, lấy nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị làm trung tâm, công tác xây dựng đảng là then chốt. Thực hiện tốt công tác tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về các mục tiêu kinh tế - xã hội và các nhiệm vụ chính trị; tổ chức thực hiện có hiệu quả những chủ trương, nghị quyết của tỉnh và hoạt động trong công tác quản lý nhà nước.

Lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng cán bộ, đảng viên và phát triển đội ngũ đảng viên; phối hợp tham gia công tác tổ chức, cán bộ; lãnh đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và hoạt động của các đoàn thểgóp phần quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng vững mạnh.

Với những thành tích đã đạt đượcĐảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và các tổ chức đảng, đảng viên trong Khối đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý.

 

anh tin bai

Thừa uỷ quyền, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Anh Tuấn trao Cờ Thi đua của Chính phủ cho Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh.

 

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tôi xin ghi nhận, biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những nỗ lực, cố gắng và kết quả to lớn, toàn diện mà Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã đạt được trong 70 năm qua.

Kính thưa toàn thể các đồng chí!

Bước sang giai đoạn mới, để góp phần xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển nhanh và bền vững, định hướng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, nhiệm vụ đặt ra cho cho toàn tỉnh nói chung và Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nói riêng. Với vị trívai trò quan trọng trong hệ thống tổ chức của Đảng bộ tỉnh; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ Khối sẽ tạo nền tảng, cơ sở chính trị vững chắc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan cấp tỉnh, các doanh nghiệp trên địa bàn, nâng cao tinh thần, trách nhiệm, hiệu quả thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của các cơ quan cấp tỉnh và doanh nghiệp góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, quản lý, điều hành và triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Vì vậy, Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và các tổ chức cơ sở đảng trong Khối phải phấn đấu đi đầu, trở thành hình mẫu trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh.

Tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối hôm nay, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi đề nghị các đồng chí tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, cần bám sát các quy định của Trung ương và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy về tổ chức và hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở đảng, xây dựng Quy chế làm việc mẫu của Đảng ủy các cơ quan, doanh nghiệp; giữ vững các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng; chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo hướng gắn với nhiệm vụ chính trị, sát tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Phối hợp các Ban xây dựng Đảng tăng cường, thực hiện tốt các nhiệm vụ xuyên suốt trong công tác xây dựng Đảng, đó là, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng thông qua vai trò của các đồng chí đảng viên giữ vị trí lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp.

Thứ hai, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, giữ vững và phát huy vai trò lãnh đạo, hạt nhân chính trị của tổ chức đảng trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Chủ động, tích cực phối hợp với các đảng đoàn, ban cán sự đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong lãnh đạo,     chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, trong công tác cán bộ, công tác quản lý đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Nâng cao sự hiểu biết, trang bị những kiến thức, nắm chắc đường lối chủ trương của Đảng và các qui định mới. Phát huy tính tích cực trong tự học tập, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực; chuyên môn nghiệp vụ phải được nâng lên; phấn đấu đảng viên Khối các cơ quan không lạc hậu về tình hình, không yếu kém về chuyên môn, thực sự xứng đáng là cơ quan tham mưu, đề xuất, cơ quan tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Thứ ba, tăng cường công tác giáo dục lý luận chính trị, sinh hoạt tư tưởng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, học tập quán triệt và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết; qua đó, giúp mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ nhận thức sâu sắc, tham mưu cụ thể hóa, triển khai thực hiện có hiệu quả các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng. Đề cao nguyên tắc tự phê bình và phê bình; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhất là công tác Sinh hoạt chi bộ, tổ chức cán bộ, thực hiện quy chế làm việc… Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trách nhiệm nêu gương; kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, củng cố đoàn kết thống nhất trong Đảng; nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch. Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng trong Khối cần coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên; là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong Khối.

Thứ tư, phối hợp xây dựng đội ngũ cấp ủy viên các cấp và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp theo phân cấp quản lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Các cấp uỷ cần phối hợp với các ban cán sự đảng, đảng đoàn, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt công tác tạo nguồn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, nhận xét, đánh giá, bố trí sử dụng cán bộ. Tham gia cùng cấp ủy tỉnh đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ thuộc diện Ban thường vụ quản lý.

Chủ động triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 20/8/2013 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về Phát triển đảng viên và thành lập tổ chức Đảng ở các loại hình doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Làm tốt công tác quản lý đảng viên để phát hiện những nhân tố tích cực cung cấp cho cấp ủy và hệ thống lãnh đạo các cấp. Quan tâm công tác phát triển tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, các tổ chức quần chúng khu vực ngoài nhà nước. Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, chú trọng phát triển đảng viên trong lực lượng đoàn viên thanh niên, học sinh, người lao động, chủ doanh nghiệp, đảm bảo số lượng và chất lượng.

Thứ năm, tiếp tục sắp xếp, kiện toàn các tổ chức cơ sở đảng, đảm bảo sự lãnh đạo thống nhất của Đảng ở cơ sở. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, trên cơ sở làm tốt công tác quản lý đảng viên để thực hiện việc giám sát; chấn chỉnh kịp thời những biểu hiện lệch lạc; phát hiện, xử lý và khắc phục kịp thời các khuyết điểm, ngăn ngừa vi phạm từ khi mới bắt đầu phát sinh, hạn chế để xẩy ra những vấn đề mới, phức tạp, ảnh hưởng chung đến công tác xây dựng Đảng.

Xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp trong khối; hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức tốt Đại hội của 118 chi bộ, đảng bộ trực thuộc và chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ X, nhiệm kỳ 2025-2030 (đồng chí Bí thư Đảng ủy quan tâm chỉ đạo chuẩn bị công tác nhân sự, chuẩn bị văn kiện Đại hội đảm bảo chất lượng, hiệu quả).

Kính thưa toàn thể các đồng chí!

Tự hào với truyền thống vẻ vang 70 năm xây dựng và trưởng thành của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên đi trước, Tôi tin tưởng rằng, Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh sẽ tiếp tục giữ vững truyền thống đoàn kết, sáng tạo và đổi mới, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, quyết tâm xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh toàn diện, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh và phát triển, sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Một lần nữa, thay mặt Lãnh đạo tỉnh xin kính chúc quý vị đại biểu, khách quý mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

* Tiêu đề do Ban Biên tập Cổng TTĐT Đảng bộ Khối đặt

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập