Đổi mới phong trào thi đua trong doanh nghiệp KCN
Hưởng ứng các phong trào thi đua của Trung ương và tỉnh và Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”các sở, ban, ngành, các địa phương đã phát động các phong trào thi đua với nhiều đổi mới, sáng tạo; nội dung thi đua được cụ thể hóa, bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của từng ngành, đơn vị. Là cơ quan quản lý nhà nước trực tiếp đối với các KCN trên địa bàn, Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh đã chủ động triển khai thực hiện công tác đổi mới phong trào thi đua trong các doanh nghiệp KCN.

Theo đó, Ban Quản lý các KCN đã thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng để  thực hiện việc bình xét, đánh giá và đề nghị cấp có thẩm quyền xét duyệt, khen thưởng cho các doanh nghiệp, người lao động trong các KCN định kỳ hàng năm và theo chuyên đề, đột xuất theo tinh thần bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh. Căn cứ Quyết định của UBND tỉnh về việc tổ chức các cụm, khối thi đua năm 2022, Ban thành lập 3 Cụm thi đua trong các KCN tập trung là: Cụm thi đua số 1, gồm chủ đầu tư hạ tầng các KCN Tiên Sơn, Đại Đồng - Hoàn Sơn, VSIP, Hanaka (Cụm trưởng là Công ty TNHH VSIP Bắc Ninh); Cụm thi đua số 2, gồm chủ đầu tư hạ tầng các KCN Yên Phong, Yên Phong II - phân khu A-B-C, Gia Bình, Gia Bình II (Cụm trưởng là Tổng Công ty Viglacera); Cụm thi đua số 3, gồm chủ đầu tư hạ tầng các KCN Thuận Thành I, Thuận Thành II, Thuận Thành III - Module 1, Thuận Thành III phân khu B, Quế Võ, Quế Võ II - giai đoạn 1, Quế Võ II - giai đoạn 2, Quế Võ III - giai đoạn 1, Quế Võ III - giai đoạn 2 (Cụm trưởng là Tổng Công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc).
Ngay sau khi thành lập, Quy chế hoạt động của các Cụm thi đua đã được ban hành để làm cơ sở cho việc phát động, triển khai các phong trào cũng như việc bình xét thi đua khen thưởng. Việc thành lập Cụm thi đua và ban hành quy chế hoạt động rõ ràng của các Cụm là một sự đổi mới có tính tầm nhìn, bởi từ trước đến nay việc thực hiện công tác thi đua khen thưởng đối với khối doanh nghiệp KCN trong tỉnh nói riêng và cả nước nói chung vẫn mang nặng bản chất về quản lý nhà nước của các sở, ban, ngành. Cùng với đó, Cụm trưởng là các Công ty đầu tư phát triển hạ tầng lớn, hoạt động lâu năm trên địa bàn nên có nhiều kinh nghiệm về phát triển KCN sẽ đưa ra những đánh giá khách quan và bám sát thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh, quá trình hình thành, phát triển của từng doanh nghiệp, như vậy sẽ tạo thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua và công tác khen thưởng. Theo đó, 100% đơn vị, doanh nghiệp đều xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể hóa việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, đăng ký thực hiện ngay từ đầu năm.

 

Các phong trào thi đua tạo động lực để người lao động phát huy sáng kiến, nâng cao năng lực sản xuất cho doanh nghiệp.


Bà Nguyễn Mai Hương, Chánh Văn phòng Ban Quản lý các KCN cho biết: Nhiều năm qua, Bắc Ninh là tỉnh luôn nằm trong top đầu cả nước về phát triển công nghiệp. Các KCN Bắc Ninh đóng góp quan trọng vào các chỉ tiêu thu hút đầu tư, giá trị sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất, nhập khẩu và thu nộp ngân sách toàn tỉnh. Mặc dù trải qua hơn 2 năm đại dịch COVID-19 gây ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế, nhưng nhờ việc đẩy mạnh đổi mới các phong trào thi đua trong doanh nghiệp KCN, cùng với tác động của các chính sách hỗ trợ khôi phục sản xuất sau đại dịch của Trung ương, của tỉnh, đã tạo lực đẩy lớn giúp các doanh nghiệp nhanh chóng phục hồi lấy lại đà tăng trưởng. Kết quả, đến nay hơn 1190 doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh hoạt động ổn định. Các chỉ tiêu thu hút đầu tư, giá trị sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất nhập khẩu và thu nộp ngân sách năm 2022 tại các KCN đều đạt và vượt  từ 7-10% so với kế hoạch và so với cùng kỳ. Thu nhập bình quân chung của người lao động trong các KCN là 8,3 triệu đồng/người/tháng.
Để phong trào thi đua lan tỏa sâu rộng, kịp thời khen thưởng, động viên người lao động phát huy sáng kiến, nâng cao năng lực sản xuất, thời gian tới, Ban Quản lý các KCN tiếp tục đổi mới từ tư duy đến hành động, từ phương pháp quản lý hành chính đến phong trào thi đua trong doanh nghiệp KCN. Xác định việc tăng cường hoạt động của các Cụm thi đua vừa là mục tiêu, vừa là động lực cho đà phục hồi sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đẩy mạnh công tác tổ chức, phát động các phong trào thi đua, mở rộng cụm thi đua tới các doanh nghiệp thứ cấp; nâng cao năng lực hoạt động của Hội đồng thi đua, khen thưởng. Đồng thời thường xuyên cập nhật, cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng đối với doanh nghiệp. Định kỳ họp, đánh giá hoạt động của các Cụm thi đua, đề xuất giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động. Xây dựng phương hướng, giải pháp triển khai thực hiện các phong trào thi đua, khen thưởng trong các cụm, khối thi đua doanh nghiệp KCN. Qua đó, đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Ninh nói riêng và ngành công nghiệp nước nhà nói chung.

Nguồn:baobacninh.com.vn
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập