Điều hành quản lý ngân sách nhà nước bảo đảm chặt chẽ an toàn
Cùng với sự phát triển của hệ thống Kho bạc Nhà nước trong quá trình 77 năm xây dựng và trưởng thành (29-5-1946 đến 29-5-2023), Kho bạc Nhà nước (KBNN) Bắc Ninh không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, thử thách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Nhất là công tác thu, chi, thanh toán bảo đảm thông suốt; duy trì hoạt động ổn định thanh toán trong nội bộ KBNN và thanh toán với hệ thống ngân hàng, góp phần tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.

Cán bộ KBNN huyện Lương Tài thực hiện thanh toán chứng từ qua hê thống dịch vụ công trực tuyến.

 

KBNN Bắc Ninh đều có sự trưởng thành vượt bậc. Đến nay, KBNN Bắc Ninh có hơn 160 cán bộ, công chức, trong đó, trình độ Đại học và trên Đại học chiếm 80%. Đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên là nhân tố để KBNN tỉnh thúc đẩy mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao. Xác định công tác quản lý quỹ ngân sách Nhà nước, là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt KBNN tỉnh bám sát sự chỉ đạo của Cấp uỷ, chính quyền địa phương, phối hợp phối hợp chặt chẽ với cơ quan, các ngân hàng thương mại (NHTM) trên địa bàn tổ chức tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào NSNN; thực hiện hạch toán, điều tiết số thu NSNN cho các cấp ngân sách chính xác, đúng quy định. Tiếp tục mở rộng tài khoản chuyên thu, mở rộng kênh phối hợp thu, ủy nhiệm thu với các NHTM ( hiện có 8 tài khoản thanh toán và 48 tài khoản chuyên thu trên toàn tỉnh) và triển khai thực hiện chương trình đầu tư giao dịch tại Văn phòng KBNN tỉnh và 7/7 KBNN huyện, thành phố theo đúng lộ trình đề ra. Đến nay, đã chuyển đổi 100% các dự án vào Chương trình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư giúp quản lý chặt chẽ vốn đầu tư công. Tính đến ngày 15-5-2023, tổng thu NSNN đạt 12.370 tỷ đồng.

Cùng với thu ngân sách, liên quan đến giải ngân vốn đầu tư công và tiết kiệm trong chi thường xuyên, KBNN Bắc Ninh chủ động phối hợp với các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, các đơn vị có liên quan triển khai đồng bộ các giải pháp góp phần giải ngân vốn đầu tư, báo cáo kịp thời kết quả giải ngân với chính quyền các cấp để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách. Đến ngày 15-5 tổng chi ngân sách Nhà nước đạt 3.771 tỷ đồng, trong đó chi thường xuyên đạt 2.890 tỷ đồng, chi đầu tư xây dựng cơ bản 890,9  tỷ đồng. Đặc biệt, triển khai chi trả giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai 4 theo tiến độ đạt 200 tỷ đồng. Phối hợp với Cục Thuế tỉnh vận hành thông suốt chương trình hoàn thuế điện tử, nâng cao hiệu quả công tác hoàn trả các khoản thu NSNN với hơn 1.300 món hoàn thuế tổng số tiền 1.668 tỷ đồng. Hệ thống thanh toán như: thanh toán song phương điện tử, thanh toán điện tử liên kho bạc tập trung và thanh toán điện tử liên ngân hàng được duy trì hoạt động ổn định; việc đối chiếu số liệu và quyết toán cuối ngày với các ngân hàng thương mại được thực hiện theo đúng quy trình, quy định và hoàn thành dứt điểm hàng ngày.

Về công tác điều hành ngân quỹ được quản lý theo nguyên tắc tập trung thống nhất trong toàn tỉnh, bảo đảm an toàn và đáp ứng đầy đủ, kịp thời các nhu cầu thanh toán, chi trả của NSNN và các đơn vị giao dịch, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Quá trình kiểm soát thanh toán luôn được KBNN tỉnh tuân thủ đúng quy trình, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư, vừa giúp cấp uỷ, chính quyền trong việc kiểm tra, giám sát và đôn đốc thực hiện các dự án… Công tác bảo đảm an ninh, an toàn trong hệ thống KBNN đặc biệt quan tâm và triển khai đồng bộ, bằng nhiều biện pháp cụ thể, như: Tăng cường kiểm tra nội bộ, tự kiểm tra, kiểm tra đột xuất từng đơn vị; thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa KBNN các cấp với cơ quan công an trên địa bàn; thực hiện nghiêm quy chế đánh giá công chức để phòng ngừa rủi ro trong lĩnh vực kế toán, thanh toán và kiểm soát chi NSNN…

Thời gian tới KBNN Bắc Ninh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin hướng tới hình thành kho bạc số, góp phần cùng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn phấn đấu xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại.

Nguồn:baobacninh.com.vn
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập