Hỏi – Đáp về công tác Xây dựng Đảng

Câu hỏi 1: Đề nghị Trung ương ban hành Hướng dẫn thực hiện Quy định số 65-QĐ/TW ngày 28/4/2022 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ để thống nhất triển khai thực hiện trong cả nước.

          Trả lời: Quy định số 65-QĐ/TW ngày 28/4/2022 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ nêu rõ: Căn cứ Quy định của Bộ Chính trị, các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, có trách nhiệm cụ thể hóa thành quy định của tổ chức, cơ quan, đơn vị mình cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn nhưng không được trái với Quy định của Bộ Chính trị. Vì thế Trung ương sẽ không ban hành hướng dẫn thực hiện Quy định số 65.

          Câu hỏi 2: Đề nghị Trung ương ban hành chế độ, chính sách chung đối với cán bộ luân chuyển để thực hiện thống nhất trong cả nước. Đối với cán bộ cấp huyện, cấp tỉnh (khối đảng, đoàn thể) khi luân chuyển về cấp xã đề nghị tiếp tục được hưởng phụ cấp công tác đảng, đoàn thể (30%) tạo điều kiện cho cán bộ có thu nhập ổn định, yên tâm công tác.

          Trả lời: Ngày 28/4/2022, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 65-QĐ/TW về luân chuyển cán bộ, tại Điều 11 đã quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ luân chuyển: "Trường hợp cán bộ luân chuyển đảm nhiệm chức danh có chế độ, phụ cấp chức vụ thấp hơn chức danh đảm nhiệm trước khi luân chuyển thì được bảo lưu theo quy định". Đồng thời, Bộ Chính trị đã giao Ban Cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo nghiên cứu, rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ luân chuyển để bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, liên thông trong công tác cán bộ (Khoản 2, Điều 13). Ban Tổ chức Trung ương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng nghiên cứu vấn đề này trong thời gian tới.

                                                        Nguồn:Cuốn Thông tin SHCB số 12 năm 2022

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập