Hỏi – Đáp về công tác Xây dựng Đảng

          Câu hỏi 1: Trung ương hướng dẫn thực hiện thống nhất việc xác nhận thẩm tra lý lịch và mẫu lý lịch của người vào Đảng không?

          Trả lời: Tại Điểm 1.4 (kèm Mẫu 2-KNĐ) và điểm 1.5. Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 18/01/2022 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng viên đã nêu cụ thể, rõ ràng các bước về việc khai, chứng nhận và thẩm tra, xác minh lý lịch của người xin vào Đảng. Đề nghị thực hiện theo đúng Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW.

          Câu hỏi 2: Hiện nay, Trung ương quy định thời gian sinh hoạt chi bộ chuyên đề tối thiểu là 90 phút. Quy định như vậy rất bất cập đối với chi bộ có ít đảng viên (3-5 đảng viên). Vậy, Trung ương có thể nghiên cứu hướng dẫn về sinh hoạt chi bộ chuyên đề cho phù hợp với từng loại hình chi bộ, điều chỉnh thời gian sinh hoạt chi bộ phù hợp với các chi bộ có ít đảng viên không?

          Trả lời: Tại mục III, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 6/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương "Hướng dẫn dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ" nêu: "Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương hướng dẫn nội dung sinh hoạt thường kỳ, định hướng việc sinh hoạt chuyên đề phù hợp với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình chi bộ và nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị trong từng giai đoạn, bảo đảm tính toàn diện, phong phú, thiết thực, hiệu quả".

          Tại tiết 3.3, Điểm 3, Mục II của Hướng dẫn nêu trên: "Đối với chi bộ có quá ít đảng viên thì cấp ủy có thẩm quyền quy định cụ thể thời gian sinh hoạt". Vì vậy, đề nghị các đồng chí nghiên cứu, thực hiện theo Hướng dẫn.

                                                            Nguồn: Cuốn Thông tin SHCB số 11 năm 2022

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập