Chủ động tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ
Xác định quy hoạch cán bộ là một nội dung cốt lõi nhằm chủ động, có tầm nhìn xa trong công tác cán bộ, Tỉnh ủy cụ thể hóa và triển khai nhiều giải pháp phù hợp tình hình thực tiễn. Trong đó, nổi bật nhất là đã ban hành Đề án số 04, ngày 14-10-2021 về “Tăng cường xây dựng nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý giai đoạn 2021- 2030, định hướng đến năm 2035”.

Đây được đánh giá là đề án đầu tiên có tính chất căn cơ, bài bản về công tác cán bộ, khắc phục tình trạng hụt hẫng cán bộ, đáp ứng yêu cầu quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng đội ngũ cán bộ theo tinh thần Nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Trung ương về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ và các đại biểu chúc mừng đồng chí Nguyễn Bảo Đại giữ chức Phó Bí thư Tỉnh Đoàn tháng 10-2021.

 


Ngay sau khi ban hành Đề án, Tỉnh ủy yêu cầu rà soát, đánh giá toàn diện nguồn cán bộ trước khi đưa vào danh sách giới thiệu nhân sự quy hoạch, bảo đảm các nguyên tắc, quy định của Đảng, dân chủ, công khai, đúng thẩm quyền; không đề xuất, phê duyệt quy hoạch những trường hợp không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện. Công tác quy hoạch cán bộ được tiến hành cùng lúc, vừa rà soát bổ sung nhiệm kỳ này, vừa xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ sau, cho nên, đánh giá cán bộ là khâu đầu tiên, được xem là khâu khó và quan trọng nhất. Đánh giá chính xác sẽ giúp tổ chức chọn đúng cán bộ trước khi tiến hành quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm. Đánh giá đúng cũng là biện pháp khích lệ, khơi dậy khả năng cống hiến của cán bộ, tăng cường đoàn kết nội bộ.
Kết quả, tổng số cán bộ được quy hoạch và bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 là 934 lượt cán bộ; nhiệm kỳ 2025-2030 là 552 lượt cán bộ. Đó là những cán bộ có tố chất, triển vọng phát triển để đưa vào quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng toàn diện cả về lý luận, phương pháp, thực hành kỹ năng… nhằm mục tiêu tạo nguồn cán bộ giữ các chức danh diện Trung ương, Ban Thường vụ quản lý.
Ban Tổ chức Tỉnh ủy tập trung tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng bài bản, khoa học, phù hợp với từng nhóm đối tượng cán bộ. Tổng số cán bộ được đào tạo, bồi dưỡng từ tháng 7-2021 đến tháng 12-2022 là 1.984 lượt, trong đó đào tạo lý luận chính trị là 1.443 lượt; bồi dưỡng cập nhật kiến thức  mới 528 lượt.
Đi đôi với công tác đào tạo, bồi dưỡng, Tỉnh ủy thực hiện công tác luân chuyển, điều động, biệt phái cán bộ một cách bài bản, thận trọng, khách quan, gắn với công tác nhân sự cấp ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nhân sự HĐND cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, kết hợp bố trí hợp lý đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị. Thực hiện việc điều động, luân chuyển giữa các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị cấp tỉnh, cấp huyện để đào tạo, rèn luyện qua thực tiễn công tác. Đến nay, có 253 cán bộ thay đổi vị trí công tác theo hướng tích cực.
Qua gần 2 năm, Đề án “Tăng cường xây dựng nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý giai đoạn 2021- 2030, định hướng đến năm 2035” đã đi vào cuộc sống, với nhiều giải pháp thiết thực. Đề án là bước đệm tạo chuyển biến rõ nét, bổ sung nguồn nhân lực kế cận có chất lượng. Một số nơi mạnh dạn sắp xếp, bố trí thay thế những đồng chí lớn tuổi, không đạt chuẩn và năng lực hạn chế; tạo điều kiện để cán bộ nữ, cán bộ trẻ phát triển; có chính sách ưu tiên trong đào tạo, thu hút, bố trí cán bộ nữ, cán bộ trẻ. Thành công bước đầu của Đề án đã khơi dậy được ý chí, khát vọng cống hiến, tinh thần chủ động, năng động, nhiệt huyết của đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Đây thực sự là bước tiến quan trọng, mang tính đột phá trong công tác cán bộ của Đảng bộ tỉnh, khẳng định tính thời sự, tính thực tiễn và quan điểm nhất quán của tỉnh trong thực hiện các mục tiêu, giải pháp Đề án đặt ra, đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ theo chủ trương của Đảng về công tác cán bộ.
Theo Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Phùng Đức Chiến, thời gian tới, Ban Tổ chức Tỉnh ủy sẽ tiếp tục tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt về mục đích, ý nghĩa, nội dung của Đề án; thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ của Đề án nhằm chuẩn hóa ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức và tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý theo vị trí việc làm; quan tâm đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, kiến thức, kỹ năng, phương pháp lãnh đạo… Cùng với đó, bám sát quy định của Trung ương và của tỉnh tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ gắn với quy hoạch tổng thể đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh và quy hoạch của các cơ quan, đơn vị, địa phương; đẩy mạnh luân chuyển đưa cán bộ từ các cơ quan đơn vị khối tỉnh về cấp huyện, cấp xã, từ cấp huyện về cấp xã giữ chức danh lãnh đạo, quản lý; quan tâm bố trí, sử dụng cán bộ theo hướng giao nhiệm vụ cụ thể, giới thiệu cán bộ tham gia thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý; thực hiện tốt công tác nhận xét, đánh giá, rà soát, sàng lọc những cán bộ không đáp ứng yêu cầu...

Nguồn:baobacninh.com.vn
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập