HỘI CỰU CHIẾN BINH KHỐI

Hội Cựu chiến binh Khối có chức năng đại diện ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng, hợp pháp của Cựu chiến binh. Hội làm tham mưu giúp cấp uỷ Đảng và làm nòng cốt tập hợp, đoàn kết, vận động Cựu chiến binh thực hiện các nhiệm vụ chính trị - xã hội của cách mạng, của Hội; tham gia giám sát hoạt động của cơ quan nơi công tác và cán bộ viên chức Nhà nước.

Hội Cựu chiến binh Việt Nam có nhiệm vụ:

- Tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa; đấu tranh chống mọi âm mưu, hoạt động chống phá hoại của các thế lực thù địch; chống các quan điểm sai trái với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện các quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tệ nạn xã hội; giám sát hoạt động của cơ quan, của cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật.

- Tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh; kiến nghị với cơ quan, thủ trưởng cơ quan về xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật có liên quan đến Cựu chiến binh, Hội Cựu chiến binh.

- Tập hợp, đoàn kết, động viên Cựu chiến binh rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ hiểu biết đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kiến thức về kinh tế, văn hoá, khoa học - kỹ thuật, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân.

- Tập hợp quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ tiếp tục phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", tham gia tổ chức Câu lạc bộ, Ban liên lạc Cựu quân nhân, các phong trào cách mạng ở cơ sở.

- Tổ chức chăm lo, giúp đỡ Cựu chiến binh nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, phát triển kinh tế gia đình, xoá đói, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp; tổ chức hoạt động tình nghĩa để Cựu chiến binh tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống.

- Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Cựu chiến binh; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn, trợ giúp pháp lý cho Cựu chiến binh.

- Phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan quân sự giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ trong Khối.

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI CCB KHỐI CCQ VÀ DN TỈNH

(Nhiệm kỳ 2017- 2022)

 

 

STT

 

Họ và tên

 

Chức vụ 

 

 

ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ

01

Nguyễn Văn Hiền

UVBTV, CN UBKT ĐUK, Chủ tịch Hội

 

02

Ngô Đức Hiền

UVBCH, Phó CN UBKT ĐUK Phó Chủ tịch Hội

 

03

Ngô Xuân Minh

Chủ tịch Hội CCB Cty CP Xây dựng Bắc Ninh

 

04

Lê Đức Kỳ

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh

 

05

Nguyễn Mạnh Hùng

Phó Cục trưởng Cục Hải quan Bắc Ninh

 

 

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

06

Trần Ngọc Phương

Chủ tịch Công đoàn  Cty Điện lực Bắc Ninh

 

07

Nguyễn Bá Tuyên

Chủ tịch Công đoàn Viễn Thông Bắc Ninh

 

08

Bùi Trọng Lộc

Chủ tịch Hội CCB Công ty CP May Đáp Cầu

 

09

Nguyễn Hồ Nam

Chủ tịch Hội CCB Công ty Kinh doanh Than Bắc Lạng

 

10

Đinh Văn Duyệt

Giám đốc Trung tâm DVVL, Chủ tịch Hội CCB Sở Lao động,TB&XH

 

11

Vũ Mạnh Hải

Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường BN

 

12

Nguyễn Văn Lịch

Trưởng phòng Quản lý Dược Sở Y tế

 

13

Nguyễn Đức Trọng

Chánh Thanh tra Sở Văn hóa, TT&DL

 

14

Đỗ Thịnh

Chủ tịch Hội CCB Viện KSND tỉnh

 

15

Nguyễn Hữu Tuấn

Trưởng phòng Tài vụ Sở Giao thông Vận tải

 

 


Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin khác
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập