Sinh hoạt chuyên đề ở Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh
Sinh hoạt chuyên đề là một trong những nội dung quan trọng nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trên các lĩnh vực cụ thể. Vì vậy, các tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) thuộc Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đạt nhiều kết quả tích cực.

Hằng năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo các cấp ủy TCCSĐ trong toàn Đảng bộ xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, giám sát để kịp thời nhắc nhở, đôn đốc các đơn vị thực hiện chưa tốt; biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Năm 2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo cấp ủy cơ sở cụ thể hóa nội dung chuyên đề năm theo chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của cơ quan, đơn vị và tầm nhìn, sứ mệnh mục tiêu của doanh nghiệp. Tổ chức sinh hoạt chuyên đề 2 đến 4 kỳ/ năm với các nội dung cụ thể học tập và làm theo Bác. Tổ chức cho cán bộ, đảng viên, CCVCLĐ đăng ký học tập và làm theo Bác gắn với nội dung cam kết thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII, khóa XIII), các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp và việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, nêu cao đạo đức công vụ, văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp của cán bộ, đảng viên các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, làm cơ sở kiểm điểm, đánh giá chất lượng đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cuối năm.

 

Đại diện cấp ủy cơ sở trao đổi giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề tại hội nghị tập huấn do Đảng ủy Khối tổ chức.

Các cấp ủy đăng ký lựa chọn những việc làm cụ thể, tiêu biểu, sáng tạo, thiết thực có trọng tâm, trọng điểm, dễ làm, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, đánh giá; định kỳ rà soát, kiểm điểm việc học và làm theo Bác của cán bộ, đảng viên, các tổ chức Đảng. Xác định, lựa chọn những nội dung mang tính đột phá, những hạn chế, tồn tại có liên quan tới phong cách, tác phong của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên; thái độ ứng xử với Nhân dân và khách hàng theo tiêu chí đạo đức nghề nghiệp của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Từ đó, xây dựng các Nghị quyết chuyên đề và tập trung giải quyết, lãnh đạo tổ chức thực hiện, nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
Năm 2024, hướng đến kỉ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh sớm xây dựng Kế hoạch Tổ chức sinh hoạt chuyên đề với mục đích nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, Bí thư Chi bộ và đảng viên về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của sinh hoạt chuyên đề; phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong sinh hoạt chuyên đề, nhất là Chi bộ cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp. Đổi mới nội dung, hình thức, chất lượng sinh hoạt Chi bộ gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nội dung thường xuyên giúp cho mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên kịp thời nắm bắt, tự giác nghiên cứu, chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng. Nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, đấu tranh tự phê bình và phê bình, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên góp phần xây dựng Chi bộ, tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối yêu cầu các Chi ủy chuẩn bị nội dung sinh hoạt chuyên đề bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng quy định, hướng dẫn của Đảng, phù hợp với tình hình, đặc điểm của Chi bộ; nâng cao hiệu quả lãnh đạo thực hiện Nghị quyết của Chi bộ cơ quan, đơn vị. Mỗi cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm, tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt, tích cực nghiên cứu tài liệu, tham gia đóng góp ý kiến, xây dựng Nghị quyết chuyên đề và thực hiện tốt nhiệm vụ được chi bộ phân công.
Mỗi quý, mỗi Chi bộ sinh hoạt 1 chuyên đề. Căn cứ Chỉ thị, Nghị quyết và định hướng của cấp trên, tình hình, đặc điểm của mỗi cơ quan, đơn vị, các Chi bộ tổ chức sinh hoạt với nội dung theo các nhóm vấn đề về: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các giải pháp nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên; triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan trực tiếp đến sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ; các giải pháp phòng, chống, khắc phục, sửa chữa các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Chi bộ; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, quan liêu, xa dân, cá nhân chủ nghĩa ở địa phương, cơ quan, đơn vị; giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống của địa phương, cơ quan, đơn vị cho cán bộ, đảng viên;...
Đồng chí Vương Thị Ninh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối cho biết: Qua theo dõi, phần lớn các TCCSĐ thực hiện tốt việc xây dựng Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề và báo cáo cấp ủy cấp trên. Nhiều Chi bộ thực hiện sinh hoạt chuyên đề gắn liền với việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn như: Chi bộ Quản lý Thu - Sổ thẻ thuộc Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh sinh hoạt chuyên đề: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác thu, giảm tiền chậm đóng và phát triển người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp năm 2024. Chi bộ Tiền tệ kho quỹ và Hành chính thuộc Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước Bắc Ninh tiến hành sinh hoạt chuyên đề: Nâng cao chất lượng công tác tiền tệ- kho quỹ góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của Chi nhánh…

Vân Giang (Báo Bắc Ninh)
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập