Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025

         Chiều ngày 29/5, Đảng bộ Ban Quản lý ATTP tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Ban Quản lý ATTP tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phạm Thị Yên, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; đồng chí Nguyễn Vinh Thanh, UVBTV Đảng ủy Khối Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh chủ trì Hội nghị; cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ, Bí thư, Phó bí thư các chi bộ và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

anh tin bai
 

Toàn cảnh hội nghị

Trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, chính quyền với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm. Xác định rõ một số nhiệm vụ trọng tâm để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện một cách đồng bộ, quyết liệt ngay từ đầu nhiệm kỳ và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Nổi bật, công tác giáo dục      chính trị, tư tưởng có nhiều đổi mới; tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng hằng năm đạt 100%. Công tác phát triển Đảng được nâng cao về số lượng và chất lượng, nửa nhiệm kỳ đã kết nạp 11 đảng viên mới. Công tác kiểm tra, giám sát đúng kế hoạch, mỗi năm kiểm tra được 20-25% chi bộ và đảng viên. Công tác đánh giá chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên được triển khai nghiêm túc, 100% chi bộ, cán bộ đảng viên hằng năm đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, có 18-20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Đảng bộ luôn được xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trong đó năm 2022 đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.  Công tác dân vận, văn phòng cấp ủy được chú trọng; hoạt động các đoàn thể có nhiều đổi mới, hằng năm các tổ chức đoàn thể đều được xếp loại hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 
anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó bí thư Đảng ủy, Phó trưởng ban trình bày báo cáo tại hội nghị

Đặc biệt, trong thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ chuyên môn, Đảng ủy đã đề ra đồng bộ các giải pháp nên công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến rõ nét. Đã xây dựng và sử dụng hiệu quả phần mềm “Hệ thống thông tin quản lý ATTP Bắc Ninh”; công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm ATTP được chú trọng; toàn tỉnh đã tiến hành thanh tra, kiểm tra 6.020 lượt cơ sở, xử phạt 73 cơ sở vi phạm, với tổng số tiền phạt 825.503.000đ. Công tác giám sát mối nguy và phòng chống ngộ độc thực phẩm được đẩy mạnh. Công tác thông tin, tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức có nhiều đổi mới. Tỷ lệ kiến thức, thực hành về ATTP của các đối tượng đều tăng, nổi bật là kiến thức của người tiêu dùng tăng 1,1%, người sản xuất, chế biến tăng 0,5%, người kinh doanh thực phẩm tăng 1,6 %, người lãnh đạo quản lý tăng 2,5%. Thực hành về ATTP của người tiêu dùng tăng 2,5%, người sản xuất, chế biến tăng 0,8%, người lãnh đạo quản lý tăng 10,6%. Cập nhật kiến thức ATTP người lãnh đạo quản lý tăng 1,6%. Các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP/ký bản cam kết đảm bảo ATTP tăng 1,9% so với đầu nhiệm kỳ...

Bên cạnh kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 còn một số tồn tại như: Công tác quản lý ATTP đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ; việc kiểm soát nguồn gốc, chất lượng sản phẩm; kiểm soát độ an toàn và truy xuất nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm tại các chợ còn nhiều khó khăn. Việc triển khai thực hiện công tác Đảng tại một số chi bộ còn lúng túng; việc thực hiện tự phê bình và phê bình trong Đảng còn chưa mạnh dạn, nhất là đảng viên trẻ. Nội dung và hình thức sinh hoạt đảng ở một số chi bộ còn chưa sinh động…

  Từ nay đến cuối nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Ban Quản lý ATTP tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Phấn đấu 100% đảng viên đảng viên được học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng; mỗi năm kết nạp ít nhất 02 đảng viên mới; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, phấn đấu số vụ ngộ độc thực phẩm trên 30 người mắc ≤ 1; số người tử vong do ngộ độc thực phẩm = 0. Phấn đấu hàng năm có 100% chi bộ, cá nhân đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có từ 18-20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Đảng bộ hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...

 
anh tin bai

Các đại biểu tham luận tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu cũng tập trung thảo luận, làm rõ một số nội dung về công tác phát triển đảng viên, việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề, việc thực hiện Kết luận 01- KL/TW, vai trò lãnh đạo của cấp ủy trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn...

          Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Yên, Phó bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, Đảng bộ tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối CCQ &DN tỉnh lần thứ IX tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. Tiếp tục triển khai hiệu quả các hoạt động chuyên môn; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng; thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng; công tác kiểm tra, giám sát; công tác dân vận; công tác tạo nguồn, phát triển đảng; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…góp phần cùng Đảng bộ các cấp thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

anh tin bai
 

Đồng chí Nguyễn Vinh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban phát biểu kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy- Nguyễn Vinh Thanh nhấn mạnh: Nửa nhiệm kỳ qua, các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Ban đề ra đều được thực hiện theo kế hoạch; đây là tiền đề quan trọng để cán bộ, đảng viên, CCVC, người lao động đơn vị quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Ban QLATTP lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí đề nghị, từ nay đến cuối nhiệm kỳ, Đảng ủy, các chi bộ, cán bộ đảng viên cần nắm vững các nội dung nhiệm vụ, giải pháp đã xây dựng, vận dụng cho phù hợp với điều kiện thực tế. Các đồng chí Bí thư chi bộ cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy; chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Bên cạnh đó, mỗi cán bộ đảng viên cần tiếp tục nêu cao tinh thần đồng nghiệp tương trợ, hỗ trợ nhau trong công việc; không ngừng phấn đấu rèn luyện, học tập hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; luôn gương mẫu tiên phong đi đầu để quần chúng học tập, noi theo. Đảng ủy và từng chi bộ trên cơ sở chương trình, kế hoạch công tác toàn khóa cần xây dựng chương trình công tác hằng năm thực sự cụ thể, sát thực tế. Cán bộ, đảng viên cần triển khai tốt việc học tập, làm theo Bác, gắn với thực tế công việc chuyên môn. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động chuyên môn; triển khai hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch đã được phê duyệt; đẩy mạnh và đa dạng hóa các hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông cho các đối tượng; tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất đối với các cơ sở… góp phần cùng toàn tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

anh tin bai
   

Đồng chí Phạm Thị Yên, Phó bí thư Đảng ủy Khối CCQ &DN tỉnh trao giấy khen cho tập thể

 

anh tin bai
 

Đồng chí Nguyễn Vinh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Quản lý ATTP trao giấy khen cho các cá nhân

Nhân dịp này, Đảng ủy Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh đã tặng Giấy khen cho 01 tập thể, 08 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Ban Quản lý ATTP tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025./.

                                  Phạm Duyên- Đảng bộ Ban Quản lý An toàn thực phẩm

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập