Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trọng thể kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập ​

 

Chiều 7/6/2024, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (10/6/1954 - 10/6/2024). 

anh tin bai

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối.

Dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Trần Thị Hằng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Phùng Đức Chiến, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Hà Sỹ Tiếp, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Vũ Minh Hiếu, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Trần Huy Phương, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Đào Quang Khải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí nguyên Bí thư Đảng ủy Khối; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở cùng lãnh đạo các ngành, đoàn thể tỉnh.

anh tin bai

Các đại biểu cùng ôn lại truyền thống 70 năm Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối đọc diễn văn ôn lại truyền thống, rút ra những bài học kinh nghiệm qua 70 năm xây dựng, kết nối và trưởng thành của Đảng bộ. Theo đó, ngày 10/6/1954, Tỉnh uỷ Bắc Ninh ra Nghị quyết số 10-NQ/BN chỉ định thành lập Đảng uỷ Khối Dân, Chính, Đảng tỉnh (nay là Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh). Đến nay, với nhiều lần thay đổi về tên gọi và mô hình tổ chức, song đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối luôn gương mẫu, đi đầu trong các phong trào cách mạng, đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ được giao. 

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong toàn Đảng bộ Khối được triển khai nghiêm túc gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII, XIII), Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Tổ chức bộ máy được đổi mới, sắp xếp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, các cấp ủy, đảng viên được tăng cường. Đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng trưởng thành, nâng cao năng lực, trình độ, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ đổi mới. Tổ chức cơ sở đảng và đảng viên ngày càng phát triển. Đến nay, Đảng bộ Khối có 118 chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc với hơn 7000 đảng viên, trên 30.000 người lao động. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng được tăng cường gắn với đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; giữ vững kỷ cương, kỷ luật và các nguyên tắc tổ chức Đảng. Công tác lãnh đạo chỉ đạo của các cơ quan, đơn vị được đẩy mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả gắn với cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền kiến tạo, thân thiện, kết nối, đồng hành cùng doanh nghiệp. Công tác chỉ đạo, phối hợp giữa cấp ủy với lãnh đạo doanh nghiệp được triển khai đồng bộ, góp phần xây dựng và phát triển doanh nghiệp nhanh và bền vững. Các tổ chức đoàn thể trực thuộc Đảng bộ Khối có nhiều đổi mới và phát huy vai trò, hiệu quả hoạt động, góp phần xây dựng chi bộ, đảng bộ, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt trong sạch, vững mạnh. Đảng ủy Khối đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2008); Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2010); Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2018); Cờ thi đua của Chính phủ (năm 2024) và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối cũng kêu gọi đội ngũ cán bộ, đảng viên, CCVCLĐ trong toàn Đảng bộ phát huy truyền thống, đẩy mạnh các hoạt động thi đua hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh lần thứ IX và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.  

anh tin bai

Các đồng chí nguyên Bí thư Đảng uỷ Khối CCQ&DN tỉnh qua các thời kỳ  tặng hoa chúc mừng Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thế Uyên, nguyên Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh đại diện các thế hệ lãnh đạo, đảng viên của Đảng bộ Khối qua các thời kỳ cùng các đại biểu ôn lại truyền thống của Đảng bộ; biểu thị lòng tự hào sâu sắc và quyết tâm tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, phát huy thành tích, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Anh Tuấn ghi nhận, biểu dương, chúc mừng những nỗ lực, cố gắng và kết quả to lớn, toàn diện mà Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh đã đạt được trong 70 năm qua.

anh tin bai

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Anh Tuấn định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm Đảng bộ Khối CCQ&DN cần tập trung thực hiện để tiếp tục phát huy thành tích đạt được, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Nổi bật là cần bám sát các quy định của Trung ương và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy về tổ chức và hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở đảng, xây dựng Quy chế làm việc mẫu của Đảng ủy các cơ quan, doanh nghiệp; giữ vững các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng; chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo hướng gắn với nhiệm vụ chính trị, sát tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Phối hợp các Ban xây dựng Đảng tăng cường thực hiện tốt các nhiệm vụ xuyên suốt trong công tác xây dựng Đảng, đó là xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng thông qua vai trò của các đồng chí đảng viên giữ vị trí lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, giữ vững và phát huy vai trò lãnh đạo, hạt nhân chính trị của tổ chức đảng trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Chủ động, tích cực phối hợp với các đảng đoàn, ban cán sự đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, trong công tác cán bộ, công tác quản lý đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Nâng cao sự hiểu biết, trang bị những kiến thức, nắm chắc đường lối chủ trương của Đảng và các qui định mới. Phát huy tính tích cực trong tự học tập, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực; chuyên môn nghiệp vụ phải được nâng lên; phấn đấu đảng viên khối các cơ quan không lạc hậu về tình hình, không yếu kém về chuyên môn, thực sự xứng đáng là cơ quan tham mưu, đề xuất, cơ quan tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

anh tin bai

Thừa uỷ quyền, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Anh Tuấn trao Cờ Thi đua của Chính phủ cho Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh.

Tăng cường công tác giáo dục lý luận chính trị, sinh hoạt tư tưởng; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, học tập quán triệt và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết; … Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trách nhiệm nêu gương; kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, củng cố đoàn kết thống nhất trong Đảng; nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch. Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng trong Khối cần coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên; là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong Khối.

Bí thư Tỉnh uỷ lưu ý cần phối hợp xây dựng đội ngũ cấp ủy viên các cấp và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp theo phân cấp quản lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Các cấp uỷ cần phối hợp với các ban cán sự đảng, đảng đoàn, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt công tác tạo nguồn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, nhận xét, đánh giá, bố trí sử dụng cán bộ. Tham gia cùng cấp ủy tỉnh đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ quản lý. Chủ động triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 20/8/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Phát triển đảng viên và thành lập tổ chức Đảng ở các loại hình doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”. Làm tốt công tác quản lý đảng viên để phát hiện những nhân tố tích cực cung cấp cho cấp ủy và hệ thống lãnh đạo các cấp. Quan tâm công tác phát triển tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, các tổ chức quần chúng khu vực ngoài nhà nước. Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, chú trọng phát triển đảng viên trong lực lượng đoàn viên thanh niên, học sinh, người lao động, chủ doanh nghiệp, đảm bảo số lượng và chất lượng. 

anh tin bai

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Quốc Chung và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân.

Tại buổi Lễ, Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh vinh dự được đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ. Nhiều cá nhân có thành tích xuất sắc được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối tặng Giấy khen. 

- Khánh Hà - Thanh Hương -

 

Một số hình ảnh tại buổi Lễ:

anh tin bai

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm

anh tin bai

Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Mạnh Hùng đọc diễn văn ôn lại truyền thống 70 năm Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh Bắc Ninh

 

anh tin bai

Phó Bí thư Đảng ủy Khối Phạm Thị Yên điều hành buổi Lễ

 

anh tin bai

Các đồng chí Nguyên Lãnh đạo Đảng ủy Khối các thời kỳ

anh tin bai

Đảng ủy Khối tặng giấy khen cho các đồng chí Bí thư Chi bộ, Đảng bộ cơ sở và dưới cơ sở có thành tích xuất sắc nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối

anh tin bai

Đảng ủy Khối tặng giấy khen cho các đồng chí Bí thư Chi bộ, Đảng bộ cơ sở và dưới cơ sở có thành tích xuất sắc nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối

anh tin bai

Đảng ủy Khối tặng giấy khen cho các  tập thể đạt giải tại cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh Bắc Ninh (10/6/1954 - 10/6/2024)

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập