Đảng bộ Công ty cổ phần Tổng Công ty May Đáp Cầu tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXI nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Ngày 25/5/2023, Đảng bộ Công ty cổ phần Tổng Công ty May Đáp Cầu tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần Tổng Công ty May Đáp Cầu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Hội nghị nhằm đánh giá tình hình, kết quả nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty, qua đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện để hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng đã được chỉ ra trong Nghị quyết Đại hội. Đồng chí Phạm Thị Yên, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị; đồng chí Lương Văn Thư, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tổng Công ty May Đáp Cầu chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã được nghe báo cáo đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công ty cổ phần Tổng Công ty May Đáp Cầunhiệm kỳ 2020 – 2025; Báo cáo khẳng định, trong nửa đầu của nhiệm kỳ mặc dù gặp nhiều khó khăn và thách thức, Đảng ủy, Ban Giám đốc đã đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt; chủ động đưa ra các giải pháp đồng bộ, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và người lao động đoàn kết vượt mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm chính trị hàng năm, đưa Tổng Công ty May Đáp Cầu phát triển ổn định, bền vững.

Nửa đầu nhiệm kỳ 2020- 2025, Công ty có bước chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm và mức thu nhập khá cho người lao động, nâng cao khả năng cạnh tranh, từng bước hội nhập với sự phát triển kinh tế khu vực và thế giới.  Hoạt động  theo mô hình Công ty cổ phần, trong sản xuất kinh doanh Công ty luôn đảm bảo 3 lợi ích:  lợi ích của người lao động, lợi ích của Công ty và lợi ích của các cổ đông, các Công ty, xí nghiệp thành viên và các phòng ban luôn được củng cố về  tổ chức bộ máy quản lý đáp ứng được yêu cầu của sản xuất kinh doanh trong giai đoạn hiện nay. Để thực hiện mục tiêu đề ra, trong hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty  tích cực chủ động tìm kiếm khách hàng mới, về chủng loại mặt hàng,  về đầu tư, áp dụng tiến bộ kỹ thuật, công cụ cải tiến, và thực hiện hệ thống trách nhiệm xã hội SA- 8000, từng bước ứng dụng công nghệ LEAN, thực hiện 5S về công tác quản lý và điều hành, về tổ chức bộ máy, sắp xếp cán bộ… đồng thời từng bước tiếp cận phương thức sản xuất mới làm hàng FOB, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất. Trong hơn 2 năm qua, Tổng Công ty May Đáp Cầu đã khẳng định được vị thế của mình,  tạo được lòng tin với khách hàng trong và ngoài nước, một số chỉ tiêu chủ yếu đạt mức tăng trưởng khá cao. Tổng doanh thu bình quân đạt 700 tỷ đồng; Lợi nhuận thực hiện bình quân  đạt 55 tỷ đồng; Thu nhập bình quân người lao động hàng năm đạt 10.500.000đ /người/tháng, năm 2019 đạt 9.000.000đ người/tháng  tăng  142.8%; Tổng tài sản: 300 tỷ đồng đạt yêu cầu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra.

Đảng ủy đã kịp thời  tuyên truyền, quán triệt triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chuyên đề hàng năm tới 100% cán bộ, đảng viên trong đảng bộ.

Thường xuyên chỉ đạo các chi bộ tổ chức sinh hoạt Đảng theo định kỳ hàng tháng, nội dung sinh hoạt chi bộ luôn bám sát nhiệm vụ của đơn vị đảm bảo 3 tính chất: Tính lãnh đạo, tính chiến đấu và tính giáo dục.Công tác phát triển đảng viên được quan tâm, nửa nhiệm kỳ khoá XXI đã kết nạp được 11 quần chúng ưu tú vào đảng và đạt 100% chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ đề ra.Cử đi học lớp bồi dưỡng đảng viên mới 22 đồng chí, đi học lớp bồi dưỡng kết nạp đảng viên 13 quần chúng, 05 đồng chí đảng viên được nhận huy hiệu 30 năm tuổi đảng. Hàng năm có trên 92% chi bộ và 100% đảng viên đạt mức hoàn thành, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.Định kỳ rà soát, sàng lọc đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.Công ty thường xuyên cử cán bộ, công nhân viên tham gia các lớp đào tạo, tập huấn do Tập đoàn, các tổ chức chính trị xã hội tổ chức, nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị, trình độ ngoại ngữ, tin học để đáp ứng công việc được giao, đã có hơn 40 lượt các đồng chí được cử đi học tập, tập huấn các lớp.Trong nửa nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng uỷ đã tiến hành kiểm tra theo điều 30 của Điều lệ Đảng 05 chi bộ, 05đồng chí bí thư chi bộ; các Chi bộ đã kiểm tra đối với 40% đảng viên, thông qua kiểm tra, giám sát đã nâng cao tinh thần trách nhiệm của đồng chí cấp uỷ và đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và chấp hành tốt các nghị quyết của Đảng. Đảng uỷ đãlãnh đạo, chỉ đạocác tổ chức đoàn thể thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, thường xuyên chăm lo tới đời sống của cán bộ, đoàn viên, hội viên,gia đình chính sách,  gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong công ty nhân các ngày lễ, tết, ngày truyền thống. Công tác thi đua khen thưởng được đổi mới tạo động lực, khích lệ tinh thần làm việc của cán bộ, công nhân viên phấn khởi hăng say lao động sản xuất, năng xuất lao động được tăng, chất lượng sản phẩm được bảo đảm.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Thị Yên, Phó Bí thư Đảng ủy Khối ghi nhận và đánh giá cao những kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần Tổng Công ty May Đáp Cầu nửa đầu nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng thời đề nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ và toàn thể đảng viên tiếp tục xác định các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, hiệu quả quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nghị quyết  đại hội Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh lần thứ IX, nghị quyết đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần Tổng Công ty May Đáp Cầu lần thứ XXI,nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra. Trước mắt tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, người lao động phát huy mọi nguồn lực, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, quyết tâm hoàn thành 11 chỉ tiêu mà Đảng bộ Công ty đề ra. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, đảng viên, người lao động. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nêu cao tinh thần trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu.Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức cách mạng trong sáng, có ý thức trách nhiệm và có đủ năng lực thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.Thường xuyên quan tâm nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát. Tăng cường công tác dân vận, lãnh đạo các đoàn thể, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đẩy mạnh các phong trào thi đua…phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra.

                                                                                     -Thanh Trà-

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập