Phát triển Bắc Ninh thành trung tâm công nghệ cao, sản xuất thông minh, là điểm đến đặc sắc về văn hóa với cuộc sống chất lượng cao
Đây là nội dung phương án được lựa chọn của Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; được xây dựng trên quan điểm phát triển nhanh và bền vững, kết hợp hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và đảm bảo các vấn đề xã hội, môi trường, đồng thời lấy khoa học công nghệ làm động lực tăng trưởng kinh tế, phát triển đồng đều doanh nghiệp trong và ngoài nước, tạo điều kiện đa dạng hóa nền kinh tế và vẫn đảm bảo mục tiêu phát triển.

Sản xuất công nghiệp công nghệ cao, thông minh là định hướng được Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 lựa chọn 

 

Nội dung chính của phương án này là: Phát triển Bắc Ninh trở thành trung tâm hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất chế tạo và dịch vụ Công nghệ cao, sản xuất thông minh, logistics, là địa phương có điểm đến đặc sắc về văn hóa truyền thống và hiện đại với cuộc sống chất lượng cao.

Đây là một phương án phát triển cân đối, đồng thời tăng trưởng cả công nghiệp và dịch vụ, lấy khoa học công nghệ làm động lực tăng trưởng. Phương án này sẽ tập trung cải thiện mức độ đáng sống của tỉnh nhằm thu hút nhân lực chất lượng cao, tăng quy mô và đặc biệt là kỹ năng của lực lượng lao động trong các ngành kỹ thuật và dịch vụ giá trị tăng thêm được ưu tiên. Đồng thời, hướng đến ứng dụng công nghệ thông tin sâu rộng trong các ngành dịch vụ, các tiện ích xã hội để xây dựng thành phố thông minh, song song với việc phát triển không gian xanh và phát triển các phương pháp sản xuất công nghiệp bền vững.

 Phương án này sẽ tập trung vào: (I) Tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực sản xuất chế tạo thiết bị điện tử và nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị. (II) Phát triển các cụm ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất chưa từng có ở Việt Nam, ví dụ Dược và công nghệ y khoa, Phụ tùng hàng không. (III) Phát triển ngành CNTT, các dịch vụ công nghệ và khu CNTT tập trung nhằm nghiên cứu, đào tạo, ươm tạo và sản xuất sản phẩm CNTT, đồng thời hỗ trợ các Doanh nghiệp ở tỉnh Bắc Ninh và vùng Thủ đô. (IV) Tiếp tục thu hút đầu tư nước ngoài đồng thời tạo động lực phát triển cho các tập đoàn công nghệ cao hàng đầu của Việt Nam. (V) Hình thành và phát triển hệ thống logistics thông minh quy mô lớn. (VI) Nâng cao chất lượng cuộc sống thông qua các dịch vụ du lịch, đặc biệt là du lịch theo dòng văn hóa lịch sử và giải trí hiện đại đa dạng. (VII) Chú trọng vào môi trường và xã hội với mật độ bao phủ không gian xanh cao và các dịch vụ xã hội được số hóa mạnh mẽ.

 

Phát triển logistics cũng là một định hướng quan trọng của tỉnh trong giai đoạn 2021-2030

 

Lợi thế của phương án này là phát triển mô hình bền vững và thích ứng được với các ngành và nguồn đầu tư đa dạng, đồng thời phù hợp với định hướng Chính phủ tập trung vào công nghệ cao, chuỗi giá trị. Đặc biệt, phương án này tận dụng tối đa lợi thế và tiềm năng tự nhiên của Bắc Ninh về cả kinh tế, cơ sở hạ tầng sẵn có, cũng như các giá trị di sản, giá trị văn hóa của con người Bắc Ninh.

Tuy nhiên, đây là một phương án khó khăn trong xây dựng các cụm ngành mới ở các lĩnh vực cạnh tranh cần có các nhà đầu tư chủ chốt, đồng thời đòi hỏi nhiều yếu tố hỗ trợ về hạ tầng và chính sách, đặc biệt là các ngành mới như sản xuất dược phẩm và hàng không.

Với phương án này, tới năm 2030, tỉnh Bắc Ninh sẽ trở thành Trung tâm sản xuất và dịch vụ công nghệ cao của Việt Nam, tập trung phát triển các ngành chế tạo công nghệ cao mới & trở thành trung tâm dịch vụ của Vùng Thủ đô; đồng thời chú trọng nâng cao năng lực lao động ở các ngành kỹ thuật và các ngành dịch vụ giá trị gia tăng cao. Phương án này tận dụng được các giá trị văn hóa như năng động, sáng tạo, yêu nước và ham học hỏi trong việc phát triển toàn diện, bao trùm và phù hợp với định hướng của Đảng và Chính phủ.

 

Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vẫn tập trung phát huy các bản sắc văn hoá truyền thống của địa phương

 

 Tới năm 2050, trở thành Trung tâm của khu vực Đông Nam Á về đổi mới công nghệ cao và nghiên cứu phát triển, tập trung sản xuất ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và cung cấp các dịch vụ giá trị cao, dịch vụ đổi mới, sáng tạo, nghiên cứu phát triển và thiết kế. Ngoài ra tỉnh cũng sẽ phát triển Trung tâm dịch vụ kỹ thuật số quốc tế cung cấp các dịch vụ có giá trị cao tầm quốc tế với Thành phố thông minh bao trùm với các dịch vụ y tế và giáo dục công nghệ cao hàng đầu. Tầm nhìn này sẽ tận dụng được sự sáng tạo, năng động và hào hiệp của con người Bắc Ninh.

Dự báo

Về tăng trưởng kinh tế: Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt bình quân 8,0%/năm giai đoạn 2021 - 2025; sau đó tốc độ tăng trưởng GDP trong giai đoạn 2026 - 2030 đạt bình quân 8,5%/năm. Tính chung giai đoạn 2021 - 2030, tăng trưởng kinh tế dự báo đạt bình quân 8,3%/năm.

Về tăng trưởng của các ngành kinh tế: giai đoạn 2021 - 2025, ngành nông lâm thuỷ sản tăng trưởng 1,8%/năm, công nghiệp – xây dựng tăng 7,7%/năm, dịch vụ tăng 10,6%/năm. Giai đoạn 2026 - 2030, ngành nông lâm thuỷ sản tăng trưởng 1,2%/năm, công nghiệp - xây dựng tăng 7,8%/năm, dịch vụ tăng 11,6%/năm. Tính chung giai đoạn 2021 - 2030, ngành nông lâm thuỷ sản tăng trưởng 1,5%/năm, công nghiệp - xây dựng tăng 7,7%/năm, dịch vụ tăng 11,1%/năm.

Về cơ cấu kinh tế: Đến năm 2025, tỷ trọng công nghiệp và xây dựng chiếm 74,9%; dịch vụ 18,8%; thuế sản phẩm 4,0%; nông, lâm nghiệp và thủy sản 2,3% ; đến năm 2030, tỷ trọng công nghiệp và xây dựng chiếm 72,7%; dịch vụ 21,7%; thuế sản phẩm 4,0%; nông, lâm nghiệp và thủy sản 1,6%;

Đến năm 2025, GRDP bình quân đầu người (ghh) đạt khoảng 221,08 triệu đồng/người, dân số đạt 1.933.000 người; đạt 346,6 triệu đồng/người, dân số đạt 2.292.000 người vào năm 2030. Gia tăng dân số có sự cân bằng giữa thu hút lao động công nghiệp và các ngành dịch vụ, tập trung vào các ngành giá trị cao

Các điều kiện để đạt được kịch bản tăng trưởng

Nhu cầu huy động vốn đầu tư FDI tăng: Đối với kịch bản này, nhu cầu vốn đầu tư FDI cần huy động khá cao, do đó, tỉnh Bắc Ninh cần có các chính sách thu hút đầu tư cũng như hỗ trợ doanh nghiệp trong nước/doanh nghiệp vừa và nhỏ. Bên cạnh đó, cần phát triển vốn đầu tư cơ sở hạ tầng xã hội và các không gian công cộng của tỉnh, nhằm cải thiện mức độ hấp dẫn. Phát triển hệ sinh thái giáo dục đào tạo, bao gồm các trường đại học và trường đại học bách khoa danh tiếng tại khu vực, đồng thời chú trọng phát triển nhân lực chất lượng cao.

Bên cạnh đó, cần thu hút các doanh nghiệp trong các ngành ưu tiên đầu tư mũi nhọn trong và ngoài nước, đặc biệt chú trọng thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động trong các ngành mũi nhọn, ưu tiên thu hút đầu tư, bao gồm sản xuất điện tử, du lịch, phụ tùng hàng không, dịch vụ công nghệ thông tin, dược phẩm và công nghệ y khoa.

Với mục tiêu trở thành trung tâm dịch vụ của Vùng Thủ đô, tỉnh Bắc Ninh cần đầu tư chú trọng phát triển chính sách hỗ trợ về dịch vụ xã hội, miễn thị thực; hỗ trợ đào tạo, giáo dục và nghiên cứu. Đồng thời, phát triển các chính sách thu hút nguồn vốn FDI và hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, cùng với chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao, bao gồm dịch vụ xã hội, chính sách ưu đãi về visa, chương trình hỗ trợ đào tạo và nghiên cứu. Về nhân lực, tỉnh có cơ hội thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao từ các tỉnh, thành trong nước và các chuyên gia quốc tế; đặc biệt là nguồn nhân lực từ các thị trường lao động lân cận như Hà Nội, Hưng Yên, Lạng Sơn, Bắc Giang, Thái Nguyên...

Vì tăng trưởng ở mức độ trung bình khá nên việc huy động các nguồn tài nguyên, cũng như các nguồn năng lượng cho đầu vào sản xuất sẽ gia tăng ở mức độ tương xứng (so với hiện trạng), nên mức độ phát thải, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường biến động trong tầm kiểm soát. Ước tính nhu cầu cầu vốn đầu tư thực toàn giai đoạn khoảng 699 nghìn tỷ đồng (gss 2010).

 
- Theo: baobacninh.com.vn -
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập