Nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính
Xác định cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng, quyết định chất lượng và tiến độ giải quyết công việc nội bộ cơ quan cũng như cho tổ chức, cá nhân đến giao dịch, Sở Tài chính đã nỗ lực thực hiện, tạo chuyển biến tích cực trong hệ thống quản lý hành chính công, xây dựng một nền hành chính trong sạch, vững mạnh, hiện đại. Đồng thời, tạo được niềm tin, sự đồng thuận của người dân đến giao dịch thủ tục hành chính tại đơn vị.

Năm 2022, Sở Tài chính đã có những chỉ đạo quyết liệt, mạnh mẽ trong công tác cải cách hành chính. 100% thủ tục hành chính thuộc chức năng nhiệm vụ của Sở được đăng tải trên Wessite Sở, Trung tâm hành chính công tỉnh. Công tác xây dựng tham mưu, xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật tuân thủ theo quy định, theo hướng đổi mới và nâng cao chất lượng. Công tác rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính được thực hiện thường xuyên, bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Trong năm, Sở trình UBND tỉnh phê duyệt cắt giảm thời gian thực hiện đối với 15 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, tỷ lệ cắt giảm thời gian thực hiện thấp nhất là 5%, cao nhất là 40%. Trình UBND tỉnh công bố bãi bỏ 4 danh mục thủ tục hành chính, gồm: 3 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài chính doanh nghiệp (Thủ tục quyết toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản; thủ tục tạm ứng kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản và thủ tục thanh toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản) và 1 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý giá (Thủ tục lập phương án giá tiêu thụ, mức trợ giá). Hiện nay, Sở Tài chính có 51 thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý, trong đó cấp tỉnh là 38 thủ tục hành chính, cấp huyện 10 thủ tục hành chính và cấp xã 3 thủ tục hành chính.

 

Cán bộ Sở Tài chính tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính của tổ chức và cá nhân tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

 

Bên cạnh đó, Sở Tài chính đã tiếp nhận 553 hồ sơ (trong đó có 541 hồ sơ trực tuyến; 12 hồ sơ nhận trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh) 100% hồ sơ được giải quyết, trả kết quả sớm và đúng hẹn. Thực hiện trả lời mục 23 câu hỏi “Hỏi đáp” trên trang thông tin điện tử của Sở bảo đảm thời gian quy định. Quản lý và duy trì vận hành mạng nội bộ (LAN) của Sở, mạng WAN của ngành hoạt động thường xuyên, liên tục. Duy trì, vận hành, cải tiến trang Web Sở Tài chính; hỗ trợ kỹ thuật Tabmis. Tổ chức triển khai chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 theo quy định. Trình cấp có thẩm quyền ban hành 5 văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý tài chính, giá, tài sản công và quản lý doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, Sở Tài chính đã trình UBND tỉnh ban hành quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh và quy định phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng cho UBND cấp huyện...
Theo đánh giá chấm điểm cải cách hành chính năm 2022, chỉ số cải cách hành chính của Sở Tài chính đạt 92,46, được xếp loại tốt trong các Sở, ngành thuộc tỉnh. Bà Ngô Thị Thanh Hương, Chánh Văn phòng Sở Tài chính khẳng định: “Thứ hạng này đã khẳng định công tác cải cách hành chính của Sở được quan tâm thực hiện tốt, góp phần xây dựng và thiết lập trật tự kỷ cương hành chính theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, nâng cao chất lượng phục vụ, thái độ ứng xử, giao tiếp theo hướng thân thiện và tạo điều kiện tối đa, không xảy ra tình trạng gây phiền hà, nhũng nhiễu, khó khăn cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính...”
Thời gian tới, Sở Tài chính tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện công tác cải cách hành chính, đặc biệt là nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính; nghiên cứu, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa các tục hành chính, trên cơ sở đó kiến nghị sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện tốt việc công bố, công khai các quy trình, thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài chính; nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của các tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính của Sở. Tuyên truyền, vận động dùng dịch vụ Bưu chính công ích để đỡ tốn thời gian, công sức khi thực hiện thủ tục hành chính; Cải thiện chất lượng cung cấp dịch vụ công và ứng dụng công nghệ thông tin (chuyển đổi số) trong hoạt động tài chính ngân sách… để tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

                                                                                                                                                                                              Nguồn:baobacninh.com.,vn
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập