Định hướng công tác tuyên truyền tháng 6 năm 2024

- Tuyên truyền diễn biến, kết quả Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII, Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV và các hội nghị của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và hoạt động của các đồng chí lãnh đạo tỉnh

            - Tuyên truyền, quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước trên các lĩnh vực; các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

            - Tuyên truyền các văn bản chính sách mới và kết quả thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh, như: Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản”; Kết luận số 72-KL/TW, ngày 23/02/2024 của Ban Chấp hành Trung ương về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”; Quyết định số 1589/QĐ-TTg, ngày 08/12/2023 của Chính phủ về việc “Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”; Nghị quyết số 47-NQ/CP, ngày 15/4/2024 của Chính phủ về “Chương trình hành động của Chính phủ đến năm 2030”; kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết 87-NQ/TU, ngày 15/3/2023 của Tỉnh ủy về xây dựng “Tỉnh an toàn giao thông”...

            - Tuyên truyền những kết quả nổi bật của tỉnh trong 05 tháng đầu năm 2024; các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thời gian tới; sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị. Chú trọng tuyên truyền nỗ lực của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trong tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp; công tác giải phóng mặt bằng và triển khai các công trình, dự án trọng điểm: Đường vành đai 4, TL295C, TL285B, TL277B, Cầu Kênh Vàng...

            - Tuyên truyền việc triển khai thực hiện chủ đề công tác năm 2024 của tỉnh “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, triển khai các Quy hoạch, đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng, khơi thông nguồn lực, phục hồi tăng trưởng kinh tế; xây dựng văn hóa con người Bắc Ninh – Kinh Bắc, đáp ứng yêu cầu bền vững” gắn với việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 29/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ và văn hóa công sở trong cơ quan của Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”.

            - Tuyên truyền việc triển khai thực hiện chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững” gắn với kết quả 03 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW, gương điển hình các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong học tập và làm theo Bác.

            - Tuyên truyền đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu, rộng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”, tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” và bài phát biểu “Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị Nhân sự Đại hội XIV của Đảng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

            - Tuyên truyền các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục đào tạo, thông tin truyền thông, an ninh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. Chú trọng tuyên truyền các nhà trường tổ chức tổng kết năm học 2023-2024; công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2023-2024, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2024-2025, kỳ thi vào các trường trọng điểm; công tác hướng nghiệp cho học sinh; các hoạt động hè và giải pháp phòng, chống tai nạn đuối nước cho học sinh. 

            - Tuyên truyền về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

            - Tuyên truyền tình hình thế giới và công tác bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo theo quan điểm của Đảng, Nhà nước; chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thông tin giả, sai sự thật, xấu, độc về tỉnh Bắc Ninh.

            - Tuyên truyền các ngày kỷ niệm: Ngày Quốc tế Thiếu nhi (01/6/1950); Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911); Ngày Môi trường Thế giới (05/6/1972); Ngày Thế giới chống Lao động Trẻ em (12/6/2002); Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925); Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001) ... và các ngày lễ truyền thống khác.

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập