Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy và lãnh đạo Đảng ủy Khối dự sinh hoạt chi bộ tại cơ sở

Ngày 3/4, Chi bộ Ban quản lý dự án (Ban QLDA) đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh - Đảng bộ Sở Xây dựng tổ chức sinh hoạt định kỳ tháng 4/2024. Dự và chỉ đạo có các đồng chí: Vũ Minh Hiếu, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Nguyễn Mạnh Hùng, TUV, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Nguyễn Việt Hùng, TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng.

anh tin bai

Bí thư Chi bộ, Giám đốc Ban QLDA Nguyễn Văn Tương chủ trì buổi sinh hoạt

Chi bộ Ban QLDA có 29 đảng viên. Tại buổi sinh hoạt, Chi ủy Chi bộ tổng hợpthông tin tình hình thời sự, kinh tế - xã hội trong nước, trong tỉnh, một số hoạt động của ngành xây dựng; triển khai các văn bản mới và một số văn bản chỉ đạo của cấp trên; đánh giá tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động trong Chi bộ.

Đồng chí Bí thư Chi bộ tiến hành đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng 3/2024: Thường xuyên quán triệt, triển khai chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của ngành đến cán bộ, đảng viên và quần chúng, giúp mỗi đảng viên nắm chắc, vận dụng đúng đắn vào thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, của ngành. Tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên góp phần xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững” đến 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng ưu tú tham dự; hướng dẫn, đôn đốc đảng viên đăng ký học tập làm theo Bác năm 2024, đề cao trách nhiệm nêu gương thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ quần chúng ưu tú phấn đấu vào Đảng và tiếp tục giúp đỡ 02 đảng viên dự bị. Tiến hành kiểm tra 02 đảng viên theo Điều 30 - Điều lệ Đảng. Tăng cường quản lý đảng viên ở nơi công tác và nơi cư trú; hàng tháng, tiến hành kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ của tập thể và từng cá nhân. CB, ĐV trong Chi bộ luôn giữ vững lập trường tư tưởng, nêu cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để đảng viên phấn đấu, rèn luyện. Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, Chi ủy Chi bộ đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao; tăng cường chỉ đạo, có nhiều cố gắng trong thực hiện giải ngân vốn đầu tư công quý I/2024 đạt 7,3% (tuy chưa đạt chỉ tiêu Ban QLDA đăng ký với tỉnh là 11%).

Chi bộ dự kiến triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 4/2023: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phố biến tài liệu SHCB và chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên đến cán bộ, đảng viên. Thường xuyên giám sát đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Chuyên đề năm 2024 gắn với NQTW 4 (khóa XI, XII) của Đảng, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt trong thực thi nhiệm vụ. Tiếp tục theo dõi, giúp đỡ đảng viên dự bị và quần chúng ưu tú để xem xét, kết nạp vào Đảng. Tiến hành kiểm tra 02 đảng viên theo Điều 30 - Điều lệ Đảng. Các đoàn thể trong đơn vị phối hợp tổ chức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên đi thăm, giáo dục truyền thống tại địa chỉ đỏ cách mạng của dân tộc; cử đoàn viên tham gia Hội thi Nữ công nhân lao động tài năng, duyên dáng tỉnh Bắc Ninh.

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị: Chỉ đạo cán bộ các phòng chuyên môn tập trung bám sát nhiệm vụ được giao, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và các nhà thầu tập trung tháo gỡ khó khăn, để đảm bảo triển khai các dự án theo đúng tiến độ, chất lượng theo quy định, điển hình là Dự án mở rộng Bệnh viện Sản Nhi hiện đang chậm tiến độ. Trình Sở Kế hoạch Đầu tư thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu 2 gói thầu Nhà truyền nhiễm hạ tầng kỹ thuật của Trung tâm Y tế Thuận Thành và Yên Phong; mở thầu, chấm thầu và ký hợp đồng triển khai thi công Gói thầu số 7 toàn bộ phần xây lắp, cải tạo, nâng cấp Trung tâm Y tế Gia Bình và Lương Tài; trình quyết toán 03 Dự án: Dự án mở rộng trường THPT Yên Phong số 2, Dự án Trường CĐSP Bắc Ninh và Dự án cải tạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng phê duyệt phương án thu hồi đất, bồi thường và hỗ trợ một số dự án tại Gia Bình, Thuận Thành và Từ Sơn. Triền khai công tác đảm bảo an ninh trật tự, nghiêm túc tuyên truyền, kiểm tra PCCC tại đơn vị; thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí.

anh tin bai

Đảng viên đóng góp ý kiến xây dựng Nghị quyết của Chi bộ

Đảng viên trong chi bộ tích cực tham gia đóng góp ý kiến thảo luận, bổ sung vào dự thảo báo cáo một số nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng của Chi bộ; lãnh đạo các hoạt động đoàn thể; kiến nghị các giải pháp thực hiện nhiệm vụ tháng tới: Đảng viên trong Chi bộ tích cực tham mưu cho Chi ủy Chi bộ, Ban Giám đốc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện một số dự án, đẩy nhanh tiến độ thi công, tăng cường giải ngân vốn đầu tư công, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

anh tin bai

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Vũ Minh Hiếu phát biểu chỉ đạo tại buổi SHCB

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Vũ Minh Hiếu ghi nhận, đánh giá cao chất lượng buổi sinh hoạt chi bộ. Nội dung sinh hoạt đã bám sát hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, thực hiện tốt từ công tác chuẩn bị nội dung, lựa chọn thông tin mang tính cập nhật cao; trình tự buổi sinh hoạt thực hiện đầy đủ; sự điều hành, dẫn dắt của đồng chí Bí thư Chi bộ chuẩn mực, đặt vấn đề, gợi mở rõ ràng, phát huy được tính dân chủ; các ý kiến tham gia sôi nổi, chất lượng, thẳng thắn, trách nhiệm, mang tính xây dựng cao. Đồng chí Vũ Minh Hiếu thông tin với đảng viên về kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tình hình thời sự, tin tức trong nước, trong tỉnh thời gian qua. Theo báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, 3 tháng đầu năm 2024 tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công toàn tỉnh đạt 4,1%; trong bối cảnh đó, công tác giải ngân vốn đầu tư công của Ban QLDA đã có nhiều cố gắng, so với bình quân chung của tỉnh đạt tương đối cao. Đồng chí đề nghị Chi bộ tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Chuyên đề năm 2024, chủ đề công tác năm 2024 của tỉnh; tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt các Nghị quyết, Quy định, Chỉ thị, Hướng dẫn, Kết luận của Trung ương, của tỉnh; nâng cao đạo đức công vụ và trách nhiệm nêu gương của CBVC LĐ ngành Xây dựng, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay.

anh tin bai

Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Việt Hùng phát biểu với Chi bộ

 

Phát biểu tại buổi SHCB, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Việt Hùng đề nghị cấp ủy Chi bộ tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới: 1- Có giải pháp, tiến độ cụ thể tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tăng cường giải ngân vốn đầu tư công đạt chỉ tiêu đã đề ra. 2- Đối với Dự án mở rộng Bệnh viện Sản Nhi hiện đang chậm tiến độ, Ban QLDA tham mưu làm việc với Sở Xây dựng và nhà thầu để bàn giải pháp tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ thi công. 3- Phối hợp với Ban QLKVPT Đô thị tiến hành xây dựng Đề án sáp nhập 2 Ban thành Ban mới trực thuộc tỉnh trong quý II/2024.

- Nguyễn Khánh Hà -

UV BCH, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập