Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy phiên thứ nhất tháng 2/2024

Thực hiện Chương trình công tác, chiều 19/02, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị phiên thứ nhất tháng 02/2024 để nghe và cho ý kiến đối với 13 nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo một số cơ quan Đảng Trung ương theo dõi tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh và một số ban, sở, ngành liên quan.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và thống nhất một số nội dung theo tờ trình, báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy như: Báo cáo tình hình tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; Kế hoạch điều hành tăng trưởng kinh tế - xã hội quý I/2024; Tờ trình về việc phân bổ kinh phí (hỗ trợ cho người chăn nuôi bị thiệt hại do bệnh dịch tả lợn Châu Phi); Tờ trình về mức kinh phí thực hiện chi bồi dưỡng cho các đoàn kiểm tra do Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thành lập; Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại nước ngoài năm 2024; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về “Tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và Chỉ thị số 29-CT/TW, ngày 05/01/2024 của Bộ Chính trị về “Công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông”; Đề án xây dựng công trình quốc phòng trong khu vực phòng thủ tỉnh giai đoạn 2024-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Báo cáo những công việc Thường trực Tỉnh ủy được ủy quyền giải quyết tháng 01/2024.

Thống nhất thành lập 01 Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy việc quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 02 Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên, chức trách nhiệm vụ được giao đối với các đồng chí đảng viên là lãnh đạo Sở Công thương, kiểm tra việc thực hiện quy chế làm việc; việc lãnh đạo công tác đầu tư xây dựng cơ bản; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên, việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao đối với Ban Thường vụ Huyện ủy và các đồng chí Thường trực Huyện ủy Yên Phong; Dự thảo Kế hoạch thực hiện Thông báo Kết luận số 612-TB/UBKTTW, ngày 26/01/2024 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; và công tác tổ chức cán bộ.

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đơn vị có liên quan nghiên cứu tiếp thu ý kiến của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hoàn thiện, triển khai thực hiện các nội dung và báo cáo các cơ quan có thẩm quyền đảm bảo đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; tập trung ngay vào công việc; rà soát, đôn đốc, giải quyết kịp thời các công việc theo thẩm quyền; triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nêu cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; tạo động lực phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Văn phòng Tỉnh uỷ
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập