Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh chú trọng phát triển đảng viên
Phát triển đội ngũ đảng viên là một trong những nội quan quan trọng để xây dựng tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) vững mạnh. Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp (CCQ&DN) tỉnh luôn chú trọng phát triển đội ngũ đảng viên, đạt kết quả tích cực.

Báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh lần thứ IX cho biết, trung bình hàng năm Đảng bộ kết nạp từ 290 đảng viên trở lên; 100% đảng viên dự bị được chuyển đảng chính thức theo quy định. (vượt chỉ tiêu Đại hội).
Để đạt được kết quả trên, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thường xuyên lãnh đạo các cấp ủy Đảng trong toàn Đảng bộ quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, quần chúng, từ đó nâng cao nhận thức về Đảng. Đồng thời, quan tâm phát hiện, bồi dưỡng nguồn kết nạp Đảng; thường xuyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng cho cấp ủy viên, cán bộ làm công tác văn phòng Đảng ủy các cấp; tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức về Đảng cho quần chúng ưu tú, các lớp bồi dưỡng đảng viên mới.
Theo Nghị quyết Đại hội, nửa cuối nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng bộ khối tiếp tục thường xuyên quan tâm công tác phát triển đảng viên, hàng năm kết nạp ít nhất 250 đảng viên. Trong đó, có 70 đảng viên từ các tổ chức Đảng trong doanh nghiệp; tổ chức Đảng có nguồn kết nạp, đều kết nạp được đảng viên, 100% đảng viên dự bị được chuyển đảng chính thức theo quy định.
Năm 2023, Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh có sự biến động về cơ cấu tổ chức, ảnh hưởng đến việc thực hiện chỉ tiêu công tác theo Nghị quyết Đại hội đề ra. Thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quy định của Đảng về công tác tổ chức, xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiến hành bàn giao 9 TCCSĐ khối Ngân hàng thương mại nhà nước (gồm 3 đảng bộ, 6 chi bộ cơ sở) và 370 đảng viên về Đảng bộ Khối DN Trung ương theo Quy định số 60-QĐ/TW, ngày 8-3-2022 của Ban Bí thư về tổ chức Đảng trong các tập đoàn, Tổng công ty, Ngân hàng Thương mại nhà nước. Tính đến tháng 12-2023, Đảng bộ Khối có 116 TCCSĐ, trong đó có 52 đảng bộ, 64 chi bộ, 9 đảng bộ bộ phận, 349 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở; với tổng số gần 7000 đảng viên.
 Sự biến động về cơ cấu tổ chức ảnh hưởng khá lớn đến việc thực hiện kế hoạch kết nạp đảng viên. Đứng trước thực trạng đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã có những chỉ đạo kịp thời, quyết liệt để hoàn thành tốt mục tiêu kế hoạch đề ra. Bên cạnh việc tiếp tục duy trì và triển khai có hiệu quả các giải pháp đã thực hiện từ trước, Đảng ủy Khối chỉ đạo các TCCSĐ trong khối trường học chú trọng lựa chọn nguồn bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng trong học sinh, sinh viên.
Ngày 16-1-2024, Đảng ủy Khối tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 83 đoàn viên, sinh viên ưu tú khóa I, năm 2024. Đây là những đoàn viên, sinh viên ưu tú được lựa chọn từ Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh, Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh, Cao đẳng Y tế Bắc Ninh, Trung cấp Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Bắc Ninh. Ngày 26-1-2024, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh ban hành Kế hoạch số 71-KH/ĐUK  về phát triển đảng viên hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ (10-6). Theo đó, từ tháng 2-2024 đến hết tháng 5-2024 kết nạp khoảng 200 đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối. Chỉ tiêu cụ thể, mỗi Đảng bộ cơ sở kết nạp ít nhất từ 2 đảng viên, mỗi Chi bộ cơ sở kết nạp ít nhất 1 đảng viên, ưu tiên kết nạp đảng viên là học sinh, sinh viên. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối yêu cầu các cấp ủy cơ sở xây dựng Kế hoạch kết nạp đảng viên và gửi danh sách, hồ sơ về Ban Tổ chức Đảng ủy Khối hàng tháng; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối được phân công phụ trách, theo dõi TCCSĐ đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện công tác phát triển đảng viên ở cơ sở theo đúng thời gian kế hoạch.
Quyết tâm cao cùng nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực, Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh sẽ hoàn thành tốt mục tiêu kế hoạch phát triển đảng viên, từ đó góp phần xây dựng các TCCSĐ, xây dựng Đảng bộ Khối ngày càng vững mạnh.

Vân Giang (Báo Bắc Ninh)
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập