Bế giảng Lớp Bồi dưỡng LLCT dành cho đảng viên mới khóa I năm 2024

Ngày 20/3, tại Tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự (phường Tam Sơn, thành phố Từ Sơn, Bắc Ninh), Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức giáo dục truyền thống lịch sử, cách mạng của quê hương Bắc Ninh theo tinh thần Nghị quyết 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Lễ Bế giảng cho 81 học viên Lớp bồi dưỡng LLCT dành cho đảng viên mới, khóa I năm 2024.

anh tin bai

Đoàn đại biểu và học viên báo cáo kết quả học tập, nghiên cứu trước Tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự

Đoàn đại biểu và học viên thành kính dâng hương tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự - người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của quê hương Bắc Ninh. Sinh ra và lớn lên trên quê hương giàu truyền thống văn hiến cách mạng, đồng chí Ngô Gia Tự sớm giác ngộ cách mạng và được kết nạp vào Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên năm 1926. Năm 1928, đồng chí được bầu làm Bí thư Tỉnh bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên tỉnh Bắc Ninh và Ủy viên Kỳ bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên Bắc Kỳ. Tháng 6-1929, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đông Dương Cộng sản Đảng. Sau khi thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào tháng 2-1930, đồng chí được bầu làm Bí thư Chấp ủy lâm thời của Đảng bộ Nam kỳ. Đồng chí là người có công lớn trong việc tuyên truyền, xây dựng các cơ sở cách mạng đầu tiên và chỉ đạo thành lập Đảng bộ Đông Dương Cộng sản Đảng Bắc Ninh - Bắc Giang. Đồng chí là tấm gương chiến sỹ cộng sản chân chính, kiên trung, mẫu mực của cách mạng Việt Nam; là niềm tự hào của Đảng ta, dân tộc ta và quê hương Bắc Ninh.

Sau Lễ dâng hương, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Bế giảng cho 81 học viên Lớp bồi dưỡng LLCT dành cho đảng viên mới, khóa I năm 2024.  

Từ ngày 11/3 - 20/3/2024, 81 học viên được truyền đạt, nghiên cứu những kiến thức lý luận cơ bản theo quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương gồm: Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - Nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam; Bảo vệ môi trường và quản lý phát triển xã hội; Tăng cường Quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Học viên còn được nghiên cứu chuyên đề ngoại khóa Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh. Kết quả, 81/81 học viên đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình Bồi dưỡng LLCT dành cho đảng viên mới.

anh tin bai

81 học viên được cấp GCN hoàn thành khóa học

Phát biểu tại buổi Bế giảng, đồng chí Đặng Đình Tính, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối chúc mừng kết quả của 81 học viên đạt được khi tham gia lớp bồi dưỡng. Học tập, noi gương đồng chí Ngô Gia Tự, sau khi kết thúc lớp bồi dưỡng, các học viên tiếp tục rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, gắn việc học tập lý luận vào hoạt động thực tiễn tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của mình; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng kế hoạch  phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, góp phần xây dựng Chi bộ, Đảng bộ cơ sở và Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh luôn trong sạch, vững mạnh, xây dựng tỉnh Bắc Ninh giàu đẹp, văn minh, hiện đại.  

anh tin bai

Các đại biểu và học viên thăm Khu lưu niệm đồng chí Ngô Gia Tự

Sau lễ dâng hương và bế giảng khóa học, các đại biểu và học viên đã đến thăm Khu lưu niệm đồng chí Ngô Gia Tự và Nhà lưu niệm đồng chí Ngô Gia Tự (Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh), tìm hiểu về thân thế và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Ngô Gia Tự. Trong đó, Ngôi nhà đồng chí Ngô Gia Tự là một di tích cách mạng, nơi ghi dấu ấn đồng chí Ngô Gia Tự sinh ra, trưởng thành và hoạt động cách mạng. Đây là nơi đồng chí làm việc và hoạt động cách mạng thời kỳ vận động thành lập Đảng. Ngôi nhà là cơ sở quan trọng của tổ chức Việt Nam Cách mạng thanh niên ở Bắc Kì. Tháng 9 năm 1928, Đại hội đại biểu Bắc Kì của Việt Nam cách mạng thanh niên các đại biểu đã họp và đưa ra chủ trương “Vô sản hóa” đưa cán bộ, công nhân đến học tập, sinh hoạt tại các nhà máy xí nghiệp, tuyên truyền chủ trương chủ nghĩa Mác-Lênin về cách mạng vô sản, thúc đẩy phong trào cách mạng Việt Nam phát triển.

anh tin bai

Các đại biểu và học viên thăm Nhà lưu niệm đồng chí Ngô Gia Tự

Cuối chương trình, Đoàn đại biểu và học viên đã đến thăm núi Hồng Vân (Núi Lim, huyện Tiên Du), nơi thành lập Đảng bộ Đông Dương Cộng sản Đảng Bắc Ninh - Bắc Giang (04/8/1929), ôn lại truyền thống lịch sử cách mạng vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh từ khi thành lập đến nay. Phát huy truyền thống văn hiến, cách mạng của quê hương, những năm 20 của thế kỷ XX, nhiều thanh niên, học sinh yêu nước của Bắc Ninh đã sớm tiếp thu Chủ nghĩa Mác-Lênin và đường lối cách mạng do Nguyễn Ái Quốc truyền bá, tích cực hoạt động và được kết nạp vào Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, điển hình là đồng chí Ngô Gia Tự. Năm 1927, đồng chí Ngô Gia Tự cùng với một số yếu nhân khác đã thành lập được 4 Chi hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Bắc Ninh. Vào ngày 04/8/1929, tại núi Hồng Vân (núi Lim, huyện Tiên Du), Đảng bộ Đông Dương Cộng sản Đảng Bắc Ninh - Bắc Giang được thành lập, đánh dấu sự phát triển vượt bậc của phong trào cách mạng Bắc Ninh - Bắc Giang, để lãnh đạo nhân dân giành chính quyền trong cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng 8/1945. 95 năm qua, phát huy truyền thống văn hiến và cách mạng của quê hương, tinh thần đoàn kết, sáng tạo, sau hơn 27 năm tái lập, đến nay Bắc Ninh đã cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại với nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đứng trong top đầu cả nước. Qua đó, khơi dậy tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng; phát động các phong trào thi đua trong lao động, sản xuất, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

- Nguyễn Khánh Hà -

UV BCH, Phó TB Tuyên giáo Đảng ủy Khối

Một số ảnh hoạt động thực tế:

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập