PC Bắc Ninh thực thi văn hóa doanh nghiệp
Thực hiện việc đổi mới về nội dung, phương thức quản trị và cách thức triển khai văn hóa doanh nghiệp (VHDN) đưa văn hóa Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) lan tỏa mạnh mẽ đến khách hàng và cộng đồng xã hội, Công ty Điện lực Bắc Ninh (PC Bắc Ninh) xây dựng và triển khai kế hoạch thực thi văn hóa doanh nghiệp năm 2024, phù hợp với định hướng phát triển của EVN. Trong đó chú trọng đưa văn hóa lãnh đạo, văn hóa kinh doanh, văn hóa an toàn, văn hóa đổi mới sáng tạo và văn hóa số trở thành những bản sắc có giá trị riêng, là động lực cho sự phát triển toàn diện của ngành Điện.

Thực tế chứng minh, thành công hay thất bại của mỗi doanh nghiệp đều gắn với việc có hay không VHDN. Do vậy, hơn lúc nào hết, để doanh nghiệp phát triển nhanh và bền vững, ngoài việc chú trọng chất lượng dịch vụ, sản phẩm, hiệu quả kinh doanh phải xây dựng được VHDN trong điều kiện toàn cầu hóa. Xác định VHDN có vai trò quyết định đến sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, nhất là trong thị trường cạnh tranh ngày càng quyết liệt, PC Bắc Ninh xây dựng và thực hiện VHDN với nhiều chương trình cụ thể. Theo đó, PC Bắc Ninh ký cam kết thi đua thực hiện tốt công tác VHDN năm 2024 với các nội dung: Bảo đảm thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đưa công tác VHDN của đơn vị thực sự là một nền tảng hữu hiệu trong quản trị doanh nghiệp, tạo động lực thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động và hiệu quả công việc, nâng cao đời sống và tinh thần của cán bộ công nhân viên (CBCNV) tại đơn vị.
Công ty nghiêm túc triển khai, quán triệt đến toàn thể CBCNV trong đơn vị các nội dung VHDN 2024. Thực thi hiệu quả các hoạt động VHDN để nâng cao sự gắn kết giữa đội ngũ CBCNV với lãnh đạo các cấp. Kỷ cương, dân chủ, đoàn kết, gương mẫu trong việc xây dựng nếp sống văn hóa, môi trường làm việc văn minh, lịch sự theo hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 5S. Các đơn vị tập trung mọi nguồn lực, bảo đảm an toàn lao động - nâng cao ý thức trách nhiệm của người đứng đầu không để xảy ra tai nạn lao động, thi đua phấn đấu thực hiện hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, thiết thực chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và 70 năm ngày truyền thống Ngành Điện cách mạng Việt Nam. Lồng ghép các nội dung VHDN trong các chương trình đào tạo, tập huấn, đảm bảo 100% để tuyên truyền nâng cao nhận thức cho CBCNV về văn hóa EVN và cam kết giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp, thực hiện tốt 100% các tiêu chí VHDN tại đơn vị…

 

Trưởng các phòng, ban, đơn vị ký cam kết thi đua thực hiện văn hóa doanh nghiệp (VHDN) năm 2024 với Giám đốc Công ty.

Để cụ thể hóa các giá trị cốt lõi trong việc xây dựng hình ảnh VHDN, PC Bắc Ninh xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa của đơn vị nhằm giúp CBCNV tự hoàn thiện mình. Thúc đẩy mỗi cá nhân thực thi có hiệu quả trong công tác chuyên môn, xây dựng tác phong làm việc chuyên nghiệp, hiện đại và ứng xử một cách có văn hóa trong mọi môi trường sống, học tập và làm việc, đồng thời tạo điều kiện cho từng cá nhân trong tập thể phát huy mọi khả năng để cống hiến cho sự phát triển bền vững của Công ty. Các chuẩn mực về tác phong, lối sống, văn hóa ứng xử của từng CBCNV biểu hiện trong môi trường xã hội sẽ góp phần tạo nên hình ảnh văn hóa đẹp, đặc trưng của ngành Điện.
Ông Đỗ Quốc Long, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Bắc Ninh, Trưởng Ban xây dựng VHDN Công ty cho biết: Từ thực tế công việc có thể thấy rằng những giá trị cốt lõi, những chuẩn mực đạo đức cũng như những cam kết của ngành Điện được thực thi có hiệu quả và bền vững thông qua nhìn nhận, đánh giá của khách hàng, bởi đây là thước đo, là động lực thay đổi, là sự phát triển của doanh nghiệp. Tin tưởng rằng tinh thần ấy tiếp tục được phát huy, lan tỏa sâu rộng trong thời gian tới, tạo động lực để PC Bắc Ninh hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch cấp trên giao, hướng tới nâng cao chất lượng dịch vụ, mang lại sự hài lòng cao nhất cho khách hàng, bảo đảm cung cấp đủ điện an toàn, ổn định cho phát triển kinh tế-xã hội và đời sống sinh hoạt cho nhân dân trên địa bàn tỉnh, góp sức xây dựng ngôi nhà chung EVN ngày càng phát triển bền vững.

 

- Thái Uyên (Báo Bắc Ninh) -

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập