Đảng ủy Ban Quản lý các KCN triển khai Nghị quyết số 71 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
 

 Chiều 28/11, Đảng ủy Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TU ngày 29/8/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến tại điểm cầu các doanh nghiệp trong các KCN. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Nguyễn Đức Cao , Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Quản lý các KCN chủ trì Hội nghị; đồng chí Đặng Đình Tính, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối CCQ và DN tỉnh trực tiếp làm báo cáo viên truyền đạt các nội dung Nghị quyết số 71-NQ/TU;  cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng thuộc Đảng ủyBan  Quản lý các KCN tỉnh

anh tin bai

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã truyền đạt các nội dung Nghị quyết số 71-NQ/TU ngày 29/8/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”. Nghị quyết đưa ra 5 quan điểm, 16 mục tiêu cụ thể, 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm xây dựng văn hóa, con người Bắc Ninh trong giai đoạn mới. Bắc Ninh là một trong những tỉnh đi đầu cả nước ban hành Nghị quyết chuyên đề về xây dựng và phát triển văn hóa, con người góp phần tích cực vào việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc tỏng giai đoạn hiện nay.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Ban Quản lý các KCN đã tuyên truyền về Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới; Tuyên truyền về công tác cải cách hành chính và một số nội dung liên quan đến công tác quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, quy trình nộp hồ sơ xin chấp thuận nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài, cấp, cấp lại, gia hạn, xác nhận không thuộc diện cấp phép lao động.

Thông qua Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết  án bộ, đảng viên, CCVC LĐ Đảng bộ Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Ninh nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu trong việc triển khai, thực hiện đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết số 71 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Đồng thời tuyên truyền cập nhật cho các doanh nghiệp những nội dung của các Nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước. Trên cơ sở đó, các doanh nghiệp sẽ xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị để triển khai thực hiện một cách sâu rộng, hiệu quả, từ đó, tích cực tham gia xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh gắn với triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, đưa Nghị quyết nhanh chóng đi vào thực tiễn, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

                                                                      -Thanh Trà-

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập