Đảng bộ Viễn thông Bắc Ninh lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh

Đảng bộ Viễn thông Bắc Ninh (VTBN) là một trong những tập thể có bề dày thành tích thuộc Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp, Đảng bộ lãnh đạo cán bộ, đảng viên, người lao động đơn vị hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Đảng bộ VTBN hiện có 14 chi bộ cơ sở và 235 đảng viên. BCH Đảng bộ VTBN có nhiều đổi mới, sáng tạo trong công tác lãnh, chỉ đạo, xây dựng Quy chế làm việc, mối quan hệ làm việc giữa cấp uỷ và Giám đốc đơn vị, chương trình hành động toàn khoá. Hằng năm, Đảng ủy xây dựng và ban hành các Nghị quyết trọng tâm về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, về công tác nhân sự, cơ chế, chính sách tạo động lực, giải pháp đẩy mạnh SXKD của VTBN; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đến tổ chức cơ sở đảng và đảng viên để kịp thời chấn chỉnh; Xây dựng Quy chế dân chủ, tạo sự đồng thuận của cả tập thể cán bộ, đảng viên và người lao động.

Cán bộ, đảng viên, người lao động Viễn thông Bắc Ninh ra quân thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Đặc biệt, cấp uỷ thường xuyên đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành để kịp thời chỉ đạo, hỗ trợ chuyên môn trong tất cả các lĩnh vực từ SXKD, công tác nhân sự, công tác phòng, chống tham nhũng… Đảng bộ VTBN nhiều năm được công nhận Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nội bộ đoàn kết, đời sống, thu nhập của người lao động ổn định, các chỉ tiêu về an sinh xã hội luôn vượt kế hoạch đề ra. Năm 2023, Đảng uỷ VTBN tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc xây dựng phong cách văn hoá VNPT phục vụ khách hàng, chủ đề “Tận tâm với khách hàng”. Tập thể Đảng uỷ VTBN và đồng chí Bí thư Đảng uỷ có bản đăng ký triển khai các nội dung theo quy định về thực hiện Chuyên đề. 100% chi bộ cơ sở trực thuộc và 100% đảng viên có bản đăng ký và đưa nội dung sinh hoạt theo chuyên đề vào tháng 5-2023. Đảng bộ thực hiện tốt công tác tuyên truyền theo định hướng của tỉnh, Đảng ủy Khối như: Tổ chức các phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh; Tuyên truyền kỷ niệm 111 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ; 121 năm ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong; Kết luận Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh khoá XX về thực hiện các nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm và giải pháp 3 tháng cuối năm. Phổ biến, quán triệt kịp thời đường lối, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các quy định, hướng dẫn của ngành đến cán bộ, đảng viên và người lao động, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động. 100% đảng viên và 95% quần chúng tham gia quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, đặc biệt là nghị quyết Hội nghị lần thứ 6,7,8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khoá XIII, tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 71/NQ của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bắc Ninh về xây dựng văn hoá con người Bắc Ninh đến năm 2030 gắn với việc thực hiện chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023, với văn hoá VNPT chủ đề về “Tận tâm với khách hàng”; Thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về xây dựng Tỉnh an toàn giao thông, sau hội nghị học tập 100% đảng viên xây dựng chương trình hành động và bản đăng ký/cam kết thực hiện. Trong năm, Đảng bộ kết nạp 6 đảng viên, đạt 120% kế hoạch; Hoàn thành 100% kế hoạch kiểm tra, giám sát; 100% các chi bộ cơ sở Hoàn thành tốt nhiệm vụ, 98,5% đảng viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ. Xếp hạng của VTBN đứng thứ 22 trong toàn Tập đoàn (năm 2022 xếp thứ 39). Doanh thu địa bàn ước đạt 506,38 tỷ đồng, đạt 95,2% kế hoạch, đạt 101,1% so cùng kỳ. Thu nhập bình quân ước đạt 20,8 triệu đồng/ người/ tháng. Các chế độ chính sách, lao động, việc làm cho người lao động đều được bảo đảm. VTBN chấp hành chế độ chính sách thu, chi của Ngành và Nhà nước, hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ nộp ngân sách địa phương 21,255 tỷ đồng.  Hoàn thành vượt mức đóng góp các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, các cơ chế, chính sách liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBCNV-LĐ. Cải thiện tốt điều kiện làm việc cho CBCNV, các chế độ BHLĐ, BHYT, ATVSLĐ, PCCN. Các chương trình trợ cấp, các chính sách về việc làm đều được đơn vị thực hiện đứng quy định của pháp luật lao động. Với những thành tích đạt được, năm 2023 Đảng bộ VTBN là một trong những tập thể được Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Vân Giang (Báo Bắc Ninh)
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập