Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp khóa IX nhiệm kỳ 2020 - 2025
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP
KHÓA IX NHIỆM KỲ 2020 - 2025

anh tin bai

Đ/c NGUYỄN MẠNH HÙNG
Tỉnh ủy viên,
Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan
và Doanh nghiệp tỉnh
anh tin bai
Đ/c BÙI HOÀNG MAI
Phó bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan
và Doanh nghiệp tỉnh
anh tin bai
Đ/c PHẠM THỊ YÊN
Phó bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan
và Doanh nghiệp tỉnh
anh tin bai
Đ/c NGUYỄN TIÊN PHONG
Ủy viên BTV Đảng ủy Khối,
Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối
anh tin bai
Đ/c ĐẶNG ĐÌNH TÍNH
Ủy viên BTV Đảng ủy Khối,
Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối
anh tin bai
Đ/c NGUYỄN VĂN HIỀN
Ủy viên BTV Đảng ủy Khối,
Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối
anh tin bai
Đ/c NGUYỄN VĂN TẶNG
Ủy viên BTV Đảng ủy Khối,
Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối
anh tin bai
Đ/c NGUYỄN VINH THANH
Ủy viên BTV Đảng ủy Khối
Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban quản lý
An toàn thực phẩm tỉnh
anh tin bai
Đ/c ĐỖ QUỐC LONG
Ủy viên BTV Đảng ủy Khối,
Bí thư Đảng ủy - Giám đốc công ty
Điện lực Bắc Ninh
anh tin bai
Đ/c NGUYỄN THỊ DUNG
Tỉnh ủy viên, Ủy viên BCH
Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy
Gíam đốc Sở Khoa học và Công nghệ
anh tin bai
Đ/c NGUYỄN TRUNG HIỀN
Tỉnh ủy viên, Ủy viên BCH
Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy
Gíam đốc Sở Thông tin và Truyền thông
anh tin bai
Đ/c NGUYỄN ĐỨC SÂM
Tỉnh ủy viên, Ủy viên BCH
Đảng bộ Khối, Phó Trưởng Ban
Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
anh tin bai
Đ/c NGUYỄN VĂN TOẢN
Ủy viên BCH Đảng bộ Khối,
Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đài phát
thanh và Truyền hình tỉnh
anh tin bai
Đ/c NGÔ XUÂN TÒNG
Ủy viên BCH Đảng bộ Khối,
Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng
Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh
anh tin bai
Đ/c NGUYỄN MINH HIẾU
Ủy viên BCH Đảng bộ Khối,
Bí thư Đảng ủy
Giám đốc Sở Giao thông Vân tải
anh tin bai
Đ/c NGUYỄN THỊ HẰNG
Ủy viên BCH Đảng bộ Khối,
Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
anh tin bai
Đ/c NGÔ ĐỨC HIỀN
Ủy viên BCH Đảng bộ Khối,
Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối
các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh
anh tin bai
Đ/c NGUYỄN THỊ KHÁNH HÀ
Ủy viên BCH Đảng bộ Khối,
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy
Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh
anh tin bai
Đ/c VƯƠNG THỊ NINH
Ủy viên BCH Đảng bộ Khối,
Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối
các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh
anh tin bai
Đ/c NGUYỄN THỊ THU HẰNG
Ủy viên BCH Đảng bộ Khối,
Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối
các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh
anh tin bai
Đ/c LÊ QUANG HIẾU
Ủy viên BCH Đảng bộ Khối,
Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối
các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh
anh tin bai
Đ/c PHẠM KIÊN CƯỜNG
Ủy viên BCH Đảng bộ Khối,
Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối
các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh
anh tin bai
Đ/c LƯƠNG VĂN THƯ
Ủy viên BCH Đảng bộ Khối,
Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty
CP Công ty May Đáp Cầu
anh tin bai
Đ/c PHẠM VĂN HỌC
Ủy viên BCH Đảng bộ Khối,
UVBT Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT,
Phó Tổng Giám đốc Công ty CP
Tập đoàn DABACO Việt Nam
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập