Hướng dẫn số 07-HD/ĐUK Đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trong tình hình mới
Tải về
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 42
  • Trong tuần: 10 015
  • Tất cả: 619258
Đăng nhập