Công văn số 32 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh về nắm bắt tình hình tư tưởng trước, trong và sau Tết

ĐẢNG UỶ KHỐI CÁC CƠ QUAN

VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH BẮC NINH

BAN TUYÊN GIÁO

*

Số:  32 - CV/BTGĐUK

V/v  nắm bắt tình hình tư tưởng trước,

 trong và sau Tết Canh Tý 2020

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 Bắc Ninh, ngày 21 tháng 01 năm 2020

 

Kính gửi: Các chi bộ, đảng bộ cơ sở

 

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đề nghị các chi bộ, đảng bộ cơ sở nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trước, trong và sau Tết Canh Tý 2020 ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tập trung vào một số nội dung như sau:

- Việc thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 10/12/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết năm 2020; Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 19/12/2019 của Thủ tướng Chính Phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Canh Tý vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; Công văn 1292 -CV/TU ngày 23/12/2019 của Tỉnh ủy về việc tổ chức Tết Canh Tý 2020; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 08/01/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.

- Kết quả công tác tuyên truyền của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về các hoạt động mừng Ðảng, mừng Xuân, hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội trong dịp Tết, gắn với tuyên truyền kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020).

- Tình hình cung ứng các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp tết; công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm.

- Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo chủ trương chung của Đảng và Nhà nước; việc thực hiện chính sách an sinh xã hội, thăm hỏi, động viên, chăm lo tết cho người dân, gia đình chính sách, hộ nghèo,…

- Công tác bảo đảm an ninh trật tự và an toàn xã hội; phòng, chống cháy nổ; công tác đảm bảo an toàn giao thông; việc đảm bảo thông tin liên lạc trong dịp Tết; việc thực hiện các quy định liên quan đến việc cấm sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, các loại pháo và đồ chơi nguy hiểm.

- Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ;

- Vụ việc phức tạp, nhạy cảm, bức xúc mới nảy sinh; hoạt động chống phá của các thế lực thù địch (nếu có)

Các chi bộ, đảng bộ cơ sở báo cáo bằng văn bản gửi về Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh vào sáng ngày 30/01/2020 (tức mồng 6 Tết Canh Tý); đồng thời gửi bản mềm về địa chỉ: nguyenkhanhha76@gmail.com

Trong những ngày nghỉ Tết, nếu có vấn đề gì nảy sinh, các đơn vị báo cáo cho đồng chí Nguyễn Thị Khánh Hà, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối qua số điện thoại di động: 0973.565.448.

Đề nghị các chi bộ, đảng bộ cơ sở nghiêm túc thực hiện.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;      (b/c)

- Thường trực Đảng ủy Khối;  (b/c)

- Lưu BTG.

TRƯỞNG BAN

 

 

(Đã ký)

 

 

Đặng Đình Tính

 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 566
  • Trong tuần: 4 710
  • Tất cả: 184377
Đăng nhập