Hỏi – Đáp về công tác Xây dựng Đảng

Câu hỏi 1: Đề nghị Trung ương xem xét nâng mức phụ cấp đối với những cán bộ thực hiện chức danh kiêm nhiệm vì mức phụ cấp hiện tại (10%) chưa tạo động lực, khuyến khích cán bộ làm việc.

          Trả lời: Ban Tổ chức Trung ương đã báo cáo Ban Chỉ đạo cải cách chính sách tiền lương Nhà nước về một số nội dung khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương mới theo Nghị quyết số 27-NQ/TW trong đó có đề xuất việc nghiên cứu, đổi mới chế độ phụ cấp kiêm nhiệm phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW và tình hình thực tiễn. Trong khi chưa có quy định mới, đề nghị địa phương căn cứ quy định hiện hành tại Thông tư số 78/2005/TT-BNV, ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ và Hướng dẫn số 55-HD/BTCTW, ngày 31/12/2005 của Ban Tổ chức Trung ương để thực hiện chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với người được bầu cử hoặc được bầu cử hoặc được bổ nhiệm đồng thời kiêm nhiệm chức vụ lãnh đạo đứng đầu các cơ quan, đơn vị khác, bảo đảm nguyên tắc và điều kiện theo quy định.

 

                                                                                                                                                               Nguồn: Tạp chí Xây dựng Đảng
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập