Hỏi – Đáp về công tác Xây dựng Đảng

Câu hỏi 1: Đề nghị Trung ương sớm bổ sung thêm đối tượng đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm là chi bộ trực thuộc đảng ủy bộ phận và tổ đảng vào Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW để làm cơ sở cho việc thực hiện xét khen thưởng hằng năm đối với đối tượng này. Đồng thời, nghiên cứu quy định mức tiền thưởng đối với đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc đảng ủy bộ phận và tổ đảng trực thuộc chi bộ.

          Trả lời: Tại tiết 1.1, Điểm 1, Phần B, Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 của Ban tổ chức Trung ương "Về hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp" nêu: "Đảng bộ bộ phận và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở do các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương hướng dẫn". Do vậy, việc đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với chi bộ trực thuộc đảng ủy bộ phận và tổ đảng (nếu có) sẽ do các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương hướng dẫn. Đồng thời, Ban Tổ chức Trung ương sẽ nghiên cứu, đề xuất với Văn phòng Trung ương Đảng bổ sung các mức tiền thưởng tương ứng đối với đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc đảng ủy bộ phận tổ đảng (nếu có).

Câu hỏi 2: Đề nghị Trung ương có hướng dẫn khung cho các địa phương, đơn vị trong việc xây dựng kế hoạch luân chuyển cán bộ trong nhiệm kỳ gắn với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để làm cơ sở thực hiện thống nhất trong cả nước.

          Trả lời: Theo Quy định số 65-QĐ/TW ngày 28/4/2022 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ, thì: (1) Nội dung cơ bản của Kế hoạch luân chuyển cán bộ phải xác định số lượng, nhu cầu, vị trí, chức danh, hình thức, địa bàn luân chuyển; chế độ, chính sách đối với cán bộ luân chuyển; dự kiến phương án bố trí cán bộ sau luân chuyển (nếu có); (2) Các cấp ủy, tổ chức đảng có trách nhiệm cụ thể hóa thành quy định của địa phương mình cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn nhưng không được trái với Quy định số 65-QĐ/TW. Như vậy, Quy định số 65 đã quy định khá rõ nội dung cơ bản trong kế hoạch luân chuyển; đồng thời, có sự phân cấp cho các cấp ủy, tổ chức đảng. Do vậy, sẽ không có hướng dẫn khung cho các địa phương khi xây dựng kế hoạch luân chuyển cán bộ.

Nguồn: Cuốn Thông tin sinh hoạt chi bộ số 10 năm 2022

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập