Hỏi – Đáp về công tác Xây dựng Đảng

Câu hỏi 1: Hiện nay, quy trình giới thiệu ứng cử ủy viên, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp ủy chưa được quy định, hướng dẫn cụ thể. Đề nghị Trung ương hướng dẫn cụ thể về quy trình nhân sự, quy trình quy hoạch ủy ban kiểm tra cấp ủy để các địa phương thực hiện thống nhất?

          Trả lời: Quy định số 105-QĐ/TW ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị: (1) Các tỉnh ủy, thành ủy căn cứ Quy định số 105-QĐ/TW quy định cụ thể việc phân cấp quản lý cán bộ, quy trình bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử trong phạm vi phụ trách; (2) Chức danh ủy viên ủy ban kiểm tra thuộc diện Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy quản lý.

          Theo quy định số 50-QĐ/TW ngày 27/12/2021 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ: Các cấp ủy, tổ chức đảng có trách nhiệm cụ thể hóa thành quy định của cấp mình cho phù hợp với đặc điểm, tình hình và yêu cầu nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị.

          Do vậy, đề nghị các đồng chí căn cứ các quy định hiện hành nêu trên và tình hình thực tế, yêu cầu nhiệm vụ của địa phương, đơn vị để tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định cụ thể về quy trình nhân sự ủy viên ủy ban kiểm tra và quy trình quy hoạch chức danh ủy viên ủy ban kiểm tra theo thẩm quyền, bảo đảm đúng quy định của Bộ Chính trị.

          Câu hỏi 2: Theo quy định hiện nay, trường hợp bị kết án hình sự tội ít nghiêm trọng trong thời hạn 60 tháng có thể xem xét, kết nạp lại vào Đảng; trong khi đó đối với quần chúng tảo hôn thì chưa có quy định để xem xét, kết nạp vào Đảng. Vì vậy, Trung ương có thể nghiên cứu, ban hành quy định về việc kết nạp Đảng đối với quần chúng đã vi phạm tảo hôn được không?

          Trả lời: Hiện nay, việc tảo hôn là vi phạm Điểm a, Khoản 1, Điều 8 Luật Hôn nhân và gia đình. Tảo hôn ảnh hưởng, có hệ lụy đến nhiều vấn đề như sức khỏe, tinh thần, môi trường giáo dục, kinh tế, xã hội ... Do đó, quần chúng tảo hôn là vi phạm Luật nên chưa được xem xét kết nạp vào Đảng.

          Câu hỏi 3: Đối với chi bộ có đông đảng viên đã thành lập tổ đảng, Trung ương có thể cho đảng viên sinh hoạt tổ đảng thay sinh hoạt chi bộ; hằng tháng tổ chức sinh hoạt chi bộ thành phần gồm cấp ủy viên và tổ trưởng tổ đảng không? Sáu tháng 1 lần tổ chức sinh hoạt chi bộ gồm tất cả đảng viên trong chi bộ (tương tự như tổ chức sinh hoạt đảng bộ cơ sở) được không?

          Trả lời: Hiện nay, Ban Tổ chức Trung ương đang tham mưu trình Ban Bí thư ban hành hướng dẫn "Thí điểm sinh hoạt đảng theo tổ đảng ở chi bộ có đông đảng viên và các hình thức sinh hoạt đảng đối với đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù hoặc trong điều kiện, hoàn cảnh đặc biệt". Trong khi chưa có hướng dẫn chính thức, đề nghị các đồng chí thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

          Câu hỏi 4: Ở đảng bộ nơi tôi công tác có 2 luồng ý kiến về cách kê khai nơi sinh của cán bộ, đảng viên. Ý kiến thứ nhất: Theo Khoản 3 Điều 31 Thông tư số 04/2020/TT-BTP hướng dẫn luật Hộ tịch thì nơi sinh được ghi theo địa chỉ bệnh viện, nhà hộ sinh, trạm y tế (gọi tắt là cơ sở y tế). Ý kiến thứ hai: Theo cách ghi nơi sinh trong hồ sơ cán bộ, công chức và hồ sơ đảng viên lâu nay thì nơi sinh được ghi là xã, phường, thị trấn thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

          Xin hỏi ý kiến nào là đúng?

          Trả lời: Theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 18/01/2022 hướng dẫn cách khai nơi sinh của đảng viên: Ghi rõ xã (phường, thị trấn), huyện (quận, thị xã, thành phố) trực thuộc tỉnh (thành phố), tỉnh (thành phố) trực thuộc Trung ương nơi cấp giấy khai sinh theo tên hiện dùng của hệ thống hành chính nhà nước.

          Như vậy, ý kiến thứ hai là đúng.

          Câu hỏi 5: Xin hỏi, đảng bộ bộ phận được khen thưởng như tổ chức cơ sở đảng hay khen thưởng như chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở?

          Trả lời: Căn cứ Điểm 19.1.a, Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng quy định: "Tổ chức đảng có thành tích được xét khen thưởng gồm: Đảng bộ huyện và tương đương; tổ chức cơ sở đảng; đảng bộ bộ phận; chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở ... ". Do vậy, đảng bộ bộ phận được khen thưởng như chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở theo quy định.

                                                                         Nguồn: Tạp chí Xây dựng Đảng
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập