Hỏi – Đáp về công tác Xây dựng Đảng

Câu hỏi 1: Quy định thi hành Điều lệ Đảng nêu rõ: “Cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) (nơi người vào Đảng công tác, lao động, học tập, cư trú) giao cho chi bộ có điều kiện thuận lợi nhất để phân công đảng viên chính thức giúp đỡ người vào Đảng. Khi có đủ điều kiện và tiêu chuẩn thì chi bộ nơi có đảng viên giúp đỡ người vào Đảng đang sinh hoạt làm thủ tục đề nghị kết nạp theo quy định” nên chăng, bỏ cụm từ “Cấp ủy cấp trên trực tiếp của TCCSĐ) thay bằng cụm từ “đảng ủy cơ sở”, diễn đạt lại như sau: “Đảng ủy cơ sở (nơi người vào Đảng công tác, lao động, học tập, cư trú) giao cho chi bộ có điều kiện thuận lợi nhất để phân công đảng viên chính thức giúp đỡ người vào Đảng” có được không?

Trả lời: Quy định nêu trên tại điểm 3.4.1 thuộc nội dung quy định việc kết nạp người vào Đảng ở nơi chưa có đảng viên, chưa có chi bộ. Do đó, cấp ủy cấp trên trực tiếp của TCCSĐ (hay thường gọi là đảng ủy cấp trên cơ sở) mới có thẩm quyền để giao cho chi bộ có điều kiện thuận lợi nhất để phân công đảng viên chính thức giúp đỡ người vào Đảng, vì thế giữ nguyên cụm từ “Cấp ủy cấp trên trực tiếp của TCCSĐ” là chính xác.

Câu hỏi 2: Các đồng chí là chi ủy viên chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở có thuộc đối tượng được hưởng phụ cấp trách nhiệm cấp ủy không, nếu có thì thực hiện theo quy định nào?

      Trả lời: Phụ cấp trách nhiệm cấp ủy được Ban Bí thư ban hành tại quy định số 169 - QĐ/TW ngày 24/6/2008, đối tượng được hưởng là các đng chí cấp ủy viên từ Trung ương đến cơ sở (tương đương với 4 cp hành chính: Trung ương, tỉnh, huyện, xã), v phụ cp đối với chi ủy viên chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, đnghị cấp ủy địa phương căn cứ khả năng ngân sách và tình hình thực tiễn của địa phương để xem xét, vận dụng cho phù hợp, bảo đảm  tương quan chung.

      Câu hỏi 3: Hiện nay, tiêu chuẩn, chế độ và chính sách của giảng viên dạy tại trung tâm chính trị cấp huyện được thực hiện theo quy định hướng dẫn nào để tỉnh thực hiện bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức và xếp lương đối với giảng viên trung tâm chính trị cp huyện?

Trả lời: Hiện nay, tiêu chuẩn và chế độ, chính sách của giảng viên giảng dạy tại trung tâm chính trị cấp huyện thực hiện theo quy định tại Hướng dẫn s 05-HD/BTCTW ngày 19/5/2021 của Ban Tổ chức Trung ương.

Việc bổ nhiệm chức danh ngh nghiệp giảng viên giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học công lập (giảng viên hạng III, mã số V.07.01.03) được thực hiện khi viên chức đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tuy nhiên, do tính chất đặc thù của công việc, trường hợp các đồng chí được cấp có thẩm quyn điều động, phân công làm công tác giảng dạy có đủ số giờ giảng dạy (theo quy định tại Quyết định số 883-QĐ/BTGTW ngày 24/11/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương) thì Ban Tổ chức Tỉnh ủy lập danh sách, trình Thường trực Tỉnh ủy xem xét, quyết định việc áp dụng chế độ tiền lương, phụ cấp như giảng viên cơ sở giáo dục công lập cùng cấp.

 

Câu hỏi 4: Hiện nay cả nước có 33/63 đoàn luật sư có tổ chức đảng (chi bộ, đảng bộ ...) nên việc phối hợp của đảng đoàn với tổ chức đảng của các đoàn luật sư rất hạn chế. Vậy Trung ương có thể hướng dẫn các tỉnh ủy, thành ủy thành lập các tổ chức đảng tại các đoàn luật sư trên cả nước không, nếu được thì thực hiện theo các quy định, hướng dẫn nào?

 

Trả lời: Tại khoản 3, Điều 10, Điu lệ Đảng quy định: “Cấp ủy cấp trên trực tiếp quyết định lập hoặc giải thể đảng bộ, chi bộ trực thuộc"; do đó việc thành lập tổ chức đảng trực thuộc do cấp ủy cấp trên trực tiếp quyết định theo quy định.

Mặt khác, Liên đoàn luật sư Việt Nam là tổ chức hội quần chúng có tính chất đặc thù (hội có đảng đoàn). Đoàn Luật được thành lập theo quy định của Luật Luật sư và Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Theo quy định của Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Điu 15 có ghi: “Đoàn  Luật Sư là t chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư ở tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản. Thành viên của Đoàn Luật sư là các luật sư đã gia nhập Đoàn luật sư theo quy định của Luật Luật sư và Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam”. Tại Điều 17 có ghi rõ một số nhiệm vụ quyền hạn liên quan đến nghề nghiệp và các tổ chức nước ngoài: “2. Đại diện ý chí, nguyện vọng, quyền lợi ích hợp pháp của các luật sư thành viên trong quan hệ với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. 3. Hỗ trợ và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của luật sư trong ngành nghề”.

Do đó, việc thành lập các tổ chức đảng tại các đoàn luật sư do cấp ủy địa phương xem xét, quyết định theo quy định.

Câu hỏi 5: Thủ tục và cách tính tuổi đảng cho đảng viên được quy định như thế nào?

Trả lời: Theo Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng, thủ tục  và cách tính tuổi đảng cho đảng viên được quy định như sau: Tuổi đảng của đảng viên được tính từ ngày cấp có thẩm quyền ký quyết định kết nạp đảng viên, nếu không có quyết đinh kết nạp hoặc không còn lưu giữ được quyết định kết nạp thì lấy ngày vào Đảng ghi trong thẻ đảng viên (trường hợp người ra khỏi Đảng mà trước đó đã được xác nhận tuổi đảng thì không được tính lại tuổi đảng theo quy định này).

Đối với những người bị đưa ra khỏi Đảng đã được cấp có thẩm quyên thẩm tra, xác minh, kết luận là bị oan, sai và từ khi đưa ra khỏi Đảng đến nay không vi phạm tư cách đảng viên được khôi phục quyền đảng viên thì tuổi đảng được tính liên tục. Đảng viên có trách nhiệm truy nộp đủ s đảng phí cho chi bộ trong thời gian gián đoạn sinh hoạt đảng theo mức đóng đảng phí quy định trong thời gian đó. Đảng viên được kết nạp lại phải làm bản kê khai v tuổi đảng của mình, báo cáo chi bộ; chi bộ thẩm tra, báo cáo đảng ủy cơ sở; đảng ủy cơ sở thẩm định, báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp. Ban thường vụ cấp ủy cấp trên trực tiếp xem xét, ra quyết định tính lại tuổi đảng cho đảng viên (việc tính lại tuổi đảng đối với đảng viên bị khai trừ có thời hạn theo quy định của Điều lệ Đảng khóa II, thời gian mất liên lạc với tổ chức đảng và thời gian gián đoạn do chuyển sinh hoạt đảng thực hiện theo quy định này).

                                                            Nguồn:Tạp chí Xây dưng Đảng

 

 


Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập