Hỏi – Đáp về công tác Xây dựng Đảng
Cỡ chữ: A+ A A- In bài viết: 🔼Tăng tương phản 🔽Giảm tương phản

Câu hỏi 1: Hiện nay quy định số 57-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của Ban Bí thư v đối tượng tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị quy định tuổi cán bộ đi học trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung: Nữ từ 33 tuổi, nam từ 35 tuổi trở lên; cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung: Nữ từ 38 tuổi, nam từ 40 tuổi trở lên và không quy định ưu tiên v tuổi đối với cán bộ đoàn. Tuy nhiên, tại khoản 3 Điều 23, Quyết định số 289-QĐ/TW ngày 08/02/2010 của Ban Bí thư v việc ban hành Quy chế cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quy định: “Độ tuổi đi học tại chức về lý luận chính trị đối với cán bộ đoàn có thể ít hơn 5 tuổi so với các đối tượng khác”. Xin hỏi, hiện nay quy định này có còn được áp dụng trong việc cử cán bộ đoàn đi học lý luận chính trị hệ không tập trung không?

 

Trả lời: Điều 12, Quy định số 57-QĐ/TW ghi rõ "Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế các điều khoản trong các quy định trước đây không còn phù hợp". Vì vậy, việc thực hiện tuổi đi học lý luận chính trị hệ không tập trung đối với cán bộ đoàn thực hiện theo Quy định số 57-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của Ban Bí thư về độ tuổi đi học lý luận chính trị.

 

Câu hỏi 2: Về người giới thiệu vào Đảng, đảng ủy cơ quan tôi hướng dẫn như sau: Nếu còn trong tuổi Đoàn (dưới 30 tuổi): Do một đảng viên chính thức và đoàn thanh niên cơ sở ban hành nghị quyết giới thiệu; có lấy ý kiến nhận xét của công đoàn. Nếu ngoài tuổi Đoàn: Do một đảng viên chính thức và công đoàn cơ s ban hành nghị quyết giới thiệu.

Xin hỏi, đảng ủy cơ quan tôi hướng dẫn như vậy có đúng không?

Trả lời: Hiện nay thủ tục kết nạp đảng viên (kể cả kết nạp lại) được thực hiện theo Điều 4, Điều lệ Đảng khóa XI. Cụ thể, người vào Đảng phải: “Có đơn tự nguyện xin vào Đảng; báo cáo trung thực lý lịch với chi bộ; được hai đảng viên chính thức giới thiệu. Nơi có tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hổ Chí Minh, người vào Đảng trong độ tuổi thanh niên phải là đoàn viên, được Ban Chấp hành đoàn cơ s và một đảng viên chính thức giới thiệu. Ở các cơ quan, doanh nghiệp nơi không có tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, người vào Đảng phải là đoàn viên công đoàn cơ sở và một đảng viên chính thức giới thiệu”.

Điều 3.5, Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng về việc lấy ý kiến nhận xét của đoàn thể chính trị - xã hội nơi người vào Đảng sinh hoạt và chi ủy nơi người vào Đảng cư trú, quy định: “Chi ủy hoặc bí thư chi bộ (nơi chưa có chi ủy) lấy ý kiến của đại diện các đoàn thể chính trị - xã hội mà người vào Đảng là thành viên; lấy ý kiến của chi ủy hoặc chi bộ (nơi chưa có chi ủy) nơi cư trú của người vào Đảng; tổng hợp thành văn bản báo cáo chi bộ”.

Thủ tục kết nạp đảng viên là người ngoài tuổi Đoàn tương tự thủ tục kết nạp đảng viên ở nơi không có tổ chức Đoàn. Do dó, ngoài việc thực hiện đúng quy định điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục kết nạp người vào Đảng theo Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng thì đảng ủy cơ quan bạn hướng dẫn thủ tục về người giới thiệu vào Đảng như vậy là đúng với quy định, hướng dẫn của Trung ương.

 

Nguồn:Tạp chí Xây dựng Đảng

 





Thống kê truy cập
  • Đang online: 42
  • Hôm nay: 305
  • Trong tuần: 23 777
  • Tất cả: 855586
Đăng nhập