Triển khai các văn bản mới của Trung ương về công tác cán bộ
Cỡ chữ: A+ A A- In bài viết: 🔼Tăng tương phản 🔽Giảm tương phản

Sáng 22-9, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương về công tác cán bộ. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự, chủ trì.

Tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Phùng Đức Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

 

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì tại điểm cầu tỉnh.

 

Đồng chí Mai Văn Chính, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương quán triệt, phổ biến khái quát nội dung 2 văn bản mới của Bộ Chính trị bao gồm: Thông báo số 20-TB/TW, ngày 8-9-2022 kết luận về chủ trương bố trí công tác cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật. Quy định số 80-QĐ/TW, ngày 18-8-2022 về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử. Trong đó có một số lưu ý như: Quy định số 80-QĐ/TW, được thay thế Quy định 105 (ngày 19/12/2017) về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; bổ sung trách nhiệm, quyền hạn của Bộ Chính trị; trình BCH Trung ương những vấn đề lớn về công tác cán bộ, chiến lược cán bộ; nguyên tắc bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, quy định không bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, điều động, phong, thăng quân hàm đối với cán bộ, đảng viên đang bị xem xét, xử lý kỷ luật; tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử chức vụ cao hơn. Việc bổ nhiệm lại, giới thiệu tái cử, cán bộ đang trong thời hạn thi hành kỷ luật mà không thuộc diện phải xem xét miễn nhiệm, cho từ chức theo Quy định số 41-QĐ/TW, ngày 03/11/2021 của Bộ Chính trị thì cấp có thẩm quyền bổ nhiệm cán bộ căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, thảo luận dân chủ, đánh giá khách quan, thận trọng, kỹ lưỡng, cân nhắc nhiều mặt về phẩm chất, năng lực, uy tín; nguyên nhân, động cơ vi phạm, khuyết điểm và tính chất, mức độ ảnh hưởng, tác động, kết quả khắc phục hậu quả (nếu có),... xem xét, cân nhắc việc bổ nhiệm lại hoặc giới thiệu tái cử.

Đối với Thông báo số 20-TB/TW, đồng chí Mai Văn Chính, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương cho rằng, việc bố trí công tác đối với cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật nhằm thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng và Quy định của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ; kịp thời thay thế những cán bộ bị kỷ luật, năng lực hạn chế, uy tín giảm sút mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm, thực hiện phương châm "có vào, có ra, có lên, có xuống" trong công tác cán bộ, đồng thời tạo điều kiện cho cán bộ bị kỷ luật có cơ hội sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện; góp phần tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng và chế độ.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nêu rõ mục đích, yêu cầu, vai trò, tầm quan trọng của các văn bản được quán triệt tại hội nghị. Khẳng định, việc ban hành Quy định 80 về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất, tổng thể, liên thông trong công tác cán bộ của hệ thống chính trị; đánh giá cán bộ khách quan, công tâm; lựa chọn và bố trí đúng cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Bộ Chính trị khuyến khích cán bộ bị kỷ luật cảnh cáo hoặc khiển trách mà năng lực hạn chế, uy tín giảm sút tự nguyện xin từ chức. Nếu không tự nguyện xin từ chức thì cấp có thẩm quyền xem xét miễn nhiệm theo quy định. Đồng thời yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng cần nhận thức đúng, thực hiện nghiêm, khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai, cụ thể hóa các kết luận, quy định mới của Trung ương, đảm bảo đúng quy định, phù hợp với tình hình, yêu cầu nhiệm vụ. Trong quá trình triển khai thực hiện có vướng mắc, phát sinh tổng hợp, báo cáo Ban Tổ chức Trung ương để xin ý kiến chỉ đạo, tạo sự thống nhất trong việc triển khai thực hiện trên địa bàn cả nước nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Quốc Chung đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan cần nghiên cứu kỹ các văn bản mới của Trung ương để tham mưu cụ thể hóa thành các văn bản của tỉnh theo tinh thần, nội dung được quán triệt. Đồng thời, thực hiện tốt công tác quán triệt, triển khai các văn bản mới tạo sự đồng bộ, thống nhất cao trong nhận thức và tổ chức, thực hiện; thường xuyên theo dõi, giám sát, kiểm tra, cập nhật việc triển khai thực hiện các quy định này và báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy để lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời.

                                                                                      Nguồn:baobacninh.com.vn

Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 805
  • Trong tuần: 12 070
  • Tất cả: 722063
Đăng nhập