Thông qua 2 Luật và thảo luận tại hội trường về 2 dự thảo Luật
Ngày 24-11, Quốc hội biểu quyết thông qua 2 Luật và thảo luận tại hội trường về 2 dự thảo Luật.

Luật Viễn thông (sửa đổi) được thông qua với 94,7% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành. Luật gồm 10 chương, 73 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2024. Trong đó, trường hợp quy định về cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu, dịch vụ điện toán đám mây, dịch vụ viễn thông cơ bản trên internet tại Điều 28 và Điều 29 của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2025 (Khoản 3, Điều 72) và quy định về nộp phí duy trì sử dụng số hiệu mạng, lệ phí đăng ký sử dụng số hiệu mạng tại điểm d, khoản 9, Điều 50; khoản 3, Điều 71 của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2025 (Khoản 4, Điều 72).
Giấy phép nghiệp vụ viễn thông được cấp theo quy định của Luật Viễn thông số 41/2009/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 21/2017/QH14 và Luật số 23/2018/QH14 tiếp tục được sử dụng đến hết thời hạn của giấy phép. Trường hợp tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép viễn thông trước thời điểm Luật này có hiệu lực mà đến ngày 1-7-2024 chưa được cấp giấy phép thì được xem xét cấp giấy phép theo quy định của Luật Viễn thông số 41/2009/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 21/2017/QH14 và Luật số 23/2018/QH14.
Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự được Quốc hội thông qua với 95,14 % đại biểu tham gia biểu quyết tán thành. Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự gồm 6 chương, 34 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2025. Luật quy định về quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; chế độ, chính sách trong hoạt động quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.
Cũng trong ngày 24-11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Đường bộ; dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Đại diện cơ quan chủ trì soạn thảo làm rõ những vấn đề đại biểu nêu.

 

Nguồn:baobacninh.com.vn
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập