Nhiều giải pháp quản lý, sử dụng ngân sách hiệu quả

Nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước (NSNN) 6 tháng đầu năm của tỉnh triển khai trong bối cảnh trong nước và thế giới còn nhiều diễn biến phức tạp, giá một số hàng hóa đầu vào tăng, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân. Nhưng với sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, kinh tế tỉnh có những chuyển biến tích cực. Đặc biệt, công tác thu, chi NSNN bảo đảm đúng, hiệu quả, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Theo số liệu tổng hợp của Sở Tài chính, 6 tháng đầu năm, tổng thu NSNN trên địa bàn tỉnh ước đạt hơn 16.530 tỷ đồng, đạt 54,1% so dự toán năm. Trong đó, nhiều khoản thu, sắc thuế có số thu đạt cao so dự toán năm và cùng kỳ năm trước, điển hình như: Thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước do địa phương quản lý đạt 64,9% so dự toán, tăng 14,2% so cùng kỳ năm trước; thu từ khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh đạt 62,7%, tăng 42,8%; lệ phí trước bạ đạt 62,8%, tăng  24,3%; thuế thu nhập cá nhân đạt 71,3%, tăng 31%; thu tiền thuê đất, mặt nước đạt 82,4%, tăng 29%; thu khác ngân sách đạt 80,3%, tăng 27,8%... Để đạt được kết quả này, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh ban hành và chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-UBND về những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu trong chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Chỉ thị số 02/CT-UBND về những nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2022; Chương trình hành động số 130/CTr-UBND về phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; các biện pháp điều hành tài chính - ngân sách để phục hồi và phát triển kinh tế…
Về chi ngân sách địa phương, các cấp đều bảo đảm nguồn, đáp ứng nhu cầu phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh theo kế hoạch; phòng, chống dịch COVID-19; các chính sách an sinh xã hội; chi quản lý hành chính; hoạt động văn hóa, thể thao... Theo số liệu tổng hợp, tổng chi ngân sách địa phương ước đạt gần 7.264,9 tỷ đồng. Trong đó, chi đầu tư phát triển ước 3.100 tỷ đồng; chi thường xuyên 4.162,9 tỷ đồng… Các lĩnh vực có tỷ lệ chi đạt cao so với dự toán là chi sự nghiệp khoa học công nghệ; chi bảo đảm xã hội.

 

anh tin bai

Các doanh nghiệp ngoài quốc doanh phục hồi tốt sau đại dịch, nên thu thuế từ khu vực 6 tháng đầu năm tăng 42,8% so cùng kỳ năm trước.


Đồng chí Nguyễn Kim Thoại, Giám đốc Sở Tài chính cho biết: những thành quả đạt được trong công tác quản lý tài chính, ngân sách góp phần thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội trong trạng thái bình thường mới; đồng thời tạo đòn bẩy thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, hiệu quả, vững chắc trong giai đoạn 2021 - 2025. Tuy nhiên, vẫn còn không ít khó khăn do ảnh hưởng của dịch, cũng như những yếu kém nội tại của nền kinh tế chưa được xử lý dứt điểm. Trong bối cảnh đó, cần tiếp tục thực hiện linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép”, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ thu NSNN năm 2022 với số thu gần 30.570 tỷ đồng. Công tác chi ngân sách kịp thời, tiết kiệm, hiệu quả…”.
Để đạt mục tiêu này, ngành Tài chính tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa phương thức quản lý. Phối hợp ngành Thuế áp dụng hóa đơn điện tử đối với tất cả các doanh nghiệp, bảo đảm 100% doanh nghiệp trong tỉnh hoàn thành việc đăng ký và sử dụng hóa đơn điện tử theo kế hoạch. Cơ quan Thuế, Hải quan tăng cường quản lý thu, nắm chắc nguồn thu; chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp thu thuế, phí; quản lý thu phù hợp với từng lĩnh vực, địa bàn, đối tượng thu. Đẩy mạnh chống thất thu, chuyển giá, gian lận thương mại, trốn thuế; tập trung xử lý, thu hồi nợ đọng thuế; đôn đốc thu kịp thời các khoản thu theo kiến nghị, kết luận của các cơ quan kiểm toán, thanh tra và các cơ quan bảo vệ pháp luật. Nâng cao chất lượng công tác phân tích dự báo, rà soát và đánh giá kịp thời những yếu tố tác động làm ảnh hưởng đến nguồn thu trên địa bàn, nhất là những năng lực sản xuất mới phát sinh, gắn với việc đánh giá tăng trưởng kinh tế. Xây dựng các kịch bản thu NSNN năm 2022 phù hợp với yếu tố ảnh hưởng để chủ động tham mưu cho lãnh đạo các cấp chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ thu NSNN. Đôn đốc doanh nghiệp thực hiện khai thuế, hoàn thuế đúng quy định; kiểm tra giám sát, không để xảy ra tình trạng doanh nghiệp lợi dụng chính sách hoàn thuế, gian lận để chiếm đoạt tiền hoàn thuế của Nhà nước. Rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.
Về chi ngân sách, tổ chức điều hành, quản lý chi NSNN chặt chẽ, tiết kiệm, đúng quy định; nâng cao hiệu quả sử dụng NSNN. Đối với chi đầu tư xây dựng cơ bản, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đã bố trí trong dự toán. Kiên quyết điều chuyển kế hoạch vốn từ các dự án chậm giải ngân sang dự án có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn để sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng. Thực hiện điều hành phân bổ tiền sử dụng đất theo tiến độ thu. Đối với chi thường xuyên, quản lý, sử dụng kinh phí chi chặt chẽ theo đúng đúng chế độ, định mức, phân cấp quản lý ngân sách. Chủ động rà soát để thu hồi các khoản kinh phí thường xuyên chi nhiệm vụ chung, kinh phí đã giao cho các đơn vị sử dụng ngân sách còn dư, không triển khai trong năm 2022 để điều chỉnh sang các nhiệm vụ cần thiết, các nhiệm vụ phát sinh chưa được bố trí trong dự toán đầu năm, bổ sung vốn chi đầu tư trình HĐND tỉnh phê duyệt kỳ họp gần nhất, tránh dồn các nhiệm vụ chi vào thời điểm cuối năm ngân sách…

                                                                                                                                                                                   Nguồn:baobacninh.com.vn

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 108
  • Trong tuần: 10 081
  • Tất cả: 619324
Đăng nhập