Nhiều cách làm hay trong học và làm theo Bác ở Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh
Sau 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực  hiện Chỉ thị 05-CT/TW, nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi cá nhân trong toàn Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp (CCQ&DN) tỉnh tiếp tục được nâng lên rõ rệt. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở phần lớn các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã trở thành việc làm thường xuyên, ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu, dần trở thành ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, của từng cán bộ, đảng viên và người lao động.

Đồng chí Đỗ Đình Hữu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh khẳng định: Việc đăng ký học tập, làm theo gắn với việc xây dựng các kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Chuyên đề toàn khóa và hằng năm đã xác định được từng nội dung, gắn với từng nhiệm vụ cụ thể, góp phần xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, văn hóa ứng xử… của cán bộ, đảng viên, CCVCLĐ. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trở thành một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, CCVCLĐ trong Đảng bộ Khối, góp phần quan trọng đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị; đạo đức, lối sống; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

 

Nhiều điển hình tiên tiến trong học và làm theo Bác (năm 2021-2022) được khen thưởng.

 

Nhiều chi bộ, đảng bộ trong Đảng bộ Khối có cách làm hay, sáng tạo trong triển khai thực hiện Kết luận 01 gắn với nhiệm vụ chính trị. Năm 2021, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thường xuyên tiếp xúc với nhân dân lựa chọn nội dung đột phá tập trung thực hiện: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đổi mới lề lối, tác phong làm việc, tiếp xúc với nhân dân của cán bộ, đảng viên, CCVC trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo cho đời sống của nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc của tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; nâng cao ý thức trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, thực hiện “Nói đi đôi với làm”, đổi mới phong cách, tác phong công tác, chống bệnh thành tích, hình thức trong thực hiện nhiệm vụ được giao; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.
Năm 2022, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thường xuyên tiếp xúc với nhân dân lựa chọn nội dung đột phá là: Tiếp tục đoàn kết - sáng tạo - kỷ cương - trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Điển hình, Đảng ủy Sở Văn hóa, TT&DL triển khai Chỉ thị 05 gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, với chủ đề “Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ”, chỉ đạo 100% cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn ngành đăng ký học tập, làm theo Bác; rà soát, tổ chức thực hiện nghiêm các quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, văn hóa công sở. Đảng ủy cơ quan Liên đoàn lao động tỉnh chỉ đạo nội dung sinh hoạt chuyên đề về chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động. Đảng ủy Sở Giáo dục & Đào tạo tăng cường chỉ đạo hoạt động dạy và học, chủ động, linh hoạt tổ chức dạy - học trực tiếp và trực tuyến trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 bùng phát. Năm học 2021-2022, Đội tuyển học sinh giỏi tỉnh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT gồm 76 học sinh đã đạt thành tích xuất sắc với 67/76 học sinh dự thi đoạt giải, đạt tỷ lệ 88,16%; đứng thứ Nhất toàn quốc về tỷ lệ thí sinh đoạt giải và số giải Nhất.
Cấp ủy các chi bộ, đảng bộ lựa chọn những vấn đề còn hạn chế, tồn tại có liên quan tới phong cách, tác phong của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên; thái độ ứng xử với Nhân dân và khách hàng theo tiêu chí đạo đức nghề nghiệp của đơn vị; từ đó, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xây dựng các Nghị quyết chuyên đề và lãnh đạo tổ chức thực hiện. Điển hình, Đảng ủy Sở Nông nghiệp&PTNT xác định một số vấn đề cần tập trung giải quyết của ngành trong năm 2022 là: Tỷ trọng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong cơ cấu nội ngành còn thấp; chăn nuôi trang trại tập trung chưa thực sự đáp ứng yêu cầu về chăn nuôi an toàn sinh học, các chuỗi chăn nuôi khép kín còn ít nên vẫn chịu tác động lớn của thị trường, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 làm đứt gãy, chậm lưu thông nguồn cung và cầu sản phẩm... Từ đó, tổ chức sinh hoạt chuyên đề, ra nghị quyết tổ chức thực hiện đạt kết quả. Đảng ủy Công ty Điện lực Bắc Ninh tổ chức cho 18/18 Chi bộ trực thuộc gắn mô hình học tập Bác theo chuyên đề vào công việc thực tế tại đơn vị, như: Chuyên đề “Chuyển đổi số”; chuyên đề “Chỉnh trang 5S lưới điện trung và hạ áp”; chuyên đề “Xanh sạch đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; chuyên đề “Công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng”... đạt kết qua cao.
Với kết quả thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị trong 2 năm qua, đã có 32 tập thể, 50 cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021 - 2023 được Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khen thưởng.

Vân Giang-Báo Bắc Ninh
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Thống kê truy cập
  • Đang online: 27
  • Hôm nay: 1623
  • Trong tuần: 20 360
  • Tất cả: 1916383
Đăng nhập