Mở rộng mạng lưới tổ chức khoa học công nghệ
Cỡ chữ: A+ A A- In bài viết: 🔼Tăng tương phản 🔽Giảm tương phản

Tổ chức khoa học và công nghệ (KH&CN) với các chức năng nghiên cứu khoa học, nghiên cứu triển khai và phát triển công nghệ, hoạt động dịch vụ đang ngày càng chứng tỏ vai trò quan trọng trong tiến trình CNH-HĐH của tỉnh. Những chính sách, biện pháp đổi mới hoạt động của các tổ chức này cần được thực thi nhằm nâng cao hiệu quả nghiên cứu sáng tạo, ứng dụng chuyển giao công nghệ theo hướng gắn kết hơn với đời sống và sản xuất.

Theo Sở KH&CN, Bắc Ninh hiện có 20 tổ chức và chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức KH&CN được cấp Giấy chứng nhận hoạt động dưới nhiều hình thức. Theo cơ quan quản lý có 2 tổ chức KH&CN thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Trung tâm Nuôi biển công nghệ cao và Trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản); 4 tổ chức KH&CN do UBND tỉnh quản lý (Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế -xã hội; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường; Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN); 10 tổ chức KH&CN ngoài công lập, 4 chi nhánh của các tổ chức KH&CN. Theo lĩnh vực hoạt động 9 tổ chức trong lĩnh vực y dược; 9 tổ chức khoa học kỹ thuật và công nghệ; 4 tổ chức khoa học nông nghiệp và 2 tổ chức khoa học xã hội. Theo chức năng hoạt động có 4 tổ chức nghiên cứu cơ bản và ứng dụng, còn lại 16 đơn vị chỉ có chức năng dịch vụ. Tổng số nhân lực của các tổ chức KH&CN trên địa bàn tỉnh là 422 người, trong đó có 12 người trình độ tiến sĩ, 154 trình độ thạc sĩ, 256 trình độ đại học và cao đẳng. Về độ tuổi, số nhân lực dưới 45 tuổi chiếm tỷ lệ khá cao (72%).
 Phát huy vai trò của mình, các tổ chức KH&CN đã thực hiện tốt chức năng nghiên cứu, triển khai nhiều nhiệm vụ KH&CN, đa dạng hóa dịch vụ đáp ứng nhu cầu về quản lý nhà nước và khách hàng. Một số tổ chức KH&CN có thế mạnh nghiên cứu về môi trường, y học, xã hội học, công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, phát triển bền vững,... đưa ra những dự án, đề tài mới có giá trị kinh tế cao và ý nghĩa xã hội lớn. Rất nhiều dự án, mô hình trong lĩnh vực nông nghiệp, bảo vệ môi trường, năng lượng sạch được nhân rộng hiệu quả trong thực tế.
Tuy nhiên, qua đánh giá, sự phân bổ các tổ chức KH&CN ở các ngành, các lĩnh vực chưa đồng đều, chủ yếu là hoạt động dịch vụ, việc thực hiện chức năng nghiên cứu và ứng dụng tập trung ở khối công lập nhưng số lượng còn hạn chế, chưa có sự đột phá mang tầm quốc gia. Nguồn nhân lực tại các tổ chức KH&CN công lập và ngoài công lập khác nhau rõ rệt, số cán bộ có trình độ từ thạc sỹ trở lên ở khối công lập chiếm tỷ lệ lớn. Nhìn chung, với yêu cầu phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế như hiện nay thì nguồn nhân lực KH&CN vẫn còn khiêm tốn cả về số lượng và chất lượng.
Để xây dựng và phát triển tốt mạng lưới tổ chức KH&CN, Sở KH&CN tỉnh đề ra một số định hướng: Quy hoạch và đào tạo phát triển nguồn nhân lực theo hướng đồng bộ, cân đối trên từng lĩnh vực, chuyên ngành phục vụ cho nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng công nghệ trong sản xuất. Định hướng, xây dựng các nhiệm vụ KH&CN trọng điểm, có mục tiêu; Thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu, chuyển giao các thành tựu KH&CN. Xây dựng một số chính sách đặc thù, thiết thực hỗ trợ phát triển KH&CN thuộc các lĩnh vực ưu tiên như: các đề tài, dự án, hoạt động sở hữu trí tuệ, bảo hộ nhãn hiệu sản phẩm đặc trưng... Có chính sách đào tạo, thu hút nguồn nhân lực, khuyến khích sự tham gia tư vấn, nghiên cứu của các nhà khoa học đầu ngành.  Xây dựng mối liên kết giữa 4 nhà: nhà quản lý, nhà khoa học, nhà đầu tư và nhà sản xuất; thiết lập diễn đàn để tạo sự hợp tác chặt chẽ giữa các tổ chức KH&CN, các trường đại học và doanh nghiệp.
Về phía mình, các tổ chức KH&CN cần chủ động tìm kiếm các nguồn kinh phí viện trợ để xã hội hóa hoạt động nghiên cứu và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật mới; tăng cường hợp tác, liên kết với các viện, trường đại học, các cơ sở nghiên cứu trong và ngoài nước nhằm nâng cao năng lực, chất lượng cán bộ tại đơn vị; tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, tư vấn, xây dựng luận cứ khoa học cho các chủ trương, chính sách phát triển chung của tỉnh.

                                                                                                 Nguồn:baobacninh.com.vn

Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 945
  • Trong tuần: 12 210
  • Tất cả: 722203
Đăng nhập