Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy phiên thứ nhất tháng 11/2023

Thực hiện Chương trình công tác, sáng 17/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị phiên thứ nhất tháng 11/2023 để nghe và cho ý kiến đối với 14 nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì.

Dự Hội nghị có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo một số cơ quan Đảng Trung ương theo dõi tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh và một số ban, sở, ngành liên quan.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và thống nhất một số nội dung theo tờ trình, báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy như: Tờ trình về việc lập báo cáo tài chính nhà nước tỉnh Bắc Ninh năm 2022; Tờ trình về việc cho phép UBND thị xã Thuận Thành thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ đất nông nghiệp khó canh tác khi thực hiện dự án đường Vành đai 4 - Vùng thủ đô Hà Nội (đoạn qua thị xã Thuận Thành); Tờ trình giới thiệu địa điểm lập quy hoạch chi tiết, dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở tái định cư, công trình công cộng, công viên cây xanh phục vụ dự án đường Vành đai 4 - Vùng thủ đô Hà Nội và các dự án khác trên địa bàn thị xã Quế Võ; Tờ trình cho chủ trương tiếp nhận viện trợ thuộc Dự án nông nghiệp tiểu đô thị thông minh Seamaul tại thành phố Bắc Ninh do Quỹ toàn cầu hóa Saemaul, Hàn Quốc tài trợ; Tờ trình cho chủ trương phê duyệt Dự án “Hỗ trợ giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và dự án Mầm non giai đoạn 2023-2026 tại thị xã Quế Võ do tổ chức CAMA Services, Inc tài trợ; Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí đối ứng cho 27 Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau được thành lập mới do tổ chức phi chính phủ nước ngoài HelpAge International tài trợ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2023-2025.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng nghe và thống nhất với nội dung Kế hoạch tổ chức đoàn ra tỉnh Bắc Ninh năm 2024; xem xét, điều chỉnh thời gian kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong việc đấu giá quyền sử dụng đất các dự án đất ở đối với Ban Thường vụ các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy; Kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Kế hoạch điều tra dư luận xã hội về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025; Quyết định thành lập Đoàn giám sát việc quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện Nghị  quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Báo cáo 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030; Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về phát triển và tăng cường quản lý báo chí điện tử, mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên Internet; Báo cáo những công việc Thường trực Tỉnh uỷ được ủy quyền giải quyết trong tháng 10/2023 và công tác tổ chức, cán bộ.

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đơn vị có liên quan nghiên cứu tiếp thu ý kiến của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoàn thiện và triển khai thực hiện các nội dung và báo cáo các cơ quan có thẩm quyền, đảm bảo đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2023 đề ra.

Nguồn:bacninh.gov.vn
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập