Góp phần nâng cao chất lượng hoạt động thông tin và truyền thông

Ban Văn hoá - Xã hội, HĐND tỉnh vừa tiến hành giám sát việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Sở Thông tin và Truyền thông nhằm đánh giá kết quả đạt được, làm rõ những hạn chế, bất cập trong thực hiện; đồng thời kiến nghị những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin, truyền thông trong thời gian tới.

Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh kiểm tra cơ sở vật chất tại Trung tâm Công nghệ thông tin.

 

Thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông làm tốt nhiệm vụ tham mưu giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các quy hoạch, kế hoạch, cơ chế chính sách tạo nền tảng để triển khai thực hiện công tác thông tin, truyền thông. Công tác quản lý về bưu chính, viễn thông được tăng cường, đảm bảo các doanh nghiệp phát triển đúng kế hoạch, duy trì tăng trưởng khá.  Hệ thống thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo, điều hành của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, nhân dân trong tỉnh và công tác phòng, chống lụt, bão đảm bảo thông suốt, kịp thời. Công tác quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản thực hiện có hiệu quả, hoạt động thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh, góp phần định hướng dư luận xã hội, phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh.
Lĩnh vực công nghệ thông tin được quan tâm đầu tư cả về hạ tầng và ứng dụng. Việc ứng dụng hiệu quả các phầm mềm dùng chung đã góp phần tích cực đối với công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng phục vụ của bộ máy hành chính các cấp. Hiện nay, 100% cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh; 100% UBND cấp huyện; 80% UBND cấp xã đã triển khai việc tạo lập hồ sơ công việc trên Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành dùng chung toàn tỉnh có ký số văn bản điện tử đối với lãnh đạo thay cho việc ký văn bản giấy với tổng số 13.160 tài khoản thư điện tử công vụ. Sở thực hiện cấp chứng thư số cho 100% cơ quan, đơn vị; 100% lãnh đạo cấp phòng trở lên đảm bảo việc tạo lập hồ sơ công việc và ký số lãnh đạo văn bản điện tử.
Hoạt động của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông được duy trì hiệu quả. Hiện Trung tâm có 32 hệ thống thông tin tỉnh được triển khai cài đặt, gồm các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh do Sở Thông tin và Truyền thông quản lý và một số hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của một số cơ quan khác. Ngoài ra, Trung tâm dữ liệu thành phố thông minh lưu trữ dữ liệu từ hệ thống camera giám sát trên địa bàn thành phố Bắc Ninh. Trong năm 2021, qua trích xuất dữ liệu camera an ninh, tìm ra các đầu mối quan trọng giúp các lực lượng chức năng của tỉnh làm rõ tình tiết của 4 vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn.
Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ của Sở Thông tin và Truyền thông như: Tỷ lệ ngầm hóa mạng ngoại vi và dùng chung cơ sở hạ tầng viễn thông của các doanh nghiệp viễn thông còn thấp; việc xây dựng Trạm thu phát sóng di động tại một số địa phương còn gặp khó khăn dẫn đến một số vùng lõm về sóng viễn thông; chưa hoàn thành việc việc quản lý sim, xử lý sim rác theo Nghị định 49 của Chính phủ; tỷ lệ giao dịch của dịch vụ công trực tuyến mức 3,4 chưa đáp ứng được yêu cầu,…
Để phát huy tốt hơn nữa những lợi ích, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước, Ban Văn hóa - Xã hội có nhiều đề xuất, kiến nghị với các cơ quan chức năng như: Phối hợp thực hiện hiệu quả các dự án trọng điểm trong Đề án Xây dựng thành phố thông minh tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2017-2022, tầm nhìn 2030; tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành những chủ trương, chính sách liên quan đến việc triển khai xây dựng thành phố thông minh, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ theo kế hoạch; đề xuất, tham mưu UBND tỉnh xây dựng cơ chế đặc thù đối với nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ việc triển khai Đề án Xây dựng thành phố thông minh và các nhiệm vụ khác liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực viễn thông, quản lý chặt chẽ hoạt động của các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông; đẩy nhanh việc ngầm hóa hệ thống cáp thông tin, đảm bảo hoạt động ổn định của các dịch vụ viễn thông để người dân được sử dụng những dịch vụ thuận lợi, chất lượng; kiểm soát chặt chẽ công tác xuất bản, thông tin báo chí, phát thanh - truyền hình đảm bảo chất lượng từ cơ sở; tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin; phối hợp, hướng dẫn nghiệp vụ cho các cơ quan, đơn vị trong việc ứng dụng công nghệ thông tin.

Nguồn:baobacninh.com.vn

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 864
  • Trong tuần: 10 790
  • Tất cả: 470354
Đăng nhập