Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh bằng những hành động thiết thực

Hội Nông dân tỉnh hiện có hơn 171.000 hội viên sinh hoạt tại 673 chi Hội thuộc 121 cơ sở Hội. Trong những năm qua, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã phát động cán bộ, hội viên nông dân ra sức thi đua xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra.

Nhận thức rõ vai trò của Hội Nông dân là tổ chức chính trị - xã hội đại diện cho cán bộ, hội viên và giai cấp nông dân, là cầu nối tin cậy giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp nông dân. Ngay sau thành công Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã nghiêm túc triển khai việc quán triệt, học tập nghị quyết Đại hội Đảng các cấp trong hệ thống tổ chức Hội thông qua các hội nghị chuyên đề, hội nghị tập huấn, các buổi sinh hoạt định kỳ của chi, tổ Hội. Coi đó là đợt sinh hoạt chính trị giúp cho cán bộ đảng viên và nhân dân toàn tỉnh nắm vững các nội dung cơ bản, các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng; các chủ trương, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; qua đó, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong nhận thức, tư tưởng và hành động, vận dụng vào thực hiện nhiệm vụ cụ thể của đơn vị và mỗi cán bộ, hội viên. Kết quả, trong 5 năm (2015 - 2019), các cấp Hội đã tổ chức được hơn 15.200 buổi tuyên truyền cho gần 1,3 triệu lượt hội viên, nông dân.

 

Cửa hàng giới thiệu và bán thực phẩm an toàn tại Hội Nông dân tỉnh. Ảnh: T.M

Bám sát những nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã chủ động xây dựng chương trình hành động, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện gắn với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Được xác định là phong trào có vai trò nòng cốt trong công tác Hội, đem lại lợi ích thiết thực đối với hội viên, nông dân, trong những năm qua, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” được các cấp Hội Nông dân trong tỉnh tiếp tục duy trì, mở rộng và nâng cao chất lượng. Phong trào đã khích lệ, động viên hội viên, nông dân vươn lên xóa đói giảm nghèo, đổi mới tư duy, mạnh dạn khai thác các tiềm năng, thế mạnh đầu tư cho sản xuất, làm giàu chính đáng. Thông qua phong trào, các cấp Hội đã tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; thực hiện dồn điền đổi thửa, tạo vùng sản xuất chuyên canh tập trung. Hội Nông dân các cấp đã chủ động ký kết chương trình phối hợp với 26 sở, ngành trong tỉnh, tập trung đẩy mạnh tổ chức tập huấn chuyển giao KHKT, nâng cao trình độ sản xuất cho nông dân; tạo điều kiện để nông dân được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ các Ngân hàng với dư nợ là 724,469 tỷ đồng cho 23.530 hộ vay và nguồn vốn quỹ Hỗ trợ nông dân là 86,186.827 tỷ đồng. Hiện nguồn vốn đang giải ngân cho 1.365 hộ nông dân vay để đầu tư phát triển sản xuất, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho trên 4.500 lao động. Thực hiện Đề án “Hỗ trợ lãi suất mua phân bón trả chậm cho nông dân”, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với các  công ty cung ứng gần 10 nghìn tấn phân bón và chế phẩm sinh học theo hình thức trả chậm cho nông dân. Đẩy mạnh các hoạt động liên kết tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ nông dân trong sản xuất, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm cho nông dân; “Hỗ trợ nông dân khởi sự kinh doanh”, bước đầu phát triển chợ nông sản, thương mại điện tử. Trực tiếp và phối hợp đào tạo nghề cho 17.305 nông dân; tổ chức 6.830 buổi tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho 547.402 l­ượt hội viên nông dân. Tăng cường phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp trong công tác tư vấn, hỗ trợ nông dân đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài. Kết quả, trong 5 năm (2015 - 2019) phong trào đã thu hút 468.228 lượt hộ nông dân đăng ký tham gia. Qua bình xét, toàn tỉnh đã có 408.245 lượt hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi (chiếm 87,2% so với số hộ đăng ký). Cũng từ phong trào này, các hộ gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn được giúp đỡ vay vốn; hỗ trợ cây, con giống; ngày công lao động. Toàn tỉnh đã vận động được 29,5 tỷ đồng, đóng góp hơn 32 nghìn ngày công lao động, hỗ trợ cây con giống trị giá 16,5 tỷ đồng... giúp đỡ gần 3.290 hộ hội viên nông dân nghèo vươn lên thoát nghèo ổn định cuộc sống. Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đã tác động tích cực đối với việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và diện mạo nông thôn; đời sống tinh thần, vật chất của nông dân ngày càng được cải thiện.

Trong phong trào thi đua “Nông dân Bắc Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Hội Nông dân tỉnh đã tiếp tục phát động sâu rộng tới cán bộ, hội viên, nông dân và đạt được kết quả tích cực, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Đặc biệt, từ năm 2016, Hội tổ chức ký kết giao ước thi đua, đăng ký đảm nhận các nội dung, việc làm cụ thể tham gia xây dựng nông thôn mới; phát động hội viên, nông dân ủng hộ kinh phí khởi công xây dựng 15 ngôi nhà “Nghĩa tình nông dân”, trao tặng 100 con bò sinh sản, 327 chiếc quạt điện, 16 xe đạp, 2 tivi cho các hộ hội viên nông dân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá trên 2 tỷ đồng. Đảm nhận chăm sóc và bảo vệ công trình “Hàng cây nông dân” với 110.420 cây xanh. Năm 2019, 100% HND cơ sở tổ chức ra quân làm sạch đồng ruộng, xây dựng mô hình “Cánh đồng không bao bì thuốc bảo vệ thực vật”, tiến hành thu gom 20.011 kg vỏ bao bì thuốc BVTV và 61.130 kg rác thải trên đồng ruộng. Duy trì hoạt động của 431 Câu lạc bộ nông dân với tổng số 18.633 hội viên tham gia. Thường xuyên quan tâm chăm lo, nâng cao đời sống tinh thần cho hội viên, nông dân; phát động hội viên, nông dân xây dựng đời sống văn hóa mới, tích cực tham gia đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và TNXH  ở khu dân cư. Trực tiếp vận động được 58.410 người tham gia Bảo hiểm y tế hộ gia đình và 567 người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện thông qua tổ chức Hội Nông dân…

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đại hội Đảng các cấp, tập thể cán bộ, hội viên và giai cấp nông dân tỉnh Bắc Ninh một lòng tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng; đoàn kết, nỗ lực cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Đảng, Nhà nước và của tỉnh đề ra; phấn đấu xây dựng tỉnh Bắc Ninh giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

 

- Theo: baobacninh.com.vn -

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 408
  • Trong tuần: 4 552
  • Tất cả: 184219
Đăng nhập