Chi bộ BIDV Kinh Bắc lãnh đạo cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Chi bộ Ngân hàng Đầu tư Việt Nam chi nhánh Kinh Bắc (BIDV Kinh Bắc) hiện có 24 đảng viên sinh hoạt, các đảng viên đều giữ các vị trí chủ chốt và diện quy hoạch của Chi nhánh. Do đó mọi chủ trương, mục tiêu hoạt động của Chi nhánh đều được chuyển tải, quán triệt kịp thời tới các đảng viên trong chi nhánh thực hiện tốt. Trong năm qua, Chi bộ đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên tổ chức thực hiện hoàn thành 100% kế hoạch được giao.

Ban Chấp hành Chi bộ hiện có 5 đồng chí, tập thể đoàn kết nhất trí, đều giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt của Chi nhánh, thuận lợi cho việc trực tiếp chỉ đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kinh doanh tại đơn vị theo đúng đường lối, chủ trương chỉ thị, nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. Để tổ chức thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, ngay từ đầu năm, cấp ủy Chi bộ đã phối hợp cùng Ban Giám đốc xây dựng quy chế phối hợp chặt chẽ, tăng cường lãnh đạo đề ra các chủ trương, định hướng hoạt động kinh doanh. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc "tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách" trong chỉ đạo điều hành, xác định rõ cơ chế trách nhiệm, mối quan hệ giữa tập thể Chi ủy và cá nhân từng Chi ủy viên. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng Chi ủy viên phụ trách, bám sát từng mặt hoạt động nghiệp vụ của Chi nhánh, chịu trách nhiệm trước cấp ủy và Chi bộ về kết quả thực hiện nhiệm vụ của mình. Trong phạm vi nhiệm vụ được phân công, các chi ủy viên đã phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu trong công tác chỉ đạo điều hành và hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao.


Đồng chí Đỗ Đình Hữu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối  và lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh làm việc với Chi ủy Chi bộ BIDV Kinh Bắc

Trong năm 2019, Chi bộ luôn quan tâm đến công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí để cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Thông qua công tác tuyên truyền giáo dục đã giúp cho cán bộ, đảng viên trong cơ quan nâng cao nhận thức chính trị, thống nhất nhận thức và hành động, bồi dưỡng kiến thức thực tiễn, nâng cao kiến thức công tác Đảng, từ đó góp phần nâng cao chất lượng công tác, thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh. Thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên đề, tổ chức học tập nghiêm túc các kết luận, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, sinh hoạt chuyên đề được gắn với đánh giá tình hình đạo đức, lối sống, đăng ký học tập và làm theo Bác của từng đảng viên. Tăng cường quản lý đảng viên tại nơi công tác và nơi cư trú theo đúng quy định của Đảng; phối hợp với Ban giám đốc Chi nhánh làm tốt công tác tạo nguồn, quy hoạch lãnh đạo các phòng, công tác luân chuyển, đề bạt cán bộ, bố trí giao nhiệm vụ phù hợp với hoàn cảnh và năng lực của từng cá nhân. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên giỏi chuyên môn, tâm huyết, trách nhiệm với công việc. Đảng viên trong Chi bộ luôn nghiêm túc thực hiện phong cách đạo đức nghề nghiệp, thực hiện tốt nếp sống văn minh, chấp hành nghiêm quy định của đơn vị. Chi bộ đã chỉ đạo thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo không khí làm việc dân chủ, nâng cao chất lượng lãnh đạo trong hoạt động của Chi nhánh, tạo điều kiện cho cán bộ nhân viên trong đơn vị phát huy quyền tự chủ trong kiểm tra, giám sát hoạt động của đơn vị. Lãnh đạo thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát. Lãnh đạo xây dựng Công đoàn, Đoàn thanh niên Chi nhánh vững mạnh, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và điều lệ của đoàn thể, thường xuyên giáo dục quần chúng đoàn kết, tham gia xây dựng, quản lý và phát triển Chi nhánh, làm tốt công tác an sinh xã hội, phát động các phong trào thi đua khuyến khích, động viên,  khen thưởng kịp thời cán bộ nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Kết quả, năm 2019, hiệu quả kinh doanh của chi nhánh đã đạt và vượt kế hoạch, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh được giao. Trong đó, tổng nguồn vốn huy động tại chỗ đạt 3.300 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2018; đạt 169% kế hoạch Trung ương giao. Tổng dư nợ tín dụng đạt 3.200 tỷ đồng, tăng 29,8% so với năm 2018, đạt 112% kế hoạch Trung ương giao. Các chỉ tiêu lợi nhuận, tỷ lệ nợ xấu dưới 1%, các tỷ trọng cho vay như: Cho vay có TSĐB, tỷ trọng cho vay ngắn hạn, trung và dài hạn, cho vay ngoài quốc doanh, cho vay bán lẻ … đều hoàn thành tốt. Đảm bảo việc làm ổn định cho 78 cán bộ công nhân viên, thực hiện tốt chính sách đối với cán bộ, thực hiện công khai dân chủ công bằng xã hội trong tài chính, chế độ tiền lương, thưởng, chế độ bảo hiểm. Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động theo hướng năm sau cao hơn năm trước. Qua đánh giá phân loại cuối năm, 100% cán bộ nhân viên hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, 24/24 đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Với những kết quả đạt được trong năm qua, Chi nhánh BIDV Kinh Bắc đủ điều kiện đề nghị Trung ương nâng cấp từ Chi nhánh cấp 1 hàng 2 lên Chi nhánh cấp 1 hạng 1; Chi bộ đề nghị Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh xét Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trong thời gian tới, Chi bộ BIDV Kinh Bắc tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; chuẩn bị các nội dung theo đúng hướng dẫn của cấp ủy cấp trên và tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào quý II/2020./.

- Thành Hưng -

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 388
  • Trong tuần: 4 532
  • Tất cả: 184199
Đăng nhập