Thanh niên - Chủ nhân tương lai của đất nước
Cỡ chữ: A+ A A- In bài viết: 🔼Tăng tương phản 🔽Giảm tương phản
Trong suốt những năm tháng tuổi trẻ, tận mắt chứng kiến các phong trào yêu nước những năm đầu thế kỷ XX, Bác Hồ nhận thấy sức mạnh to lớn của thế hệ thanh niên. Tháng 6-1925, Bác Hồ bí mật thành lập Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên, chuẩn bị những hạt giống đỏ, ươm mầm cho sự trưởng thành, lớn mạnh của sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Người khẳng định: “… muốn thức tỉnh dân tộc phải thức tỉnh thanh niên, vì thanh niên là một bộ phận quan trọng của dân tộc. Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần là do thanh niên, thanh niên là chủ tương lai của đất nước”.

Trải qua 90 năm xây dựng và trưởng thành (1931-2021), Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh do Bác Hồ sáng lập, được Đảng và thực tiễn cách mạng đất nước giáo dục, rèn luyện luôn giữ được tính ưu việt trong mô hình tổ chức, hoạt động, là lực lượng xung kích trên tất cả các mặt trận quân sự, kinh tế, chính trị, văn hoá…, thực sự là đội dự bị tin cậy của Đảng, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Tuổi trẻ Việt Nam luôn phát huy tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, chủ động vượt qua mọi khó khăn, thử thách để học tập, rèn luyện và trưởng thành, kế tục xứng đáng truyền thống và sự nghiệp cha anh, đưa Việt Nam “sánh vai với các cường quốc năm châu” như lúc sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.
Các phong trào “Thanh niên lập nghiệp”, “Tuổi trẻ giữ nước”, “Thanh niên tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, “Tuổi trẻ sáng tạo”… đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng chính đáng của đoàn viên thanh niên và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Qua đó, xuất hiện nhiều tấm gương tuổi trẻ lập thân, lập nghiệp thành công; nhiều thanh niên, thiếu niên mang vinh quang về cho Tổ quốc trong nhiều lĩnh vực thể thao, văn hóa nghệ thuật, học tập, nghiên cứu khoa học…, làm rạng danh Tổ quốc Việt Nam.


Tuy nhiên trong thực tế, vẫn còn một bộ phận thanh niên giảm sút niềm tin, phai nhạt lý tưởng cách mạng, sống thực dụng, xa rời truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Nhiệm vụ đặt ra đối với Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, nói như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Đoàn cần định hướng, giáo dục thanh niên giữ vững bản lĩnh cách mạng, có ý thức nhạy bén chính trị, tích cực đấu tranh ngăn chặn, phản bác những thông tin và luận điệu sai trái, tăng sức đề kháng cho thanh niên trước những biểu hiện tiêu cực, mặt trái của xã hội và sự chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch, nhất là trên mạng xã hội; tránh tình trạng “nhạt Đảng”, “khô Đoàn”, “xa rời chính trị”…”.


Nhiệm vụ cấp bách đặt ra lúc này, các tổ chức cơ sở Đảng, Đoàn phải xác định là nơi quy tụ, tập hợp, ươm mầm những tài năng, là chỗ dựa, “bến đỗ” vững chắc, tin tưởng đối với thanh, thiếu niên. Các chính sách, các phong trào thi đua cần cụ thể, thiết thực nhằm phát huy sức trẻ, khơi gợi tinh thần xung kích, sáng tạo của thanh niên để họ cống hiến và phát huy được tài năng, sở trường.


Hòa nhịp cùng các phong trào, hoạt động Đoàn cả nước, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh đã và đang tích cực tham gia xây dựng cơ chế, chính sách giúp thanh niên phát huy quyền làm chủ trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, phát triển sản xuất kinh doanh, làm giàu chính đáng. Quan tâm đào tạo nguồn nhân lực trẻ, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của công cuộc chuyển đổi số và hội nhập kinh tế quốc tế, xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp, văn minh.


Thanh niên là chủ nhân tương lai của đất nước. Sự trưởng thành của thế hệ trẻ hôm nay là minh chứng sống động nhất trong đường lối lãnh đạo của Đảng, bảo đảm sự phát triển trường tồn của dân tộc. Phát huy truyền thống vẻ vang 90 năm xây dựng và trưởng thành của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tuổi trẻ Việt Nam nguyện trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, luôn xung kích, sáng tạo, đi đầu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường.

- Nguồn: baobacninh.com.vn -
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 737
  • Trong tuần: 12 002
  • Tất cả: 721995
Đăng nhập