Đảng viên Đặng Văn Trọng tích cực học tập tấm gương làm việc trách nhiệm, khoa học, đổi mới của Bác
Cỡ chữ: A+ A A- In bài viết: 🔼Tăng tương phản 🔽Giảm tương phản

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong những năm qua, đảng viên Đặng Văn Trọng luôn bám sát các Chuyên đề hàng năm Chi bộ Ngân hàng CSXH tỉnh triển khai; trong đó Chi bộ đẩy mạnh việc học và làm theo Bác về xây dựng và hoàn thiện phẩm chất, đạo đức, nâng cao trách nhiệm của mỗi tập thể, cá nhân CNVCLĐ trong thực hiện nhiện vụ được giao. Là Trưởng phòng Kế hoạch Nghiệp vụ - Tín dụng, đảng viên Đặng Văn Trọng cùng với cán bộ, đảng viên trong phòng đã tích cực đôn đốc, giám sát các đơn vị trong toàn chi nhánh triển khai thực hiện có hiệu quả các nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ, góp phần nâng cao chất lượng tín dụng, chất lượng hoạt động Giao dịch xã. Qua đó, vốn tín dụng đến trực tiếp với người dân và phát huy hiệu quả, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đảng viên Đặng văn Trọng chia sẻ: Tôi luôn học và làm theo Bác ở tinh thần cần, kiệm, liêm chính trong công việc, xây dựng và nêu cao ý thức phục vụ nhân dân, học tập tấm gương làm việc trách nhiệm, khoa học, đổi mới của Người. 5 năm qua, đồng chí Trọng luôn cố gắng, nỗ lực thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Đồng chí đã chủ động tham mưu với Ban Giám đốc trình UBND tỉnh, UBND thành phố, các sở, ban, ngành ban hành các văn bản chỉ đạo về nghiệp vụ tín dụng. Đồng chí luôn chủ động xây dựng kế hoạch làm việc, chuẩn bị nội dung, số liệu báo cáo để phục vụ họp Ban Đại diện NHCSXH, giao ban Hội đoàn thể định kỳ.

Tham mưu cho Ban đại diện HĐQT NHCSXH phân bổ kế hoạch tín dụng cho các đơn vị thực hiện kịp thời khi có quyết định giao vốn của Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh và Giám đốc NHCSXH tỉnh, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện kế hoạch tín dụng... Làm đầu mối phối hợp công tác với các tổ chức Hội, đoàn thể nhận uỷ thác thành phố; kịp thời cung cấp số liệu hoạt động uỷ thác, các văn bản mới liên quan đến hoạt động tín dụng chính sách, phối hợp với Hội, đoàn thể thực hiện công tác kiểm tra. Thường xuyên báo cáo Ban Giám đốc chi nhánh kết quả thực hiện các chỉ tiêu tín dụng, kết quả củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng và các nhiệm vụ khác khi được Ban Giám đốc giao. Tổ chức, quản lý nhân sự của phòng, phân công nhiệm vụ cụ thể đảm bảo phù hợp, tạo động lực thúc đẩy, phát huy năng lực, sở trường của từng cán bộ, tạo được sự đoàn kết, đồng thuận, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công việc trong đội ngũ cán bộ. Phối hợp với chặt chẽ với các Phòng chuyên môn tại Hội sở tỉnh cũng như các Phòng giao dịch, thường xuyên trao đổi nghiệp vụ, phương pháp triển khai, thực hiện nhiệm vụ để kịp thời tham mưu cho Ban Giám đốc trong chỉ đạo điều hành. Thường xuyên trao đổi nghiệp vụ, tạo mối liên hệ gắn kết với các Ban tại Hội sở chính. Công tác giao dịch tại xã thực hiện tốt, đúng quy định, chất lượng phiên giao dịch xã được nâng lên. Chất lượng tín dụng tại Chi nhánh và địa bàn Thành phố ngày càng được nâng cao và ổn định.

Học Bác về tinh thần làm việc khoa học, sáng tạo, đổi mới, đảng viên Đỗ Văn Trọng luôn chủ động tìm tòi các biện pháp đổi mới công tác quản lý, sáng kiến kinh nghiệm ứng dụng vào thực tiễn để làm tốt nhiệm vụ được giao. Năm 2016, đồng chí Trọng và đồng nghiệp đã đề xuất sáng kiến “Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác Giao dịch xã trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”, được Tổng Giám đốc NHCSXH ra quyết định công nhận; đưa vào ứng dụng đã góp phần củng cố và nâng cao công tác giao dịch xã. Qua đó, chất lượng phiên giao dịch được cải thiện rõ rệt, mọi hoạt động được duy trì và đi vào nề nếp, tăng tỷ lệ giao dịch tại xã. Chất lượng hoạt động của Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) được nâng lên, kết quả huy động tiền gửi tiết kiệm của tổ viên Tổ TK&VV được tăng lên. Lãnh đạo UBND cấp xã, Tổ chức hội đoàn thể nhận ủy thác và Tổ trưởng Tổ TK&VV đã tham gia giao dịch và giao ban đầy đủ, đúng giờ. Hạn chế được việc người vay sử dụng tiền vay sai mục đích; lợi dụng, vay ké, vay hộ, tham ô, chiếm dụng. Năm 2017, đồng chí Trọng cùng đồng nghiệp đã đưa ra sáng kiến “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác Huy động tiền gửi tiết kiệm của tổ viên Tổ Tiết kiệm và vay vốn tại Chi nhánh NHCSXH tỉnh Bắc Ninh”, được Tổng Giám đốc NHCSXH ra quyết định công nhận, sáng kiến đã góp phần Hỗ trợ tổ viên Tổ TK&VV thực hành tiết kiệm và từng bước tiếp cận với với hoạt động tín dụng, tài chính. Tăng số Tổ TK&VV, số tổ viên tham gia gửi tiền gửi tiết kiệm; tăng doanh số thu, chi, tăng số dư tiền gửi tiết kiệm của tổ viên Tổ TK&VV. Tăng doanh số thu nợ đến hạn theo phân kỳ; tăng doanh số thu lãi, thu nợ gốc chuyển khoản từ tiền gửi tiết kiệm; Cấp ủy chính quyền địa phương, Hội đoàn thể nhận ủy thác, Ban quản lý Tổ TK&VV đồng tình, ủng hộ và quan tâm, chú trọng hơn đến công tác huy động tiền gửi tiết kiệm của tổ viên Tổ TK&VV; Tổ viên Tổ TK&VV thấy rõ hiệu quả của việc thực hiện tiết kiệm, từ đó ý thức hơn trong việc sử dụng vốn vay, việc thực hiện các nghĩa vụ khi vay vốn. Sáng kiếnPhối hợp với tổ chức Hội đoàn thể, Sở ngành tham mưu UBND tỉnh ban hành phương án cho vay đối với Phụ Nữ và Thanh Niên khởi nghiệp, tham mưu cho UBND tỉnh năm 2018, đã chuyển nguồn vốn từ ngân sách địa phương sang thực hiện cho vay phụ nữ khởi nghiệp, thanh niên khởi nghiệp số tiền 40 tỷ đồng. Năm 2019, sáng kiến “Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư, trong đó trọng tâm tăng cường bổ sung nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH để cho vay hộ nghèo và đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh” hiệu quả sáng kiến: Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh quan tâm hơn đến hoạt động tín dụng chính sách, xác định rõ vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội của địa phương; ưu tiên dành một phần nguồn vốn từ ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay các đối tượng chính sách; hỗ trợ phương tiện, trang thiết bị, trụ sở làm việc cho NHCSXH trên địa bàn; quan tâm bố trí về địa điểm, thời gian, an ninh, an toàn đối với hoạt động giao dịch của NHCSXH tại Điểm giao dịch xã... Năm 2020 là sáng kiến “Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giao dịch xã tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Bắc Ninh”.

Tính đến nay, các giải pháp, sáng kiến áp dụng vào việc thực hiện nhiệm vụ được giao của đồng chí Trọng và đồng nghiệp đã phát huy hiệu quả tốt. Toàn Chi nhánh đã thực hiện bố trí, sắp xếp lại lịch giao dịch cố định, thời gian giao dịch của 124/126 Điểm giao dịch xã. Các đơn vị chủ động hơn trong việc phân công cán bộ tham gia Tổ giao dịch xã, rút ngắn được thời gian giao dịch, nâng cao chất lượng phiên giao dịch. Chất lượng cuộc họp giao ban tại Điểm giao dịch xã được nâng lên, Hội đoàn thể nhận ủy thác, Tổ trưởng Tổ TK&VV tham dự họp giao ban đầy đủ hơn. Công kiểm tra trước khi giải ngân, tuyên truyền tại Điểm giao dịch xã được quan tâm thực hiện tốt hơn. Kết quả đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động giao dịch xã năm 2020: Chi nhánh và 8/8 đơn vị xếp loại tốt.

Giai đoạn 2016 - 2020, vốn tín dụng chính sách đã giúp trên 18,3 nghìn lượt hộ vượt qua ngưỡng nghèo; góp phần hỗ trợ kịp thời vốn sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho gần 12,3 nghìn lao động; hỗ trợ 217 cá nhân phụ nữ, thanh niên, cơ sở sản xuất kinh doanh do phụ nữ, thanh niên làm chủ vay vốn để khởi nghiệp; giúp gần 2 nghìn học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập trong năm; xây dựng gần 153 nghìn công trình nước sạch, vệ sinh; xây dựng gần 500 căn nhà cho hộ nghèo; hỗ trợ 455 khách hàng vay vốn xây, mua nhà ở xã hội… Hoạt động tín dụng chính sách đã góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đã đề ra, giúp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác có thêm nguồn vốn đầu tư vào phát triển sản xuất, tăng thu nhập, nâng cao đời sống để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần giảm tỉ lệ hộ nghèo, hạn chế tệ cho vay nặng lãi bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới.

Tích cực học tập và làm theo Bác, đảng viên Đặng Văn Trọng 5 năm liên tục  là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2017, 2018, 2019; Bằng khen của Thống đốc NHNN năm 2016, 2019, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2020 cho cá nhân CBNV có nhiều đóng góp trong công tác tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Nguyễn Khánh Hà

Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 905
  • Trong tuần: 12 170
  • Tất cả: 722163
Đăng nhập